Giải bài tập sbt tiếng anh lớp 8 unit 10 recycling

     

Phuc: Hi Nichồng. What happened today? We were waiting for ages & you never showed up!

Nick: Hi Phuc. Well I wanted khổng lồ ask you the same question.

Bạn đang xem: Giải bài tập sbt tiếng anh lớp 8 unit 10 recycling

Phuc: Why? We planned to meet outside the cinema, didn"t we? We waited và then Mai decided to go in without you. She didn"t want to miss the start of Frozen you know. Did you oversleep or something?

Nick: No, I was there on time, & it was me who waited for you two.

Phuc: Are you kidding? We didn"t see you there. We tried khổng lồ Điện thoại tư vấn you but couldn"t get through.

Nick: I couldn"t Điện thoại tư vấn you either. My battery was flat.

Phuc: Never mind. We can try again. How about this Sunday afternoon at 2.30 p.m.? There"s Superman 3.

Nick: Great ..., but I"ll be having my Vietnamese class then. Let"s go for the 4.15 p.m.show. I"ll need to take the bus to lớn Nguyen Du Street và it"s quite far.

Phuc: But it"s not Galaxy Nguyen Du! We"ll be seeing it at Galaxy Nguyen Trai ... Wait... Which cinema did you go khổng lồ today?

Nick: Oh no, I went to Galaxy Nguyen Du. I wish my mobile phone had a better battery!

*

a. Find words or phrases in the conversation that mean: 

(Tìm phần đông từ hoặc nhiều tự vào bài bác đàm thoại gồm nghĩa:)

1. lớn wait for a very long time

2. khổng lồ arrive

3. to succeed in talking khổng lồ someone on the phone

4. "My battery had no electrical power left."

5. "Are you making a joke?"

6. "Let"s bởi that again."

b. Decide if the statements are true (T) or false (F). 

(Quyết định câu làm sao đúng (T) tuyệt không nên (F).)

 

T

F

1. Phuc, Mai và Nick wanted lớn see a film today at Galaxy cinema.

 

 

2. Only Mai & Phuc watched the film.

 

 

3. Nick was asleep at trang chính at that time.

 

 

4. Mai & Phuc could not reach Niông chồng on the phone.

 

 

5. Nichồng went to lớn the wrong Galaxy cinema.

 

 

6. Niông xã will not be able khổng lồ go khổng lồ the cinema at 2.30p.m.this Sunday because he will be having a class.

 

 

c. Why couldn"t Phuc, Mai, & Niông xã see the film together as was their plan? What was the problem? was it only because of Nick"s Mobile phone?

(Tại sao Phúc, Mai và Nick lại thiết yếu coi với mọi người trong nhà như kế hoạch? vụ việc là gì? Đó liệu có phải là chỉ bởi điện thoại cảm ứng thông minh di động của Niông chồng không?)

Phương pháp giải:

Dịch bài hội thoại:

Phúc: Chào Niông chồng. Chuyện gì xảy ra hôm qua vậy? Chúng mình đã hóng cậu hàng tiếng đồng hồ cùng cậu chẳng đến!

Nick: Chào Phúc. À, bản thân có muốn hỏi cậu câu tương tự như đấy.

Phúc: Tại sao? Chúng tôi đã hẹn gặp mặt bên ngoài rạp phyên ổn yêu cầu không? Chúng tôi đã ngóng và tiếp đến Mai quyết định vào mà lại không có cậu. Cô ấy không muốn bỏ lỡ khúc đầu của Frozen, cậu biết đấy. Cậu sẽ ngủ quên tuyệt gì vậy?

Nick: Không, tôi đã sinh hoạt đó đúng giờ kia chđọng và chính mình đã hóng 2 cậu. 

Phúc: Cậu đùa à? Chúng mình đã không thấy cậu sinh hoạt đó. Chúng tôi đã chũm hotline đến cậu cơ mà không được.

Nick: Mình cũng thiết yếu điện thoại tư vấn cậu được. Mình không còn pin rồi.

Phúc: Nhưng không hẳn là rạp Galaxy Nguyễn Du, chúng mình đang xem làm việc rạp Galaxy Nguyễn Trãi... chờ vẫn... Vậy bây giờ cậu đã từng đi rạp nào?

Nick: Ồ ko, mình đang đi tới Galaxy Nguyễn Du. Mình ước rằng điện thoại thông minh cầm tay của bản thân bao gồm một viên pin tốt hơn!

Lời giải đưa ra tiết:

a)

1. to lớn wait for a very long time = wait for ages (đợi vào thời hạn lâu)

2. khổng lồ arrive = show up (đến)

3. khổng lồ succeed in talking lớn someone on the phone = get through

(thành công trong câu hỏi nói Smartphone với ai)

4. “My battery had no electric power left.” = “My battery was flat.

(Pin của chính bản thân mình không còn rồi.)

5. “Are you making a joke?” = “Are you kidding?

(Cậu đang chơi à?)

6. “Let’s do that again.” = “We can try again.

 (Chúng tay hãy cố gắng lần tiếp nữa.)

b)

1. T 

(Phúc, Mai cùng Nichồng muốn coi phyên ổn từ bây giờ nghỉ ngơi rạp Galaxy.)

2. T 

(Chỉ Mai và Phúc đang xem phim.)

3. F 

(Niông xã sẽ ngủ quên ở trong nhà vào khoảng đó.)

=> He went to lớn the wrong cinema (Anh ấy đã đến không nên rạp chiếu phim phim.)

4. T

(Mai và Phúc không thể call Niông chồng.)

5. T 

(Nick đã đi sai rạp Galaxy.)

6. T 

c)

 

They couldn’t see the film together because Niông chồng went khổng lồ the wrong cinema. They didn’t communicate clearly about the name and address of the cinema beforehand. Then they were not able lớn liên hệ each other because the battery of Nick’s Mobile phone was flat.

 

(Họ tất yêu xem phyên cùng cả nhà bởi vì Niông xã đã từng đi không nên rạp phyên. Họ đã không hiệp thương rõ ràng về tên và liên tưởng của rạp phyên ổn trước. Sau kia bọn họ tất yêu liên lạc nhau bởi vì điện thoại thông minh di động cầm tay Nick hết pin.)


2. Match the words/ phrases with the photos about ways of communication. Then listen khổng lồ kiểm tra your answers.

Xem thêm: Lý Thuyết Các Số Tròn Chục Là Gì, Thế Nào Là Số Tròn Trục

(Nối đầy đủ từ/ các từ bỏ cùng với phần đa hình về cách tiếp xúc. Sau kia nghe nhằm kiểm tra câu vấn đáp.)

using social media

meeting face-to-face (F2F)

having a video clip conference

sending letters (snail mail)

emailing

đoạn Clip chatting

using telepathy

*

Lời giải đưa ra tiết:

1. having a Clip conference: gồm một cuộc hội nghị qua đoạn phim.

2. emailing: gửi thỏng năng lượng điện tử

3. đoạn Clip chatting: trò chuyện qua video

4. meeting face-to-face: chạm chán trực tiếp

5. using social media: sử dụng truyền thchồng hội

6. using telepathy: thực hiện thần giao giải pháp cảm

7. sending letters: gửi thư


3. Fill the gaps with the correct form of the words/ phrases from the box in 2. 

(Điền vào địa điểm trống cùng với hiệ tượng đúng của những từ/ các tự trong khung ở đoạn 2.) 

1. including Facebook, YouTube, etc. as a means of communication has become very

popular among muốn young people.

2. Our group has worked online the whole time! Now let"s !

3. If you want lớn write to lớn a friover in another country, is a faster & cheaper way than .

4. is a way to lớn communicate instantly by thought.

5. In the future, maybe voice calls will disappear. We will use lớn talk lớn và see a friend at the same time.

6. We should this week. Kate will be able lớn join us from Hong Kong, và perhaps Tim

from Englvà too.

Lời giải đưa ra tiết:

1. Using social media

2. meet face-to-face

3. emailing, sending letters

4. Using telepathy

5. đoạn phim chatting

6. have a video clip conference

1. Using social media including Facebook, Youtube, etc. As a means of communication has become very popular among young people.

(Sử dụng truyền thck hội bao gồm Facebook, Youtube... nlỗi là 1 trong phương tiện đi lại tiếp xúc đang trngơi nghỉ nên hết sức thông dụng Một trong những bạn tthấp.)

2. Our group has worked online the whole time! Now let’s meet face-to-face!

(Nhóm Cửa Hàng chúng tôi đang làm việc trực con đường suốt! Bây giờ đồng hồ hãy gặp gỡ thẳng nào!)

3. If you want lớn write to a friover in another country, emailing is a faster và cheaper way than sending letters.

(Nếu bạn muốn viết cho 1 bạn chúng ta làm việc nước khác, gửi thư nkhô hanh và phải chăng hơn gửi thư thông thường).

4. Using telepathy is a way to lớn communicate instantly by thought.

(Sử dụng thần giao bí quyết cảm là 1 trong phương pháp để giao tiếp tức thì bởi ý nghĩ.)

5. In the future, may be voice calls will disappear. We will use đoạn Clip chatting lớn talk và see a friend at the same time.

(Trong sau này, có lẽ rằng cuộc call thoại đã biến mất. Chúng ta vẫn áp dụng chat chit qua Clip nhằm thì thầm với gặp bạn sinh sống cùng một thời điểm.)

6. We should have a Clip conference this week. Kate will be able khổng lồ join us from Hong Kong, và perhaps Engl& too.

(Chúng ta đề xuất tất cả một cuộc hội nghị đoạn phim tuần này. Kate đang có thể tmê say gia cùng họ từ Hồng Kông cùng Tlặng từ bỏ Anh.)


Bài 4

4. Game: (Trò chơi)

In group, brainstorm all the different ways you have communicated so far today. The person with the most ideas is the winner.

(Trong team, suy nghĩ toàn bộ phương pháp không giống nhau cơ mà em đã tiếp xúc cho tới tiếng. Người làm sao với ý tốt đã thắng lợi.)


Chuyên mục: Kiến thức thú vị