Giải bài tập toán lớp 10 bài 1 mệnh đề

Giải bài xích 1 trang 9 SGK Đại số 10. Trong những câu sau, câu làm sao là mệnh đề, câu làm sao là mệnh đề cất biến?


LG a

(3 + 2 = 7);

Phương thơm pháp giải:

Mệnh đề: Một mệnh đề xúc tích (Gọi tắt là mệnh đề) là 1 trong những câu xác minh đúng hoặc một câu xác minh không đúng. Một câu xác định đúng call là 1 mệnh đề đúng. Một câu khẳng định sai Điện thoại tư vấn là mệnh đề không nên. Một mệnh đề quan yếu vừa đúng vừa không nên.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 10 bài 1 mệnh đề

Mệnh đề chứa biến:

VD: Xét các câu sau đây:(1) “n phân tách hết mang lại 3”, (cùng với n là số tự nhiên)(2) “y>x+3”, (cùng với x và y là 2 số thực)

Các câu phong cách nlỗi câu (1) cùng câu (2) là đông đảo mệnh đề chứa biến

Lời giải đưa ra tiết:

(3 + 2 = 7) là một trong những mệnh đề;

Đây là mệnh đề sai do (3+2=5 e 7).


LG b

(4 + x = 3);

Lời giải bỏ ra tiết:

(4 + x = 3) là mệnh đề đựng biến;

Vì lúc mang đến x một giá trị bất kể ta thu được mệnh đề.

Chẳng hạn, x=1 thì "4+1=3" là mệnh đề không nên.

Xem thêm: Chú Lính Chì Đức Lộc

x=-1 thì "4+(-1)=3" là mệnh đề đúng.


LG c

(x + y > 1);

Lời giải bỏ ra tiết:

(x + y > 1) là mệnh đề cất biến;

Vì Lúc mang đến x, y nhấn một quý giá ta thu được mệnh đề.

Chẳng hạn,

x=1, y=1 thì "1+1>1" là mệnh đề đúng.

Xem thêm: Những Nhận Định Về Tây Tiến, Những Nhận Định Hay Về Tác Phẩm Thơ Văn

x=0, y=0 thì "0+0>1" là mệnh đề không nên.


LG d

(2 - sqrt5 

*
Bình luận

Bình chọn:Bài tiếp theo
*

Báo lỗi - Góp ý Gửi góp ý tức thì, nhấn đá quý lập tức tay!
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

*
Gửi góp ý Hủy quăng quật

Cảm ơn chúng ta vẫn thực hiện Loigiaixuất xắc.com. Đội ngũ gia sư bắt buộc nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?


Chuyên mục: Kiến thức thú vị