đề thi violympic toán lớp 3 vòng 5 chọn lọc

Đề thi Violympic Tân oán lớp 3 vòng 5 năm năm 2016 - 2017 là đề thi giải Tân oán qua mạng được đọc với giới thiệu tới các em học sinh cùng quý thầy cô tham khảo, mong muốn giúp các em học sinh ôn tập với củng cố gắng kiến thức và kỹ năng, nhằm mục đích đạt tác dụng cao trong các vòng tiếp theo sau của cuộc thi Violympic giải Tân oán qua mạng năm học tập 2016 - 2017.

Bạn đang xem: đề thi violympic toán lớp 3 vòng 5 chọn lọc

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 VÒNG 5 NĂM 2016 - 2017

Bài 1: Sắp xếp những quý hiếm theo vật dụng tự tăng dần


Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 1: Tính: 74 x 4 = ...Câu 2: Tính 48 : 6 = ...Câu 3: Tính: 36 : 4 x 6 = ...

Xem thêm: Hãy Đọc Ngay Bài Này Nếu Bạn Đang Yêu Bạn Gái Hơn Tuổi Về Ra Mắt, Mẹ Đòi

Câu 4: Số tức khắc trước số 400 là...Câu 5: Số tức khắc sau số 475 là...Câu 6: So sánh: 146 + 258 ... 254 + 152Câu 7: 1 tháng 5 của 45 là ...

Xem thêm: Glen - Flaubert And Henry James: A Study In Contrasts

Câu 8: 1/6 của 24km là... kmCâu 9: Tìm X, biết X x 3 x 5 = 15. Vậy X = ...

Bài 3: Cóc quà tài ba

Câu 1: Tính 28 + 492 = ...a) 5trăng tròn b) 410 c) 510 d) 420Câu 2: Tính 28 x 3 =...a) 104 b) 94 c) 84 d) 64Câu 3: Tính 21 x 2 : 6 = ...a) 4 b) 7 c) 36 d) 3Câu 4: Tính 56 x 3 - 48 = ...a) 147 b) 150 c) 127 d) 120Câu 5: 1/3 của 2một là ...a) 7 b) 24 c) 7m d) 8m
Câu 6: 1/6 của 42kg là ...a) 6kg b) 36kg c) 5kilogam d) 7kgCâu 7: Tìm x, biết x : 6 = 45 - 36. Vậy x = ...a) 60 b) 48 c) 54 d) 58Câu 8: Tính 100 - 98 + 96 - 94 + 92 - 90 + ... + 52 - 50 = ...a) 24 b) 26 c) 34 d) 32Câu 9: Mẹ gồm 36 quả táo Apple. Mẹ đến An 1/6 số trái táo bị cắn dở. Sau Lúc mang lại An, người mẹ còn lại số quả táo bị cắn là ...a) 24 quả b) 30 quả c) 6 quả d) 32 quảCâu 10: Lúc bấy giờ mẹ 35 tuổi. Tuổi Lan ít hơn 1 tháng 5 tuổi bà bầu là 3 tuổi. Tuổi Lan hiện thời là: ...a) 4 tuổi b) 33 tuổi c) 10 tuổi d) 1 tuổi

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 5

Bài 1: Sắp xếp theo thiết bị từ tăng dần1 Bài 2: Đi tra cứu kho báuCâu 1: 296 Câu 2: 8 Câu 3: 54 Câu 4: 399 Câu 5: 476Câu 6:
Bài 3: Cóc quà tài baCâu 1: a Câu 2: c Câu 3: b Câu 4: d Câu 5: aCâu 6: d Câu 7: c Câu 8: b Câu 9: c Câu 10: a
Chia sẻ bởi: Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 13 năm 2016 - 2017 Đề thi giải Tân oán bên trên mạng lớp 3 có lời giải Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 14 năm năm ngoái - năm nhâm thìn Đề thi giải Toán thù trên mạng lớp 3 bao gồm lời giải Đề thi Violympic Toán thù lớp 3 vòng hai năm năm 2016 - 2017 Đề thi giải toán thù qua mạng lớp 3 gồm câu trả lời Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng mông năm 2016 - 2017 Đề thi giải tân oán qua mạng lớp 3 tất cả giải đáp Đề thi Violympic Toán thù lớp 3 vòng 4 năm năm nhâm thìn - 2017 Đề thi giải toán qua mạng lớp 3 tất cả câu trả lời Đề thi Violympic Tân oán lớp 3 vòng 6 năm 2016 - 2017 Đề thi giải toán qua mạng lớp 3 gồm lời giải Đề thi Violympic Toán thù lớp 3 vòng 7 năm năm 2016 - 2017 Đề thi giải tân oán qua mạng lớp 3 bao gồm lời giải Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 8 năm 2016 - 2017 Đề thi giải toán qua mạng lớp 3 gồm lời giải
Học tập
*
Lớp 3
*
Thi Violympic
Kết quả cuộc thi Violympic năm học tập 20trăng tròn - 2021
*
5.885 Danh sách tác dụng vòng thi Quốc Gia Violympic 20đôi mươi - 2021
120 bài xích Toán thù luyện thi Violympic lớp 5
*
29.945 Bộ đề luyện thi Violympic Toán
Một số dạng tân oán thi Violympic lớp 4 1.625 Bộ đề thi Violympic môn Toán thù lớp 4

Chuyên mục: Kiến thức thú vị