Tài liệu giáo án tiếng anh lớp 4 kì 1 chương trình mới năm 2016 (link tải kì 2: http://xemtailieu

     

Giáo án trọn cỗ môn Tiếng Anh lớp 4 theo lịch trình mới

Trọn cỗ môn Tiếng Anh lớp 4 theo chương trình mới là tư liệu tìm hiểu thêm đào tạo và giảng dạy nhằm mục đích giúp thầy cô giáo chuẩn bị tốt rộng mang lại máu dạy dỗ của chính mình. Giáo án môn giờ Anh lớp 4 được biên soạn chi tiết theo từng bài học kinh nghiệm, từng ngày tiết học tập. Hi vọng tài liệu này vẫn đóng góp phần cung cấp những thầy gia sư huấn luyện xuất sắc rộng môn tiếng Anh lớp 4.

Bạn đang xem: Tài liệu giáo án tiếng anh lớp 4 kì 1 chương trình mới năm 2016 (link tải kì 2: http://xemtailieu

Giáo án trọn cỗ môn Khoa học lớp 4 theo công tác VNEN bắt đầu nhấtGiáo án trọn bộ các môn học tập lớp 5Week: 1 Teaching date:Period 1: UNIT 1: NICE TO SEE YOU AGAINLESSON 1(1-2-)I. OBJECTIVES:- By the over of this lesson, Students will be able to lớn say greeting eachother.- Phonics: Vocabulary: good morning, good afternoon, good evening, good night, good bye.
- Sentence patterns: + A: Good morning, B+ B: Good morning, A- Skills: Listening-reading-speaking-writing.II. PREPARATIONS:-Teacher: Books, extra-board, pictures- Students: Books, pens, notebooks...III. PROCEDURES:Teacher"s & Students’ activitiesContents1. Warmer*Cheông xã the total:- Ask Ss khổng lồ sing a tuy nhiên.- Introduce smt about the theme- Comment.2. Presentation*Act:- Have Ss lớn look at the picture on 6 in part 1 ask them lớn identify the characters in the picture. (How many parts? Who are there in the picture? What are they doing in each picture?- Let’s guess)- Look at & identify the characters in the pictures.- Read the dialoguge 1 time* Act1: Teaching newwords: (use the picture)- Ask Ss to lớn read in chorus.- điện thoại tư vấn some Sts khổng lồ read- Read in chorus- Use rub out và remember for checking the words – Ss read without the new words* Act2: Give new structure:- Ask Ss to lớn look at the conversation:- Ask Sts to take example- Guided Sts khổng lồ read the dialogue in part 1- Have some pairs to practise in fron of class, other listen & comment- Ask Ss to lớn practice with the structures3. Practice.3.1-Ask Ss lớn look the pictures on page 6 in ex 2 lớn describe it- Ss repeat all structures to lớn greet in pairs.- Use the picture to lớn ask Ss to lớn speak.- Take example for picture a- Give the form sentences và the picture,- Ss lớn give the miss words then speak aloud.- Have sầu some pairs khổng lồ practice with each picture.- Some Ss practice, others listen and comment- Have the whole class repeat4. Production- Ask Ss khổng lồ work in pair for greeting- Some pairs practice on front of class, othe bình luận.5. Home work- Learn by heart the new words và write 2times Nws. Do Exersices 1, 2 inWork book- Prepare: lessons 1(3-4) on page 7Sing a song1. Look, listen and repeat.* New words:+ Good morning: Xin chào (buổi sang)+ Good afternoon: Xin xin chào (buổi chiều)+ Good evening: Xin xin chào (buổi tối)+ Good night: Chúc ngủ ngon+ good bye: Tạm biệt*Structures:* Cách chào”- Sentence patterns:A: Good morning, BB: Good morning, AEg: A: Good morning, boys & girlsB: Good morning, Miss Hien2. Point and say- Greeting:A: Good morning, BB: Good morning, A* Guid words:a. Mr Loc/ Nga/ good morningb. Mr Green/ Mrs Brown/ good afternoon.c. Mrs Brown/ Mrs Green/ good evening.d. Miss Hien/ Linda/ goodbye.Eg:a. A: Good morning, Mr LocB: Good morning, Nga* Practice * The sentences form:A: Good morning, BB: Good morning, A(pairs work)

Week: 1 Teaching date:Period 2: UNIT 1: NICE TO SEE YOU AGAINLESSON 1 (3-4-5)I. OBJECTIVES:- By the kết thúc of this lesson, Students will be able to say greeting eachother.- Phonics:- Vocabulary: good morning, good afternoon, good evening, good night, good bye.- Sentence patterns: + A: Good morning, B+ B: Good morning, A- Skills: Listening-reading-speaking-writing.II. PREPARATIONS:- Teacher: Books, extra-board, pictures- Students: Books, pens, notebooks...III. PROCEDURES:Teacher"s & Students’ activitiesContents1.Warmer*Cheông xã the total: 4A: / ; 4B /* Chechồng the old lesson:- Ask some pairs khổng lồ greet eachother with each part of the day.- Some pairs speak- Comment.

Xem thêm: Toán Lớp 3 Trang 165 Sgk Toán 3, Bài 1, 2, 3, 4 Trang 165, 166 Sgk Toán 3

2. Presentation*Act 1: Ask Ss to lớn look the picture on page 7 khổng lồ describe the pictures- Guid Ss how lớn listen- Ask Ss to look at và remark the pictures- Play the tape & ask Ss khổng lồ listen và tichồng the picture is told in each sentence.*Act2:- Have sầu Sts lớn look at the picture in ex 3- lesson1 and ask them to identify the names of the persons in each picture & how lớn greet in each parts of the day.- Ss look at và identify the characters in theses pictures.3. Practice.*Act 2: Ask Ss to lớn read the poem in chorus- Ss read in chorus.- Help Ss sing the poem- Ss listen và sing along.- call on some Ss khổng lồ practise, other give sầu idea- Help Ss sing .- Give sầu feed back:4. Production- Ask Ss to practice greeting eachothers using structures they have sầu just learnt.- Ss work in pairs- Gọi some pairs to practice.- Some pairs speak- Other group to listen and give sầu ideas5. Home work- Do excersice: D- Making sentences using strutures greeting in each part of the day.- Prepare: lessons 2(1,2) on page 8Eg:a. A: Good morning, LanB: Good morning, Ngab. A: Good afternoon, LongB: Good afternoon, Nam3. Listen & tick1. a. Miss Hien/Mai/ 8 a.mb. Miss Hien/Nam/ 3 p.mc. Miss Hien/Phong/ 7 p.m2. a. Mr Loc/Phong/ morningb. Mr Loc/Phong/ afternoonc. Mr Loc/Phong/ evening3. a. father/Mai/ morningb. Mai/her friends/ afternoonc. Miss Hien/Mai afternoon* Result:1. b 2. a 3.a4. Look và write.* Structure:1. Good……………2. Good……………3. Good……………*Guid words:- morning- afternoon- bye*Keys:1. A: Good morning2. A: Good afternoon,3. A: Goodbye*Practice:A: Good..........., .......................B: Good..........., .......................5. Let’s sing: * The song: Good morning to youGood morning to lớn you.Good morning to you.Good morning lớn you dear Miss HienGood morning lớn you.Good morning to you.Good morning khổng lồ you.

Xem thêm: Hot Girl Bella Là Ai ? Tiểu Sử Của “Hotgirl Bella” Hot Girl Bella Là Ai

Good morning lớn you dear childrenGood morning khổng lồ you.


Chuyên mục: Kiến thức thú vị