hai đứa

Bạn đang xem: hai đứa

TONE: Nam, Nữ: Ebm | STYLE: Rhumba

Sáng mai trên đây anh tạm biệt cái ngôi trường, Giã biệt tuyến đường vàng lá bu cất cánh, Ngày ngày nhị tao về qua loa lối ê, Có em thưa cười cợt nhằm anh thấy lòng thương, Sợ tình đơn phương như thể mây sương, Khi đang được xa vời rồi từng đứa một điểm...

Biết anh yêu thương em tiếp tục đợi tiếp tục ngóng, Dù cho tới nhộn nhịp tàn xuân đem trải qua, Hạ buồn mênh hy vọng thu đem nỗi ghi nhớ, Em ở quê mái ấm vẫn ngóng người phương xa vời, Vì thời hạn qua loa em cũng thương thắm thiết, Thương anh ngay thẳng tuy nhiên không đủ can đảm thổ lộ...

[ĐK: ] Vậy là em yêu thương thương anh kể từ khi, Đứng mặt mũi hiên mái ấm đợi mượn em cuốn bài xích ca, Mình nằm trong ngân nga tập dượt ca bài xích mực tím, Anh hát sai điều em cười cợt siết bao lòng nghe xuyến xao...

Tình đầu em trao bao câu hứa hẹn ước, Chân bước xa vời tách tuy nhiên lòng lưu luyến chan chứa vơi, Này người thương ơi mai xa vời rồi van nài anh ghi nhớ, Chớ quên kỷ niệm chớ quên ân tình, Đêm ni hai đứa bản thân, hai đứa bản thân yêu thương nhau...

== DẠO NHẠC ==

Biết anh yêu thương em tiếp tục đợi tiếp tục ngóng, Dù cho tới nhộn nhịp tàn xuân đem trải qua, Hạ buồn mênh hy vọng thu đem nỗi ghi nhớ, Em ở quê mái ấm vẫn ngóng người phương xa vời, Vì thời hạn qua loa em cũng thương thắm thiết, Thương anh ngay thẳng tuy nhiên không đủ can đảm thổ lộ...

[ĐK: ] Vậy là em yêu thương thương anh kể từ khi, Đứng mặt mũi hiên mái ấm đợi mượn em cuốn bài xích ca, Mình nằm trong ngân nga tập dượt ca bài xích mực tím, Anh hát sai điều em cười cợt siết bao lòng nghe xuyến xao...

Tình đầu em trao bao câu hứa hẹn ước, Chân bước xa vời tách tuy nhiên lòng lưu luyến chan chứa vơi, Này người thương ơi mai xa vời rồi van nài anh ghi nhớ, Chớ quên kỷ niệm chớ quên ân tình, Đêm ni hai đứa bản thân, hai đứa bản thân yêu thương nhau...

* Chớ quên kỷ niệm chớ quên ân tình, Đêm ni hai đứa bản thân... hai đứa bản thân.. yêu thương.. nhau......

== HẾT BÀI ==

TONE: Ebm | STYLE: Rhumba

[NỮ: ] Sáng mai trên đây anh tạm biệt cái ngôi trường, Giã biệt tuyến đường vàng lá bu cất cánh, [NAM: ] Ngày ngày nhị tao về qua loa lối ê, Có em thưa cười cợt nhằm anh thấy lòng thương, [NỮ: ] Sợ tình đơn phương như thể mây sương, [NAM: ] Khi đang được xa vời rồi từng đứa một điểm...

[NỮ: ] tường anh yêu thương em tiếp tục đợi tiếp tục ngóng, Dù cho tới nhộn nhịp tàn xuân đem trải qua, [NAM: ] Hạ buồn mênh hy vọng thu đem nỗi ghi nhớ, Em ở quê mái ấm vẫn ngóng người phương xa vời, [NỮ: ] Vì thời hạn qua loa em cũng thương thắm thiết, Thương anh ngay thẳng tuy nhiên không đủ can đảm thổ lộ...

Xem thêm: doi hinh kaisa

[ĐK: ] [NAM: ] Vậy là em yêu thương thương anh kể từ khi, [NỮ: ] Đứng mặt mũi hiên mái ấm đợi mượn em cuốn bài xích ca, [NAM: ] Mình nằm trong ngân nga tập dượt ca bài xích mực tím, [NỮ: ] Anh hát sai điều em cười cợt siết bao lòng nghe xuyến xao...

[NAM: ] Tình đầu em trao bao câu hứa hẹn ước, Chân bước xa vời tách tuy nhiên lòng lưu luyến chan chứa vơi, [NỮ: ] Này người thương ơi mai xa vời rồi van nài anh ghi nhớ, Chớ quên kỷ niệm [NAM: ] chớ quên ân tình, [CHUNG: ] Đêm ni hai đứa bản thân, hai đứa bản thân yêu thương nhau...

== DẠO NHẠC ==

[NỮ: ] tường anh yêu thương em tiếp tục đợi tiếp tục ngóng, Dù cho tới nhộn nhịp tàn xuân đem trải qua, [NAM: ] Hạ buồn mênh hy vọng thu đem nỗi ghi nhớ, Em ở quê mái ấm vẫn ngóng người phương xa vời, [NỮ: ] Vì thời hạn qua loa em cũng thương thắm thiết, Thương anh ngay thẳng tuy nhiên không đủ can đảm thổ lộ...

[ĐK: ] [NAM: ] Vậy là em yêu thương thương anh kể từ khi, [NỮ: ] Đứng mặt mũi hiên mái ấm đợi mượn em cuốn bài xích ca, [NAM: ] Mình nằm trong ngân nga tập dượt ca bài xích mực tím, [NỮ: ] Anh hát sai điều em cười cợt siết bao lòng nghe xuyến xao...

[NAM: ] Tình đầu em trao bao câu hứa hẹn ước, Chân bước xa vời tách tuy nhiên lòng lưu luyến chan chứa vơi, [NỮ: ] Này người thương ơi mai xa vời rồi van nài anh ghi nhớ, Chớ quên kỷ niệm [NAM: ] chớ quên ân tình, [CHUNG: ] Đêm ni hai đứa bản thân, hai đứa bản thân yêu thương nhau...

* [NỮ: ] Chớ quên kỷ niệm [NAM: ] chớ quên ân tình, [CHUNG: ] Đêm ni hai đứa bản thân, hai đứa bản thân.. yêu thương.. nhau......

== HẾT BÀI ==

Sáng mai trên đây anh tạm biệt cái ngôi trường,  
Giã biệt tuyến đường vàng lá bu cất cánh,  
Ngày ngày nhị tao về qua loa lối ê,  
Có em thưa cười cợt nhằm anh thấy lòng thương...

Sợ tình đơn phương như thể mây sương,  
Khi đang được xa vời rồi từng đứa một điểm, 
Biết anh yêu thương em tiếp tục đợi tiếp tục ngóng,  
Dù cho tới nhộn nhịp tàn xuân đem trải qua...

Hạ buồn mênh hy vọng thu đem nỗi ghi nhớ,  
Em ở quê mái ấm vẫn ngóng người phương xa vời,  
Vì thời hạn qua loa em cũng thương thắm thiết,  
Thương anh ngay thẳng tuy nhiên không đủ can đảm thổ lộ...

 
[ĐK: ]
Vậy là em yêu thương thương anh kể từ khi,  
Đứng mặt mũi hiên mái ấm đợi mượn em cuốn bài xích ca,  
Mình nằm trong ngân nga tập dượt ca bài xích mực tím,  
Anh hát sai điều em cười cợt siết bao lòng nghe xuyến xao... 

Tình đầu em trao bao câu hứa hẹn ước,  
Chân bước xa vời tách tuy nhiên lòng lưu luyến chan chứa vơi,  
Này người thương ơi mai xa vời rồi van nài anh ghi nhớ,  
Chớ quên kỷ niệm chớ quên ân tình,  
Đêm ni hai đứa bản thân, hai đứa bản thân yêu thương nhau...

Xem thêm: đổi tên airdrop trên ip