hai tam giác đồng dạng


1. Định nghĩa Tam giác A'B'C' gọi là đồng dạng với tam giác ABC nếu:

I. Các kiến thức và kỹ năng cần thiết nhớ

Bạn đang xem: hai tam giác đồng dạng

Định nghĩa:

Hai tam giác gọi là đồng dạng cùng nhau nếu như bọn chúng đem tía cặp góc đều bằng nhau từng song một và tía cặp cạnh ứng tỉ lệ thành phần.

Ví dụ: $\Delta ABC$ $\backsim$ $\Delta A'B'C'$\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\widehat A = \widehat {A'},\,\widehat B = \widehat {B'},\widehat C = \widehat {C'}\\\dfrac{{AB}}{{A'B'}} = \dfrac{{BC}}{{B'C'}} = \dfrac{{CA}}{{C'A'}}\end{array} \right.\)

Chú ý: 

* Tỉ số những cạnh ứng \(\dfrac{{AB}}{{A'B'}} = \dfrac{{BC}}{{B'C'}} = \dfrac{{CA}}{{C'A'}} = k\) được gọi là tỉ số đồng dạng  của nhì tam giác.

Định lí về dẫn đến hai tam giác đồng dạng

Nếu một đường thẳng liền mạch hạn chế nhì cạnh của tam giác và tuy vậy song với cạnh còn sót lại thì  nó tạo ra trở thành một tam giác mới nhất đồng dạng với tam giác tiếp tục cho tới.

Cho $\Delta ABC$, $MN{\rm{//}}BC$

$ \Rightarrow \Delta AMN$$\backsim$$\Delta ABC.$

Chú ý: Định lí cũng giống nhập tình huống đường thẳng liền mạch hạn chế phần kéo dãn nhì cạnh của tam giác và tuy vậy song với cạnh còn sót lại.

II. Các dạng toán thông thường gặp

Dạng 1: Sử dụng tam giác đồng dạng nhằm tính chừng nhiều năm cạnh, chu vi, tỉ số đồng dạng, số đo góc…

Phương pháp:

Ta dùng khái niệm và ấn định lý về hai tam giác đồng dạng. Sử dụng ấn định lý Ta-lét và đặc thù tỉ lệ thành phần thức nhằm đo lường.

$\Delta ABC$ $\backsim$ $\Delta A'B'C'$\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\widehat A = \widehat {A'},\,\widehat B = \widehat {B'},\widehat C = \widehat {C'}\\\dfrac{{AB}}{{A'B'}} = \dfrac{{BC}}{{B'C'}} = \dfrac{{CA}}{{C'A'}}\end{array} \right.\)

Dạng 2: Sử dụng tam giác đồng dạng nhằm minh chứng những nguyên tố hình học tập (hai đường thẳng liền mạch tuy vậy tuy vậy, …)

Xem thêm: hack game roblox blox

Phương pháp:

Ta dùng $\Delta ABC$ $\backsim$ $\Delta A'B'C'$\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\widehat A = \widehat {A'},\,\widehat B = \widehat {B'},\widehat C = \widehat {C'}\\\dfrac{{AB}}{{A'B'}} = \dfrac{{BC}}{{B'C'}} = \dfrac{{CA}}{{C'A'}}\end{array} \right.\)

Và ấn định lý:  Nếu một đường thẳng liền mạch hạn chế nhì cạnh của tam giác và tuy vậy song với cạnh còn sót lại thì  nó tạo ra trở thành một tam giác mới nhất đồng dạng với tam giác tiếp tục cho tới.


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn học viên lớp 8 học tập chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: truyện gì hit