Hấp thụ hoàn toàn 2.24 lít co2 vào 100ml

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

kêt nạp 2.24 lkhông nhiều khí co2 (dktc) vào 100ml dung dịch các thành phần hỗn hợp tất cả koh 1M với ca(oh)2 a M có mặt 2.5 gam kết tủa .tính a


*

- Số mol CO2=0,1mol, số mol CaCO3=0,025mol, số mol OH-=0,1+0,2a mol

Do số mol CO2> số mol CaCO3 nên có thể xẩy ra ngôi trường hợp: CO2 bội nghịch ứng trọn vẹn OH- tạo thành 2 muối

CO2+OH-( ightarrow)HCO3-(1)

HCO3-+OH-( ightarrow)CO32-+H2O(2)

Ca2++CO32-( ightarrow)CaCO3(3)

Số mol OH-(1)=số mol CO2=0,1mol

Số mol OH-(2)=0,1+0,2a-0,1=0,2a mol

Theo (2) với (3) ta có: 0,2a=0,025 suy ra a=0,125mol


*

Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) vào 100 ml hỗn hợp các thành phần hỗn hợp bao gồm NaOH 3M với Ca(OH)2 0,5M sinh ra m gam kết tủa. Giá trị của m là

A.

Bạn đang xem: Hấp thụ hoàn toàn 2.24 lít co2 vào 100ml

10.

B. 15.

C.

Xem thêm: Cho 0 01 Mol Một Hợp Chất Của Sắt, Cho 0,01 Mol Một Hợp Chất Của Sắt Tác Dụng Với

30.

D. 5.

Xem thêm: Bài Tập Toán Lớp 4: Dạng Toán Tìm 2 Số Khi Biết Tổng Và Hiệu Của


Hấp thú trọn vẹn 4,48 lkhông nhiều khí C O 2 (sinh hoạt đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp có NaOH 0,1M với B a ( O H ) 2 0,2M, hình thành m gam kết tủa. Tính giá trị của m.


Đốt cháy trọn vẹn m gam cacbon vào không gian O2 nhận được CO2. Hấp trúc cục bộ lượng khí CO2 hiện ra vào 2 lkhông nhiều dung dịch tất cả hổn hợp X gồm NaOH 0.03M cùng Ca(OH)2 0,02M, sau khi những bội nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn thì nhận được 3gam kết tủa. Tính quý hiếm của M

(n_NaOH=2.0,03=0,06left(mol ight))

(n_Caleft(OH ight)2=2.0,02=0,04left(mol ight))

(n_CaCO3=dfrac3100=0,03left(mol ight))

Thđọng từ những pthh :

(C+O_2-t^o->CO_2) (1)

(CO_2+Caleft(OH ight)_2-->CaCO_3+H_2O) (2)

(CO_2+2NaOH-->Na_2CO_3+H_2O) (3)

(CO_2+Na_2CO_3-->2NaHCO_3) (4)

(CO_2+CaCO_3-->Caleft(HCO_3 ight)_2) (5)

Vì(n_CaCO3 => Có 2 quý hiếm của CO2thỏa mãn

TH1: CO2thiếu hụt sinh sống pứ đọng 2=> Chỉ xẩy ra pứ (1) cùng (2) => Không có pứ tổng hợp kết tủa

Theo pthh (2) :(n_CO_2=n_CaCO3=0,03left(mol ight))

Bảo toản C :(n_C=n_CO2=0,03left(mol ight))

=> m = 0,03.12 = 0,36 (g)

TH2 : CO2dư làm việc pứ (2) ; (3); (4),mang đến pứ (5) thì thiếu thốn => Có pứ hòa tan kết tủa

Xét pđọng (2); (3); (4) ; (5) :

(Sigma n_CO2=n_Caleft(OH ight)2+dfrac12n_NaOH+n_Na2CO3+n_CaCO3left(tan ight))

(=n_Caleft(OH ight)2+dfrac12n_NaOH+dfrac12n_NaOH+left(n_CaCO3left(sinc.ra ight)-n_CaCO3thu.duoc ight))


Chuyên mục: Kiến thức thú vị