hệ quả định lý talet


Nếu một đường thẳng liền mạch tách nhị cạnh một tam giác và tấp tểnh đi ra bên trên nhị cạnh ấy những đoạn trực tiếp ứng tỉ trọng thì đường thẳng liền mạch tê liệt tuy nhiên song với cạnh sót lại của tam giác.

I. Các kỹ năng cần thiết nhớ

Bạn đang xem: hệ quả định lý talet

1. Tỉ số của nhị đoạn thẳng.

a. Tỉ số của nhị đoạn thẳng

Tỉ số của nhị đoạn trực tiếp là tỉ số chừng nhiều năm của bọn chúng theo đuổi và một đơn vị chức năng đo.

Tỉ số của nhị đoạn trực tiếp ko tùy thuộc vào cơ hội lựa chọn đơn vị chức năng đo.

b. Đoạn trực tiếp tỉ lệ

 Hai đoạn trực tiếp AB và CD gọi là tỉ trọng với nhị đoạn trực tiếp $A'B'$ và $C'D'$ nếu như sở hữu tỉ trọng thức:

$\dfrac{{AB}}{{CD}} = \dfrac{{A'B'}}{{C'D'}}$ hoặc $\dfrac{{AB}}{{A'B'}} = \dfrac{{CD}}{{C'D'}}$.

2. Định lí Ta-lét vô tam giác

Nếu một đường thẳng liền mạch tuy nhiên song với cùng một cạnh của tam giác và tách nhị cạnh sót lại thì nó tấp tểnh đi ra bên trên nhị cạnh tê liệt những đoạn trực tiếp ứng tỉ trọng.

Ví dụ: Tại hình 1 tớ sở hữu $\Delta ABC,\,\,DE//BC $$\Rightarrow \dfrac{{AD}}{{AB}} = \dfrac{{AE}}{{AC}}$ và $\dfrac{{AD}}{{DB}} = \dfrac{{AE}}{{EC}}$

3. Định lí Ta-lét hòn đảo

Nếu một đường thẳng liền mạch tách nhị cạnh của một tam giác và tấp tểnh đi ra bên trên nhị cạnh này những đoạn trực tiếp ứng tỉ trọng thì đường thẳng liền mạch tê liệt tuy nhiên song với cạnh sót lại của tam giác.

Ví dụ: $\Delta ABC$có \(\dfrac{{AD}}{{DB}} = \dfrac{{AE}}{{EC}} \Rightarrow DE{\rm{//}}BC\) (h.2)

4. Hệ trái ngược của tấp tểnh lí Ta-lét

Nếu một đường thẳng liền mạch tách nhị cạnh của một tam giác và tuy nhiên song với cạnh sót lại thì nó tạo ra trở nên một tam giác mới nhất sở hữu phụ vương cạnh ứng tỉ trọng với phụ vương cạnh tam giác vẫn mang lại.

\(\Delta ABC,DE//BC \)\(\Rightarrow \dfrac{{AD}}{{AB}}= \dfrac{{AE}}{{AC}} = \dfrac{{DE}}{{BC}}\) (h.2)

Chú ý: Hệ trái ngược bên trên vẫn đích thị mang lại tình huống đường thẳng liền mạch \(a\) tuy nhiên song với cùng một cạnh của tam giác và tách phần kéo dãn của nhị cạnh sót lại.

Ở nhị hình bên trên \(\Delta ABC\) sở hữu \(BC{\rm{//}}B'C'\)\( \Rightarrow \dfrac{{AB'}}{{AB}} = \dfrac{{AC'}}{{AC}} = \dfrac{{B'C'}}{{BC}}.\)

II. Các dạng toán thông thường gặp

Xem thêm: điện thoại cảm ứng đầu tiên

Dạng 1: Tính chừng nhiều năm đoạn trực tiếp, chu vi, diện tích S và những tỉ số.

Phương pháp:

Sử dụng tấp tểnh lí Ta-lét, hệ trái ngược tấp tểnh lí Ta-lét, tỉ số đoạn trực tiếp nhằm đo lường và tính toán.

+ Định lý: Nếu một đường thẳng liền mạch tuy nhiên song với cùng một cạnh của tam giác và tách nhị cạnh sót lại thì nó tấp tểnh đi ra bên trên nhị cạnh tê liệt những đoạn trực tiếp ứng tỉ trọng.

+ Hệ quả: Nếu một đường thẳng liền mạch tách nhị cạnh của một tam giác và tuy nhiên song với cạnh sót lại thì nó tạo ra trở nên một tam giác mới nhất sở hữu phụ vương cạnh ứng tỉ trọng với phụ vương cạnh tam giác vẫn mang lại.

+ Hình như, tớ còn dùng cho tới đặc điểm tỉ trọng thức:

Nếu \(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}\)thì \( \left\{ \begin{array}{l}ad = bc\\\dfrac{a}{c} = \dfrac{b}{d}\\\dfrac{{a + b}}{b} = \dfrac{{c + d}}{d};\,\dfrac{{a - b}}{b} = \dfrac{{c - d}}{d}\\\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} = \dfrac{{a + c}}{{b + d}} = \dfrac{{a - c}}{{b - d}}\end{array} \right.\)

Dạng 2: Chứng minh hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên tuy nhiên, chứng tỏ những đẳng thức hình học tập.

Phương pháp:

Ta dùng tấp tểnh lí Ta-lét, tấp tểnh lí hòn đảo và hệ trái ngược nhằm chứng tỏ.


Bình luận

Chia sẻ

 • Trả điều thắc mắc 1 Bài 2 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2

  Trả điều thắc mắc 1 Bài 2 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2. Tam giác ABC sở hữu AB=6cm; AC=9cm...

 • Trả điều thắc mắc 2 Bài 2 trang 60 SGK Toán 8 Tập 2

  Trả điều thắc mắc 2 Bài 2 trang 60 SGK Toán 8 Tập 2. Quan sát hình 9. a) Trong hình vẫn mang lại sở hữu từng nào cặp đường thẳng liền mạch tuy nhiên song với nhau?...

 • Trả điều thắc mắc 3 Bài 2 trang 62 SGK Toán 8 Tập 2

  Trả điều thắc mắc 3 Bài 2 trang 62 SGK Toán 8 Tập 2. Tính chừng nhiều năm x của những đoạn trực tiếp vô hình 12.

 • Bài 6 trang 62 SGK Toán 8 luyện 2

  Tìm những cặp đường thẳng liền mạch tuy nhiên song vô hình 13 và lý giải vì thế sao bọn chúng tuy nhiên tuy nhiên.

 • Bài 7 trang 62 SGK Toán 8 luyện 2

  Tính những chừng nhiều năm x,nó vô hình 14.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn học viên lớp 8 học tập chất lượng tốt, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: tải app bilibili trung quốc