Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp fe cu

     
*Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp fe cu


Hoà rã trọn vẹn 12 gam tất cả hổn hợp Fe và Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3, thu được V lít (đktc) hỗn hợp khí X (có NO và NO2) với dung dịch Y (chỉ đựng hai muối bột cùng axit dư). Tỉ khối của X so với H2 bằng 19. Giá trị của V là:


*
Nhóm học tập facebook miễn giá tiền mang đến teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Hỏi bài bác tập, thầy cô VietJaông xã vấn đáp miễn phí!

*
Thi online trên phầm mềm VietJachồng. Tải ngay!


Đáp án B

vì vậy đề bài xích mang lại axit dư nên 2 muối hạt chiếm được là Fe3+ cùng Cu2+

Điện thoại tư vấn x là số mol sắt với Cu ta có: 56x + 64 x = 12 ⇒ x = 0,1 mol

*

Mặt khác:

*

Đặt x, y là số mol của NO cùng NO2 thì 30x + 46 y = 38 (x+ y)

⇒ x = y

ne thừa nhận = 3x + y = 4x, ne mang đến = 0,5 ⇒ 4x = 0,5 . Vậy x= 0,125 mol

V = 0,125.2. 22.4= 5,6 lít


Nung 8,4 gam Fe trong ko khí, sau phản ứng thu được m gam chất rắn X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hòa rã m gam hỗn hợp X vào dung dich HNO3 dư thu được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là mặt hàng khử duy nhất. Giá trị của m là:
Xem thêm: Chim Hoa Mi Mái Xùy Kích Trống Đẹp, Hót Hay Nhất Việt Nam, Chim Hoạ Mi Hót Hay Nhất Việt Nam

Hòa chảy toàn thể 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch X và 3,248 lít khí SO2 (sản phầm khử duy nhất, ở đktc). Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối sunfat khan. Giá trị của m là:


Cho 1,12 gam bột sắt với 0,24 gam bột Mg chức năng cùng với 250 ml dung dịchCuSO4 , khuấy dịu cho tới Khi phản ứng triển khai xong xuôi. Kăn năn lượng kim loại gồm vào bình làm phản ứng là 1 trong những,88 gam. Tính mật độ mol của hỗn hợp trước phản ứng.


Cho đôi mươi gam bột Fe vào hỗn hợp HNO3 cùng khuấy đến lúc phản bội ứng xong xuôi thu V lkhông nhiều khí NO (đkc) cùng còn 3,2 gam sắt kẽm kim loại. Giá trị của V là:


Dẫn luồng khí CO dư qua ống đựng 0,03 mol oxit sắt, khí sau phản ứng để vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 12 g kết tủa. Vậy công thức của oxit sắt là:
Chuyên mục: Kiến thức thú vị