Hòa tan hoàn toàn 19 2 gam hỗn hợp x

Hòa chảy trọn vẹn 19,2 gam hỗn hợp có Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 trong 400ml hỗn hợp HNO3 3M (dư) làm cho nóng, chiếm được dung dịch Y với V lít khí NO( đktc, là thành phầm khử độc nhất vô nhị của NO3–). Cho 350ml dung dịch NaOH 2M vào hỗn hợp Y chiếm được 21,4 gam kết tủa. Giá trị của V là
Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 19 2 gam hỗn hợp x

*
Nhóm tiếp thu kiến thức facebook miễn chi phí đến teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ trên VietJaông chồng. Đăng ký kết ngay!

*
Thi online trên app tinycollege.edu.vn. Tải ngay!


Đáp án D

Coi các thành phần hỗn hợp X thuở đầu bao gồm Fe: x mol và O: y mol

Call nNO = z mol


Hòa chảy 1,12 gam Fe bởi 300ml hỗn hợp HCl 0,2M, chiếm được dung dịch X và khí H2. Cho hỗn hợp AgNO3 dư vào dung dịch X, thu được khí NO ( sản phẩm khử độc nhất của N+5) với m gam kết tủa. Biết những phản bội ứng xảy ra trọn vẹn. Giá trị của m là


Hòa tan không còn tất cả hổn hợp X bao gồm 5,6 gam sắt với 27 gam Fe(NO3)2 với m gam Al vào hỗn hợp đựng 0,61 mol HCl. Sau khi các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn chiếm được dung dịch Y chỉ cất 47,455 gam muối hạt trung hòa và 2,352 lkhông nhiều (đktc) tất cả hổn hợp khí Z có NO và N2O. Tỉ kân hận của Z sơ với H2 là 16.

Giá trị của m là


Nung m gam tất cả hổn hợp X có Fe, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeCO3 vào bình kín (không có ko khí). Sau Lúc các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn nhận được hóa học rắn Y cùng khí Z gồm tỉ kân hận đối với H2 là 22,5 (đưa sử khí NO2 xuất hiện ko tđắm đuối gia vào bội phản ứng làm sao khác). Cho Y tan trọn vẹn vào hỗn hợp có 0,01 mol KNO3 cùng 0,15 mol H2SO4 loãng nhận được hỗn hợp chỉ chứa 21,23g muối hạt hòa hợp của kim loại với hỗn hợp hai khí tất cả tỉ khối so với H2 là 8 (trong các số đó có 1 khí hòa nâu quanh đó ko khí). Giá trị m là :
Xem thêm: Sơ Đồ Tư Duy Rừng Xà Nu - Ngắn Gọn Rễ Hiểu Nhất Chuẩn Nhất 2021

Cho m gam hỗn hợp X tất cả Fe, Fe3O4 và Fe(NO3)2 tan không còn trong 320 ml hỗn hợp KHSO4 1M. Sau phản nghịch ứng chiếm được dung dịch Y đựng 59,04g muối bột trung hòa cùng 896 ml NO (thành phầm khử duy nhất của N+5, làm việc dktc). Y phản ứng hoàn toản cùng với 0,44 mol NaOH. Biết những phản ứng xảy ra trọn vẹn. Phầm trăm khối lượng của Fe(NO3)2 trong X có mức giá trị sớm nhất với giá trị làm sao tiếp sau đây :


Hỗn hòa hợp X tất cả Fe2O3, FeO và Cu (Trong số đó Fe chiếm phần 52,5% về khối hận lượng). Cho m gam X tính năng cùng với 420 ml hỗn hợp HCl 2M (dư) tới bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được hỗn hợp Y và sót lại 0,2 m gam hóa học rắn ko rã. Cho hỗn hợp AgNO3 dư vào Y, nhận được khí NO và 141,6 gam kết tủa. Giá trị của m là


*

Giúp em câu này với ạ : Hòa chảy hoàn toàn 35,9 gam hỗn hợp X bao gồm sắt, FeO cùng Fe3O4 bắt buộc vừa đủ 350 ml dung dịch HCl 1M chiếm được dung dịch Y. Chia Y thành 2 phần đều bằng nhau, sục khí Clo mang lại dư vào phần 1 nhận được dung dịch Z tất cả đựng a gam muối bột. Cho dung dịch AgNO3 mang lại dư vào phần 2 nhận được b gam hóa học kết tủa.
Xem thêm: Bài Tập Biện Luận Số Nghiệm Của Phương Trình, Bằng Đồ Thị Hàm Số

*


Chuyên mục: Kiến thức thú vị