Hòa tan hoàn toàn 2 45 gam hỗn hợp x gồm 2 kim loại kiềm thổ

     
*Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 2 45 gam hỗn hợp x gồm 2 kim loại kiềm thổ


Hòa rã trọn vẹn 2,45g hỗn hợp X tất cả nhì sắt kẽm kim loại kiềm thổ vào 200 ml hỗn hợp HCl 1,25M chiếm được hỗn hợp Y đựng những hóa học chảy tất cả mật độ mol đều bằng nhau. Hai kim loại kiềm thổ đó là


*
Hỏi bài xích tập, thầy cô VietJaông xã vấn đáp miễn phí!

*
Thi online trên ứng dụng VietJaông xã. Tải ngay!


Đáp án A

điện thoại tư vấn A, B là kí hiệu của 2 sắt kẽm kim loại.X là kí hiệu bình thường của 2 kyên loại

Do hỗn hợp sau bội phản ứng gồm độ đậm đặc mol bằng nhau nên

*

TH1: Nếu dung dịch chỉ chứa 2 muối

A+2HCl→ACl2+H2

a 2a a a

B+ 2HCl→BCl2+H2

a 2a a a

nHCl = 0,2 × 1,25 = 0,25

⇒ 4a = 0,25 ⇒ a = 0,0625 mol

*
= 19,6

M(Be) = 9 B

19,6 =

*
= 30,2 (loại)

TH2: Vậy hỗn hợp sau phản ứng có HCl dư

*

⇒ nHCl(bđ) = 0,25 = 4a + a = 5a

⇒ a = 0,05

*
= 24,5

Nếu A là Be ⇒MA= 9

24,5 =

*
= 40 (Ca)

Vậy 2 kim loại là Be và Ca


LỚP 12 - TÍNH ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ ( PHẦN 2) - CÁC BÀI TOÁN CHỨA THAM SỐ M - Livestream TOÁN thầy HƯNG


BUỔI 03-LÝ 12-ÔN TẬPhường VÀ XỬ LÝ NHANH CÁC DẠNG BÀI TẬPhường ĐẠI CƯƠNG VỀ DĐĐH - Livestream LÝ thầy VƯỢNG
Xem thêm:

Sục khí clo vào hỗn hợp đựng NaBr cùng NaI đến phản bội ứng hoàn toàn thì thu được 1,17 gam NaCl. Số mol các thành phần hỗn hợp NaBr và NaI gồm trong dung dịch đầu là :


Hoà tung hoàn toàn 104,25 gam hỗn hợp X có NaCl với NaI vào nước được hỗn hợp A. Sục khí clo dư vào dung dịch A. Kết thúc phân tích, cô cạn hỗn hợp, thu được 58,5 gam muối bột khan. Kăn năn lượng NaCl bao gồm trong tất cả hổn hợp X là :


Hoà tung 9,14 g tất cả hổn hợp Cu, Mg, Al bằng một số lượng vừa đủ dd HCl được 7,84 lkhông nhiều khí H2­ (đktc) và 2,54 g rắn Y và dd Z. Cô cạn dd Z thu được cân nặng muối bột khan là:


Hoà rã V lít khí HCl (đktc) vào 185,4 gam dung dịch HCl 10% nhận được hỗn hợp HCl 16,57%. Giá trị của V là


Hoà tung 1nửa lít khí HCl (đktc) vào m gam dung dịch HCl 16%, nhận được dung dịch HCl 20%. Giá trị của m là :


*Chuyên mục: Kiến thức thú vị