Read the following passage and mark the letter a, b, c, or d on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 1 to 7

*

*
Thầy Phan Khắc Nghệ


*
Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng


*
Cô Trang Anh


*
Thầy Nguyễn Tiến Lượng


Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the questions from 1 lớn 7.

Humans have struggled against weeds since the beginnings of agriculture. Marring our gardens is one of the milder effects of weeds - any plants that thrive sầu where they are unwanted. They clog waterways, destroy wildlife habitats, & impede farming. Their spread eliminates grazing areas và accounts for one-third of crop loss. They compete for sunlight, nutrients, và water with useful plants. The global need for weed control has been answered mainly by the chemical industry. Its herbicides are elective sầu và sometimes necessary, but some pose serious problems, particularly if misused. Toxic compounds threaten animal và public health when they accumulate in food plants, ground water and drinking water. They also harm workers who apply them.In recent years, the chemical industry has introduced several herbicides that are more ecologically sound. Yet new chemicals alone cannot solve sầu the world’s weed problems. Hence scientists are exploring the innate weed killing powers of organisms, primarily insects and microorganisms.The biological agents now in use are environmentally benign and are harmless to humans. They can be chosen for their ability khổng lồ attaông chồng selected targets and leave crops và other plants untouched. In contrast, some of the most effective chemicals kill virtually all the plants they come in contact with, sparing only those that are naturally resistant or have sầu been genetically modified for resistance. Furthermore, a number of biological agents can be administered only once, after which no added applications are needed. Chemicals typically must be used several times per growing season.

Bạn đang xem: Read the following passage and mark the letter a, b, c, or d on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 1 to 7


A. The dangers of toxic chemicals.

B. A proposal to lớn ban the use of all herbicides.

Xem thêm: Viết Thư Cho Một Người Bạn Đã Lâu Không Gặp Hay Nhất (10 Mẫu)

C. The importance of the chemical industry.

D.

Xem thêm: Star - Câu Hỏi Của Nguyen Thanh Nga

Advantages of biological agents over chemical ones.


0 0 bình luận

Thích Bình luận Theo dõi

Đáp án D


Đọc các câu đầu tiên của các đoạn ta thấy chủ thể thiết yếu của đoạn văn nói tới “những tiện ích của những tác nhân sinc học tập đối với các hóa học hoá học”Các câu nhỏng tại đoạn 1 “Humans have struggled against weeds since the beginnings of agriculture”: con người đang yêu cầu kiếm tìm bí quyết cản lại cỏ dại dột tự dịp ban đầu làm nông nghiệp” => đoạn này dẫn dắt về bài toán bắt buộc chống lại cỏ dạiĐoạn 2: “The global need for weed control has been answered mainly by the chemical industry”: yêu cầu điều hành và kiểm soát cỏ gàn sinh sống trên thế giới đã được đáp ứng nhu cầu do ngành công nghiệp hoá học => mặc dù những hóa học hoá học tập lại hiểu hạiĐoạn 3: “In recent years, the chemical industry has introduced several herbicides that are more ecologically sound” giữa những năm gần đây, ngành hoá học tập đã trình làng nhiều dung dịch diệt cỏ không nhiều ảnh hưởng mang đến sinh thái hơnĐoạn 4: “The biological agents now in use are environmentally benign & are harmless lớn humans” Các tác nhân sinch học được áp dụng bây giờ thân thiện với môi trường thiên nhiên với không nhiều gây hư tổn mang đến bé người”Các cách thực hiện còn sót lại không diễn đạt được vừa đủ ngôn từ của đoạn văn nhưng chỉ một chu đáo nhỏ vị A. Các mối gian nguy của các hóa học hoá học tập ô nhiễm. B. Đề xuất cnóng cần sử dụng các bài thuốc khử cỏ. C. Tầm đặc trưng của ngành công nghiệp hoá học

Chuyên mục: Kiến thức thú vị