Ioe: hấp dẫn

... bảng cona. 43 00 b. 243 16 c. 243 01 d. 18 0 715 e. 30 742 1 g. 999999H: Làm vở.- 300.000; 40 0.000; 500.000; 600.000; 700.000; 800.000- 350.000; 360.000; 370.000; 380.000; 390.000; 40 0.000Tiết ... x = 90 61 - x – 725 = 8259- x x 2 = 48 26- x : 3 = 15 32- h/s đàm đạo đội 4 Một ngày chế tạo đợc số ti vi là : 6 84 : 4 = 17 0 (chiếc)7 ngày cung cấp đợc số ti vi là : 17 0 x 7 = 11 90 (chiếc) ... = 1 chục 10 chục = 1 trăm 10 trăm = 1 nghìn 10 nghịn = 1 chục nghìn- HS quan tiền sát- HS lắp số lên bảng: 43 25 61 - HS gọi với viết số: 43 25 61 -HS làm mồm - HS: 52 345 3- Lớp phát âm số trên.-HS...

Bạn đang xem: Ioe: hấp dẫn


*

*

*

... orange jui _ e.3. This _ _ a ruler. 4. Where is Minh from ? - _ _ is from Paris.5. _ esk 6. f _ ower 7. _ m 8. b _ _ k 9. This is my r _ om.10. chi _ kenBài 3: Nối từ giờ Anh cùng với nghĩa của ... cam i. ghế đệm j. câu hỏi1……….2……… 3……… .4 …….5……… 6……….7………8………9…… 10………. Bài 4: Nối từ giờ đồng hồ Anh với nghĩa của chính nó 1. friover 2. violin 3. butterfly 4. plane 5. cow6. fish 7. mother 8. ice ... BÀI TẬP TIẾNG ANH Bài 1: Chọn câu trả lời đúng1. What …… his name ? a. is b. are c. this d. bye2. May I ……… out ? a. open b. go c. come d. say3. What colour is this ? – It’s………....
*

... Câu 3:Có 2 tuyến phố đi trường đoản cú A cho B cùng tất cả 3 con phố đi từ bỏ B mang đến C. Hỏi bao gồm từng nào con đường đi tự A mang đến C qua B ?Trả lời: con phố.Câu 4:Có tư đội bóng đá thi đấu vòng tròn vào một ... 2:Có 2 tuyến phố đi từ A mang đến B và tất cả 3 con phố đi trường đoản cú B mang đến C. Hỏi bao gồm bao nhiêu con đường đi tự A mang đến C qua B ?Trả lời: con phố.Câu 3:Số phần tử của tập hợp A = 4; 6; 8; ; 78; 80 là Câu ... gồm là bội tầm thường của 6 và 21 ko ?CóKhông1; 2; 3; 4; 6; 8; 121; 2; 3; 4; 6; 12Câu 2:Số 24 tất cả là bội thông thường của 3; 4 với 5 ko ?CóKhông1; 2; 3; 4; 6; 8; 121; 2; 3; 4; 6; 12Câu...

Xem thêm: Tiểu Sử Diễn Viên Sam Tên Thật Là Gì, Tiểu Sử Diễn Viên Nữ, Hotgirl Sam


*

... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIỎI TOÁN TRÊN MẠNGLỚP 4 - VÒNG 9 Bài 1: Đỉnh núi trí tuệCâu hỏi 1:= 5120Câu hỏi 2:= 55Câu hỏi 3:= 144 Câu hỏi 4: = 1250Câu hỏi 5:= 127Câu hỏi 6:= 14 Câu hỏi ... bình cộng của các số: 34 với 126 là 80 Câu 3:11 x 136 – 136 = 1360 Câu 4: 97 x 48 – 86 x 48 = 528 Câu 5: 47 8 x 136 – 47 8 x 36 = 47 800 Câu 6: 48 6 x 48 + 48 6 x 52 = 48 600 Câu 7:Số trung ... hòa hợp vào địa điểm nhé ! Câu 1: 89 x 58 – 89 x 47 = 97 9Câu 2:83 x 57 – 83 x 46 = 91 36Câu 3:68 x 23 – 68 x 12 = 748 Câu 4: Số trung bình cộng của các số:21 cùng 59 40 Câu 5:Số trung bình cộng...
... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNGLỚP 6 - VÒNG 4 Bài thi số 1:Câu 1 : Kết quả của phxay tính : 45 . 16 1728 45 .15−+= …………………………Câu 2 : Cho tía điểm A, B, C cùng ở bên trên một mặt đường ... còn viết được bên dưới dạng ra làm sao : ……….Câu 5 : Kết quả của phép tính : 168 . 168 168 .58110−= …………………………Câu 6 : Tích của nhì số tự nhiên đang biến hóa ra sao nếu như thêm chữ số 0 vào mặt ... , biết: . Kết trái là Câu 3: Tính: 3200 : 40 . 2 = Câu 4: Chia 1 26 cho một số trong những ta được số dư là 25. Số phân tách là Câu 5: Tìm , biết: . Kết quả là Câu 6: Tìm , biết: . Kết quả là Câu 7: Tìm ,...
... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚP.. 3 - VÒNG 4 Bài thi số 1 : Khỉ nhỏ thông tháiCâu hỏi 1:Câu hỏi 2:Câu hỏi 3: Câu hỏi 4: Câu hỏi 5:Câu hỏi 6:Câu hỏi ... hỏi 13: Câu hỏi 14: Bài thi số 2 : Vượt vật cản vậtCâu hỏi 1: 0 Câu hỏi 2: 60Câu hỏi 3: Bài giải: Độ lâu năm đoạn CA là: 249 – ( 94 + 65) = 90 ( cm)Đáp số: 90 cmCâu hỏi 4: Đáp ... Đáp số: 36 Câu hỏi 5: = 192Bài thi số 3 : Đỉnh núi trí tuệCâu hỏi 1: 9 Câu hỏi 2: = 5Câu hỏi 3: = 10; Câu hỏi 4: 3 Câu hỏi 5: 84 Câu hỏi 6: 80Câu hỏi 7: 72Câu hỏi 9: 46 0 ; Câu...
... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚP 4 - VÒNG 4 Bài thi tiên phong hàng đầu : Hoàn thành phxay tính:Câu hỏi 1: Câu hỏi 2: Câu hỏi 3: Câu hỏi 4: Câu hỏi 5: Câu hỏi 6: Câu ... chữ nhật tất cả chu vi 46 m. Chiều lâu năm hình chữ nhật chính là 15m. Tính diện tích S hình chữ nhật đó.Trả lời:Diện tích hình chữ nhật sẽ là Câu hỏi 3: 3 giờ 24 phút ít = phút.Câu hỏi 4: 6 tấn 5kg = kg.Câu ... Đáp số : 9006Câu hỏi 2: Đáp số : 500000Câu hỏi 3: Đáp số : 380Câu hỏi 4: Đáp số : 2750Câu hỏi 5: Đáp số : 10Bài thi số 3 : Hãy điền số thích hợp vào vị trí Câu hỏi 1: Con ngỗng khối lượng...

Xem thêm: Bật Mí 9 Món Ngon Từ Măng Tây Đơn Giản, Hấp Dẫn Ai Ai Cũng Làm Được


... 15: 4x + y = 973 1 x + y = 38 84 3 x = 5 8 47 y = 38 84 1 949 649 x 100 + 351 x 100 = 100 x ( 649 + 351 ) = 100 x 10000 = 1000 000a= 975 ; b=8 64 ; c=102 975 +8 64 102 = 173 7( 186 + 14 ) + ( 72 + ... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚP 4 - VÒNG 7 Bài thi tiên phong hàng đầu : Đỉnh núi trí tuệ:Câu hỏi 1: Câu hỏi 2: Câu hỏi 3:Câu hỏi 4: Câu hỏi 5:Câu hỏi 6: Câu hỏi 8: Câu hỏi 9:Bài thi ... hỏi 4: Câu hỏi 5: Câu hỏi 6:Câu hỏi 7: Câu hỏi 11:TBC = 102Tổng = 102 x 2 = 2 04 Số phệ = 102 + 24 = 126Số bé bỏng = 2 04 – 126 = 78 ( 346 – 300 ) : 2 = 24 Câu hỏi 12Câu hỏi 13:Câu hỏi 14: Câu...
... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚP. 4 - VÒNG 8 Bài thi hàng đầu : Sắp xếp theo sản phẩm công nghệ tự tăng dần 69 + 48 58 4 3,635 16
10 783 0
8 2,338 4
27 4,686 11
35 1,334 6Chuyên mục: Kiến thức thú vị