khái niệm môi trường nào sau đây là đúng

Câu hỏi:

10/08/2019 16,687

A. Môi ngôi trường là điểm sinh sinh sống của loại vật bao hàm toàn bộ những yếu tố vô sinh và hữu sinh xung xung quanh loại vật, trừ yếu tố thế giới.

Bạn đang xem: khái niệm môi trường nào sau đây là đúng

B. Môi ngôi trường bao gồm toàn bộ những yếu tố xung xung quanh loại vật, đem hiệu quả thẳng hoặc con gián tiếp cho tới loại vật, thực hiện tác động tới sự tồn bên trên, phát triển, cải tiến và phát triển và những hoạt động và sinh hoạt không giống của loại vật.

Đáp án chủ yếu xác

C. Môi ngôi trường là điểm sinh sinh sống của loại vật bao hàm toàn bộ những yếu tố vô sinh xung xung quanh loại vật.

D. Môi ngôi trường là điểm sinh sinh sống của loại vật bao hàm toàn bộ những yếu tố hữu sinh xung xung quanh loại vật.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vai trò của mối liên hệ đối đầu nhập quần thể là

A. tạo ra mang đến con số và sự phân bổ của những thành viên nhập quần thể lưu giữ ở tầm mức chừng thích hợp, đáp ứng sự tồn bên trên và cải tiến và phát triển của quần thể

B. tạo ra mang đến con số hạn chế hợp lý và phải chăng và sự phân bổ những thành viên nhập quần thể đồng đều nhập khu vực phân bổ, đáp ứng sự tồn bên trên và cải tiến và phát triển của quần thể

C. tạo ra mang đến con số tăng hợp lý và phải chăng và sự phân bổ những thành viên nhập quần thể theo dõi group nhập khu vực phân bổ, đáp ứng sự tồn bên trên và cải tiến và phát triển của quần thể

D. tạo ra mang đến con số và sự phân bổ của những thành viên nhập quần thể lưu giữ ở tầm mức tối nhiều, đáp ứng sự tồn bên trên và cải tiến và phát triển của quần thể

Câu 2:

Vì sao đem sự dịch chuyển con số thành viên nhập quần thể theo dõi chu kì?

A. Do sự thay cho thay đổi không khí đem tính chu kì

B. Do sự tăng, hạn chế mối cung cấp đủ chất đem tính chu kì

C. Do sự sinh đẻ đem tính chu kì

D. Do những thay cho thay đổi đem tính chu kì của ĐK môi trường

Câu 3:

Ý nghĩa sinh thái xanh của phân bổ theo dõi group là

A. thực hiện tăng cường độ đối đầu Một trong những thành viên nhập quần thể

B. loại vật tận dụng tối đa được mối cung cấp sinh sống tiềm tang nhập môi trường xung quanh sống

C. là hạn chế cường độ đối đầu Một trong những thành viên nhập quần thể

Xem thêm: đường kẻ tóc đẹp

D. những thành viên tương hỗ cho nhau ngăn chặn ĐK bất lợi của môi trường xung quanh sống

D. những thành viên tương hỗ cho nhau ngăn chặn ĐK bất lợi của môi trường xung quanh sống

Câu 4:

Có 1000 thành viên chim. Điều khiếu nại nhằm 1000 thành viên này trở nên 1 quần thể là:

(1) Các thành viên chim này nằm trong lệ thuộc 1 loài

(2) Cùng sinh sống trong một môi trường xung quanh, ở nằm trong thời điểm

(3) Có kỹ năng giao hợp nhằm sinh con

(4) Cùng sinh sống cùng nhau trong một thời hạn lịch sử

A. (1) và (2)

B. (1), (2) và (3)

C. (1), (2) và (4)

D. (1), (2), (3) và (4)

Câu 5:

Tập thích hợp loại vật này sau đó là ví dụ về một quần thể?

A. Tất cả những panda Bắc Mĩ

B. Tất cả những cây trong một khu vực rừng

C. Tất cả những động vật hoang dã đem vú trong một khu vực rừng

D. Tất cả những panda trong một khu vực rừng

Câu 6:

cây sinh sống ở những điểm có khá nhiều độ sáng như ven bờ ruộng, hồ nước ao có

A. phiến lá dày, tế bào giậu trừng trị triển

B. phiến lá dày, tế bào giậu ko trừng trị triển

C. phiến lá mỏng dính, tế bào giậu ko trừng trị triển

Xem thêm: bạn muốn hẹn hò facebook

D. phiến lá mỏng dính, tế bào giậu trừng trị triển