Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau

     
*
Câu hỏi 2 trang 21 SGK Hình học tập 11

Giải thắc mắc 2 trang 21 SGK Hình học tập 11. Hãy chứng minh đặc thù 1....

Bạn đang xem: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau


*
Câu hỏi 3 trang 21 SGK Hình học tập 11

Giải thắc mắc 3 trang 21 SGK Hình học 11. Hotline A’, B’ theo lần lượt là hình họa của A, B qua phép dời hình F. Chứng minc rằng nếu M là trung điểm của AB thì M’ = F(M) là trung điểm của A’B’....


*
Câu hỏi 4 trang 22 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 4 trang 22 SGK Hình học tập 11. Cho hình chữ nhật ABCD...

Xem thêm: Nguyên Tử Khối Của Cl O - Phân Tử Khối Của Khí Clo Là Bao Nhiêu


*
Câu hỏi 5 trang 23 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 5 trang 23 SGK Hình học 11. Cho hình chữ nhật ABCD...


*
Bài 1 trang 23 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 1 trang 23 SGK Hình học tập 11. Trong phương diện phẳng Oxy cho những điểm A(-3;2), B(-4;5) với C(-1;3)


*
Bài 2 trang 24 sách giáo khoa hình học 11

Giải bài xích 2 trang 24 SGK Hình học tập 11. Cho hình chữ nhật ABCD. gọi E, F, H, K, O, I, J theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA, KF, HC, KO. Chứng minch nhị hình thang AEJK với FOIC cân nhau.


*
Bài 3 trang 24 sách giáo khoa hình học 11

Giải bài bác 3 trang 24 SGK Hình học 11. Chứng minh rằng: Nếu một phnghiền dời hình trở nên tam giác ABC thành tam giác A"B"C" thì nó cũng vươn lên là giữa trung tâm của tam giác ABC tương ứng thành trọng tâm của tam giác A"B"C"


*
*

*
Gửi bài
*

Đăng ký nhằm nhấn giải thuật hay với tư liệu miễn phí

Cho phnghiền loigiaigiỏi.com gửi những thông tin mang lại các bạn nhằm nhận ra các giải mã tốt tương tự như tài liệu miễn giá thành.


Chuyên mục: Kiến thức thú vị