khởi động iphone

Tìm hiểu cơ hội tắt iPhone rồi nhảy lại.

Bạn đang xem: khởi động iphone

Cách phát động lại iPhone X, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 hoặc iPhone đời mới nhất hơn

 1. Nhấn và lưu giữ nút âm thanh và nút sườn cho tới Khi thanh trượt tắt mối cung cấp xuất hiện nay.
  Nút âm thanh nằm ở vị trí phía phía trái của vũ khí và nút sườn nằm ở vị trí phía mặt mày phải
 2. Kéo thanh trượt, tiếp sau đó đợi 30 giây cho tới Khi vũ khí tắt. Nếu vũ khí bị treo hoặc ko phản hồi, hãy buộc vũ khí phát động lại.
 3. Để nhảy lại vũ khí, hãy nhấn và lưu giữ nút sườn (ở phía phía bên phải iPhone) cho tới khi chúng ta thấy logo Apple.

Cách phát động lại iPhone 6, 7, 8 hoặc SE (thế hệ 2 hoặc 3)

 1. Nhấn và lưu giữ nút sườn cho tới Khi thanh trượt tắt mối cung cấp xuất hiện nay.
 2. Kéo thanh trượt, tiếp sau đó đợi 30 giây cho tới Khi vũ khí tắt. Nếu vũ khí bị treo hoặc ko phản hồi, hãy buộc vũ khí phát động lại.
 3. Để nhảy lại vũ khí, hãy nhấn và lưu giữ nút sườn cho tới khi chúng ta thấy logo Apple.

Cách phát động lại iPhone SE (thế hệ 1), iPhone 5 trở xuống

 1. Nhấn và lưu giữ nút mối cung cấp cho tới Khi thanh trượt tắt mối cung cấp xuất hiện nay.
  Nút mối cung cấp nằm ở vị trí phần đầu thiết bị
 2. Kéo thanh trượt, tiếp sau đó đợi 30 giây cho tới Khi vũ khí tắt. Nếu vũ khí bị treo hoặc ko phản hồi, hãy buộc vũ khí phát động lại.
 3. Để nhảy lại vũ khí, hãy nhấn và lưu giữ nút mối cung cấp cho tới khi chúng ta thấy logo Apple.

Bạn ko thể phát động lại?

Ngày đăng: 

Xem thêm: anhr anime

Tác giả

Bình luận