kì cục hay kỳ cục

Từ điển phương ngữ Nam bộ do Nguyễn Văn Ái công ty biên giảng là “kỳ kỳ lạ, vô nằm trong, rất là, tuyệt”. Thế là quyển tự điển này chỉ lấy sở hữu phần ngọn nhưng mà vứt hẳn phần gốc vô cấu tạo ngữ nghĩa của nhị giờ đồng hồ kỳ cục.

Bạn đang xem: kì cục hay kỳ cục

tin liên quan

Petro là gì?

Nói về xuất vạc điểm của chính nó thì dân Nam kỳ sử dụng nhị giờ đồng hồ kỳ viên để chê chứ đâu sở hữu cần nhằm tuyên dương. Ta hãy coi Việt Nam tự động điển của Lê Văn Đức giảng thế này. Là: “Lạ đời ngộ-nghĩnh - Chướng đời khó khăn coi”. Tuy ko kỳ cục tuy nhiên lại giảng ngược “quy trình”. Lẽ rời khỏi cần là: “Chướng đời khó khăn coi - Lạ đời ngộ-nghĩnh”. “Quy trình” là chê trước tuyên dương sau. Cái nghĩa “vô nằm trong, rất là, tuyệt” của Từ điển phương ngữ Nam bộ còn rất có thể thấy với những từ/ngữ “chê trước tuyên dương sau” như: dễ dàng hãi, dữ, ghê tởm... Thấy nhưng mà ghê thì thực sự chê tuy nhiên Đẹp ghê thì không còn chê. Tự-điển Việt Nam của Ban Tu thư Khai-Trí đang được giảng trúng boong loại nghĩa gốc - và cũng chỉ giảng sở hữu loại nghĩa này nhưng mà thôi - của nhị giờ đồng hồ kỳ cục: Khác thông thường một cơ hội lố bịch. Vậy, nếu như trở lại với nghĩa gốc của chính nó, thì kỳ cục vô Nam là kỳ quặc ngoài Bắc.

Nhưng đâu là nguồn gốc xuất xứ của nhị giờ đồng hồ kỳ cục? Đây là 1 cấu tạo đẳng lập giờ đồng hồ Hán bao gồm nhị trở nên tố kỳ [奇] và cục [局]. Kỳ là kỳ lạ, khan hiếm thấy còn cục là cong, hẹp, xung quanh teo. Vì vậy nên kỳ cục [奇局] thông thường được giảng là “tân kỳ khúc chiết” [新奇曲折], tức “mới kỳ lạ, lắt léo”. Cấu trúc đẳng lập này còn có một danh ngữ đồng âm nhưng mà chữ Hán là [棋局]. Hai chữ Hán (kỳ cục) này vốn liếng Có nghĩa là bàn cờ, tức kỳ bàn [棋盤] tuy nhiên thời nay thông thường được hiểu là loại thế trận, loại nước cút của nhị phe đối lập bên trên bàn cờ. Vì vậy nên người tớ đang được nghịch tặc chữ nhưng mà tạo nên loại cấu tạo Chủ - Vị (nhận lăm le, tường thuật) thú vị là kỳ viên kỳ cục [棋局奇局] nhằm tuyên dương loại nước cút mới mẻ kỳ lạ, ngoằn ngoèo, khó khăn ứng phó bên trên bàn cờ. Khốn nỗi dân Việt miền Nam lại ko hiểu rằng loại nghĩa gốc đúng đắn của nhị tiếng kỳ cục nên lại sử dụng nó nhằm chê loại mới mẻ nhưng mà ko hoặc, loại kỳ lạ và lại tệ, tức là đang được xài nó bám theo loại nghĩa đang được cho tới trong Tự-điển Việt Nam của Ban Tu thư Khai-Trí.

Xem thêm: up story dài

Đó là hệ trái khoáy của kể từ nguyên vẹn dân lừa lọc (folk etymology). Vì chỉ hiểu kỳ cục một cơ hội tóm lại nhưng mà ko biết nghĩa gốc của chính nó vô giờ đồng hồ Hán là gì nên người tớ đang được tiến công đồng chữ viên của chính nó với viên vô viên cằn, viên mịch, viên súc..., nhưng mà xài nhị giờ đồng hồ cơ bám theo loại nghĩa “chướng đời khó khăn coi” (Lê Văn Đức), “khác thông thường một cơ hội lố bịch” (Ban Tu thư Khai-Trí). Phải thưa trực tiếp rằng nhiều Lúc trình diễn tiến bộ ngữ nghĩa của một trong những kể từ, ngữ đã từng đi bám theo một lộ trình kỳ cục chỉ vì như thế sự ko biết chữ.

Xem thêm: google photo là gì