kí tự đặc biệt hình con vật

emoji | ký hiệu văn bản

Bạn đang xem: kí tự đặc biệt hình con vật

Nhấp vô hình tượng nhằm sao chép vô clipboard ▼

𓃥𓃠𓃰𓃱𓃯𓃭𓃸𓃵𓃗𓃘𓃙𓃟𓄀𓄁𓄂𓄃𓃚𓃛𓃜𓃝𓃞𓃒𓃓𓃔𓃕𓃖𓃡𓃢𓃦𓃩𓃫𓃬𓃮𓃲𓃴𓃶𓃷𓃹𓃻𓃽𓃾𓃿𓄄𓄅𓄆𓄇𓆇𓆈𓆉𓆌𓆏𓆗𓆘𓆙𓆚𓆐𓆑𓆒𓆓𓆔𓆕𓆖𓆊𓆍𓆣𓆤𓆥𓆦𓆧𓆨𓆛𓆜𓆝𓆞𓆟𓆠𓆡𓆢𓄿𓅀𓅁𓅂𓅃𓅄𓅅𓅆𓅇𓅈𓅉𓅊𓅋𓅌𓅍𓅎𓅏𓅐𓅑𓅒𓅓𓅔𓅕𓅖𓅗𓅘𓅙𓅚𓅛𓅜𓅝𓅞𓅟𓅠𓅡𓅢𓅣𓅤𓅥𓅦𓅧𓅨𓅩𓅪𓅫𓅬𓅭𓅮𓅯𓅰𓅱𓅲𓅳𓅴𓅵𓅶𓅷𓅸𓅹𓅺𓅻𓅼𓅽𓅾𓅿𓆀𓆁𓆂𓆃𓆆🦓🦬🦣🦒🦦🦥🦘🦌🐢🦝🦭🦫🐆🐅🦎🐍🐘🦙🐫🐪🐏🐐🦛🦏🐂🐃🐎🐑🐒🦇🐖🐄🐛🐝🦧🦍🐜🐞🐌🦋🪳🪲🪱🪰🦟🦂🕷️🦗🐨🐯🦁🐮🐰🐻🐻‍❄️🐼🐶🐱🐭🐹🐗🐴🐽🐷🐣🐥🐺🦊🐔🐧🐦🐤🐋🐊🐸🐵🐡🐬🦈🐳🦐🦪🐠🐟🐙🦑🦞🦀🦅🕊️🦃🐓🦉🦤🦢🦆🪶🦜🦚🦩🐩🐕‍🦺🦮🐕🐁🐀🐇🐈🦔🦡🦨🐿️

Xem thêm: truyện tranh đã theo dõi

biểu tượng động vật

※ Tất cả những hình tượng là ký tự động unicode, ko nên hình hình họa cũng tựa như những ký tự động phối hợp. Nhưng chúng ta cũng hoàn toàn có thể phối hợp bọn chúng 1 mình. ※

Xem thêm: code x2 kinh nghiệm blox fruit mới nhất

Ký hiệu văn bản Ý nghĩa Copy / Paste
𓃥 chó rừng
𓃠 con mèo
𓃰 con voi
𓃱 hươu cao cổ
𓃯 Hà mã
𓃭 sư tử rằng dối
𓃸 con khỉ
𓃵 ibex
𓃗 con ngựa
𓃘 con lừa
𓃙 đứa trẻ
𓃟 con lợn
𓄀 sạc đầu bò
𓄁 đầu hà mã
𓄂 con sư tử
𓄃 đầu hartebeest
𓃚 đứa trẻ con nhảy
𓃛 sơ sinh
𓃜 bò trưởng thành và cứng cáp ở xuống
𓃝 ram
𓃞 ram
𓃒 bò đực
𓃓 sạc bò
𓃔 bắp chân
𓃕 bò linh liêng
𓃖 bò con cái bú
𓃡 chó
𓃢 răng nanh nằm
𓃦 chó rừng coi lại
𓃩 Set-động vật
𓃫 động vật rằng dối
𓃬 sư tử
𓃮 con beo
𓃲 oryx
𓃴 linh dương
𓃶 dê với cổ áo
𓃷 khỉ đầu chó
𓃹 thỏ rừng
𓃻 khỉ đầu chó
𓃽 bò sừng dài
𓃾 đầu bò
𓃿 đầu bò
𓄄 tiền thân thích của hartebeest
𓄅 trưởng ram
𓄆 tiền thân thích của ram
𓄇 đầu báo
𓆇 trứng
𓆈 con tắc kè
𓆉 rùa
𓆌 cá sấu đem đuôi cong
𓆏 ếch
𓆗 rắn hổ mang
𓆘 rắn mang bành dựng lên
𓆙 con rắn
𓆚 con rắn
𓆐 nòng nọc
𓆑 viper sừng
𓆒 viper sừng trườn thoát khỏi bao vây
𓆓 rắn hổ mang
𓆔 rắn mang bành đem lông
𓆕 hai con cái rắn hổ mang
𓆖 sự phối hợp của rắn mang bành, ổ phẳng lặng và lối cát
𓆊 Cá sấu
𓆍 hình hình họa cá sấu
𓆣 bọ phân
𓆤 con ong
𓆥 sự phối hợp của ong, cói và nhì ổ bánh phẳng
𓆦 bay
𓆧 cào cào
𓆨 con rết
𓆛 cá rô phi
𓆜 barie
𓆝 cá đối
𓆞 cá mõm voi
𓆟 Dầu khí
𓆠 vẩy cá
𓆡 cá nóc
𓆢 Cá mèo
𓄿 Kền kền Ai Cập
𓅀 hai con cái kên kên Ai Cập
𓅁 sự phối hợp thân thích kên kên Ai Cập và liềm
𓅂 ù
𓅃 chim ưng
𓅄 sự phối hợp thân thích chim ưng và lá cờ
𓅅 chim ưng bên trên giỏ
𓅆 chim ưng bên trên chi tiêu chuẩn
𓅇 chim ưng bên trên thuyền
𓅈 chim ưng bên trên thuyền
𓅉 chim ưng bên trên phần cổ áo hạt
𓅊 chim ưng với mặt mày trời bên trên đầu
𓅋 chim ưng ở barararar
𓅌 hình hình họa của chim ưng
𓅍 hình hình họa của chim ưng bên trên chi tiêu chuẩn
𓅎 sự phối hợp hình hình họa của chim ưng và lá cờ
𓅏 hình hình họa chim ưng với nhì luồng
𓅐 con kền kền
𓅑 sự phối hợp thân thích kên kên và flagellum
𓅒 Kền kền và rắn mang bành từng mẫu bên trên một chiếc giỏ
𓅓
𓅔 hai con cái cú
𓅕 sự phối hợp thân thích cú và cẳng tay với ổ bánh hình nón
𓅖 sự phối hợp thân thích cú và cẳng tay
𓅗 sự phối hợp thân thích cú và miệng
𓅘 chuột lang
𓅙 cuốc
𓅚 vạt áo
𓅛 cánh với cánh xoắn
𓅜 phía bắc hói
𓅝 Ibis linh nghiệm theo đuổi chi tiêu chuẩn
𓅞 Ibis linh liêng
𓅟 Chim hồng hạc
𓅠 bóng loáng
𓅡 cò yên tĩnh ngựa
𓅢 ba cò yên tĩnh ngựa
𓅣 diệc
𓅤 diệc bên trên cá rô
𓅥 gia súc
𓅦 đà điểu
𓅧 chim cốc
𓅨 nuốt
𓅩 nuốt (thấp)
𓅪 chim sẻ
𓅫 chim sẻ (thấp)
𓅬 ngỗng trắng
𓅭 chim cánh cụt
𓅮 chim cánh cụt bay
𓅯 pintail giảm
𓅰 cháo
𓅱 chim cút
𓅲 sự phối hợp thân thích tếch và ổ bánh mỳ dẹt
𓅳 hai con cái chim cút
𓅴 sự phối hợp thân thích tếch và cẳng tay
𓅵 sự phối hợp thân thích tếch và cẳng tay với ổ bánh hình nón
𓅶 sự phối hợp thân thích tếch và liềm
𓅷 vịt con
𓅸 ba con cái vịt con cái vô tổ
𓅹 ba con cái vịt con cái vô hồ nước bơi
𓅺 hai plovers
𓅻 chim phẫu thuật cá
𓅼 ngỗng nhặt hạt
𓅽 con chim đầu người với chén bát khói
𓅾 nhổ chim
𓅿 đầu chim cánh cụt
𓆀 đầu chim mào
𓆁 đầu muỗng
𓆂 trưởng kền kền
𓆃 canh
𓆆 móng vuốt