Kim giờ của một đồng hồ dài bằng 3/4

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Kyên ổn giờ của một đồng hồ đeo tay dài bằng 3 4 kim phút ít. Tìm tỉ số giữa vận tốc của hai klặng và tỉ số thân vận tốc nhiều năm của đầu mút hai kyên ổn. Cho rằng các klặng của đồng hồ đeo tay tảo đều.

Bạn đang xem: Kim giờ của một đồng hồ dài bằng 3/4


*

Chu kì quay của kim giờ với kyên phút ít là T g = 12 h và T p h = 1 h.

Ta bao gồm T g = 2 π ω g cùng T p h = 2 π ω p h . Lập tỉ số: T g T p h = ω p h ω g = 12.

Chú ý rằng

ω g = v g r g ; ω p h = v p h r p h ⇒ v p h v g = ω p h ω g . r p h r g = 12. 4 3 = 16.Kim tiếng của một đồng hồ dài bởi 0,75 kyên phút ít. Tỉ số thân tốc độ góc của klặng phút ít cùng klặng tiếng là n1. Tỉ số thân vận tốc nhiều năm của đầu mút ít kim phút cùng đầu mút ít klặng tiếng là n2. Tổng (n1 + 0,5n2) gầKyên giờ của một đồng hồ nhiều năm bằng 0,75 kim phút. Tỉ số thân tốc độ góc của kim phút ít với kim giờ là n1. Tỉ số giữa vận tốc dài của đầu mút kyên phút với đầu mút kyên giờ là n2. Tổng (n1 + 0,5n2) gần giá trị làm sao sau đây?n quý hiếm làm sao sau đây?

A. 29.

B. 21.

C. 26.

D.23.


Kyên ổn giờ của một đồng hồ đeo tay lâu năm bằng 0,75 kyên phút ít. Tỉ số giữa tốc độ góc của kyên ổn phút cùng kim tiếng là n1. Tỉ số giữa tốc độ lâu năm của đầu mút klặng phút ít với đầu mút ít kyên tiếng là n2. Tổng (n1 + 0,5n2) gần quý hiếm nào sau đây?

A. 29

B. 21.

C. 26.

D. 23.

Xem thêm: Văn Miếu Quốc Tử Giám Ở Đâu, Cổ Kính Văn Miếu Quốc Tử Giám


Một đồng hồ đeo tay treo tường tất cả kyên tiếng nhiều năm 3,2 cm, kyên phút ít nhiều năm 4 cm đang làm việc đúng. Xem đầu mút ít những klặng chuyển động tròn hầu hết. Tỉ số thân gia tốc hướng trung tâm của đầu klặng phút với đầu kim giờ đồng hồ gần quý giá nào nhất sau đây?

A. 190.

B. 181.

C. 226

D. 123.


Một đồng hồ đeo tay treo tường có kim tiếng lâu năm 3,2 cm, kyên ổn phút nhiều năm 4 centimet đang chạy đúng. Xem đầu mút ít các kyên chuyển động tròn đa số. Tỉ số thân tốc độ hướng trọng điểm của đầu kim phút ít cùng với đầu kyên ổn tiếng ngay gần giá trị làm sao nhất sau đây?

A. 190.

B. 181.

C. 226.

D. 123.


Một đồng hồ đeo tay treo tường bao gồm kim phút lâu năm 12cm và kyên ổn giờ đồng hồ lâu năm 9cm. Cho rằng những klặng cù rất nhiều. Tính tốc độ dài với tốc độ góc của điểm đầu hai kyên ổn.

Xem thêm: # 1 Lít Nước Bao Nhiêu Kg, M3, 1 Lít Bằng Bao Nhiêu


Một đồng hồ đeo tay treo tường gồm klặng phút ít nhiều năm 10 centimet với kyên tiếng nhiều năm 8 centimet. Cho rằng các kyên quay gần như. Tính tốc độ nhiều năm cùng vận tốc góc của điểm đầu hai kyên.


Một đồng hồ có kyên tiếng nhiều năm 3 cm, kyên phút nhiều năm 4 centimet. Tỉ số vận tốc dài của nhì điểm làm việc nhị đầu kim là

A. v p v g = 12

B. v p v g = 16

C. v p v g = 1 9

D. v p v g = 1 16


Một đồng hồ có kyên giờ đồng hồ lâu năm 3 cm, kim phút ít dài 4 centimet. Tỉ số tốc độ dài của nhì điểm nghỉ ngơi nhị đầu kyên ổn là


Chuyên mục: Kiến thức thú vị