Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*


Cho thứu tự những sắt kẽm kim loại. Be; Na, K, Ba, Ca, Fe, Ag vào nước. Số phản ứng xẩy ra ở điều kiện thường là

A.

Bạn đang xem: Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là

3

B. 5

C. 2

D. 4


Cho các tuyên bố sau:

(a) Các oxit của kim loại kiềm thổ phần đông phản nghịch ứng với CO nhằm sinh sản kim loại.

(b) Các sắt kẽm kim loại Ca, Fe, Al cùng Na chỉ điều chế được bằng cách thức điện phân nóng tan.

(c) Các kim loại Mg, K với sắt phần đông khử được ion Ag+ trong dung dịch thành Ag.

(d) Lúc mang đến Mg vào dung dịch FeCl3 dư không nhận được kim loại sắt.

(e) Nhôm là kim loại dịu, dẫn điện cùng dẫn sức nóng giỏi, khó kéo dãn với dát mỏng tanh.

(g) Hợp kyên ổn Na – K cần sử dụng làm hóa học Bàn bạc nhiệt trong phản bội ứng hạt nhân.

Số tuyên bố không nên là

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4


Lớp 0 Hóa học tập
1
0

Cho hàng các kim loại : Fe, Na, K, Ca. Số sắt kẽm kim loại trong dãy chức năng với nước sống ánh sáng thường xuyên là:

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4


Lớp 0 Hóa học tập
1
0

Cho dãy các kyên loại: Fe, Na, K, Ca. Số sắt kẽm kim loại trong hàng tính năng cùng với nước ngơi nghỉ nhiệt độ thường là:

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4


Lớp 0 Hóa học
1
0

Ở ánh sáng thường kim loại Na làm phản ứng với nước, chiếm được những sản phẩm là

A. NaOH với O2.

B. NaOH với H2.

C.Na2O với H2.

D.

Xem thêm:

Na2O cùng O2.


Lớp 0 Hóa học tập
1
0

Ở ánh nắng mặt trời thường, kim loại Na phản nghịch ứng với nước chế tạo ra thành

A. NaOH và H2.

B.Na2O với H2.

C.Na2O cùng O2.

D.NaOH với O2.


Lớp 0 Hóa học
1
0

Ở nhiệt độ thường, kim loại Na bội phản ứng cùng với nước tạo thành

A. Na2O với O2

B. NaOH và H2

C. Na2O với H2

D. NaOH và O2


Lớp 0 Hóa học tập
1
0

Tại nhiệt độ hay, kim loại Na phản ứng với nước chế tác thành

A. Na2O cùng O2

B. NaOH cùng H2

C. Na2O cùng H2

D. NaOH và O2


Lớp 0 Hóa học
1
0

Cho hàng các kyên ổn loại: Fe, Na, K cùng Ca. Số sắt kẽm kim loại vào dãy tính năng được cùng với nước ở nhiệt độ hay là

A. 4

B. 1

C. 2

D. 3


Lớp 0 Hóa học
1
0

Cho các phát biểu sau:

(1). Các kyên loại: natri, bari, beri gần như tính năng cùng với nước ngơi nghỉ ánh nắng mặt trời thường xuyên.

(2). Kim nhiều loại Magie quan yếu tính năng với nước cho dù làm việc ánh nắng mặt trời cao.

(3). cũng có thể cần sử dụng Na2CO3 nhằm loại cả độ cứng trong thời điểm tạm thời cùng độ cứng lâu dài của nước.

(4). Trong đội IA, tính khử của các sắt kẽm kim loại sút dần dần trường đoản cú Li đến Cs.

(5). Thạch cao sinh sống sử dụng bó bột, nặn tượng.

(6). Kyên ổn nhiều loại Na, K sử dụng làm cho chất thương lượng nhiệt độ trong lò làm phản ứng phân tử nhân.

Số phát biểu bất ổn là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.


Lớp 0 Hóa học
1
0

Khoá học tập trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN


Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HNChuyên mục: Kiến thức thú vị