Lai một cặp tính trạng tiếp theo

*
Câu hỏi thảo luận 2 trang 12 SGK Sinh học tập 9

Giải bài xích tập thắc mắc bàn thảo số 1 trang 12 SGK Sinch học 9
Bạn đang xem: Lai một cặp tính trạng tiếp theo

*
Câu hỏi đàm luận số 3 trang 12 SGK sinch học 9

Giải bài bác tập câu hỏi bàn bạc số 2 trang 12 SGK Sinc học tập 9


*
Bài 1 trang 13 SGK sinc 9

Giải bài 1 trang 13 SGK Sinc học tập 9. Muốn khẳng định được thứ hạng gen của cá thê mang tính trạng trội rất cần được làm cho gì?


*
Bài 2 trang 13 SGK sinc học 9:

Giải bài 2 trang 13 SGK Sinh học 9. Tương quan lại trội - lặn của những tính trạng có chân thành và ý nghĩa gì vào trong thực tế sản xuất


*
Bài 3 trang 13, sinh 9

Giải bài bác 3 trang 13 SGK Sinch học 9. So sánh di truyền trội hoàn toàn và trội ko trọn vẹn là như thế nào?
Xem thêm: Tập Làm Văn Lớp 4 - 199 Bài Tập Làm Văn Chọn Lọc Lớp 4

*
Bài 4 trang 13 SGK Sinh học tập 9

Giải bài xích 4 trang 13 SGK Sinh học tập 9. Lúc cho cây quả cà chua trái đỏ thuần chủng lai so với thì ta thu được...


*
*

*

Liên hệ | Chính sách

*
Gửi bài


Xem thêm: Cái Gì Người Mua Biết Người Bán Biết Người Xài Không Bao Giờ Biết

*

Đăng ký kết để dìm giải mã tốt và tài liệu miễn phí

Cho phép loigiaixuất xắc.com gửi những thông tin mang lại bạn nhằm cảm nhận những lời giải tốt cũng giống như tư liệu miễn chi phí.


Chuyên mục: Kiến thức thú vị