lời bài chú đại bi

Chú Đại Bi là 1 trong những bài xích kinh uy thế vô Phật Giáo, đem hạnh nguyện cứu vãn đau đớn cứu vãn nàn của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đây là 1 trong những bài xích kinh vẫn xác thực được sự nhiệm mầu ko thể nghĩ về bàn.

Người trì tụng Chú Đại Bi thông thường xuyên tiếp tục chiếm được vô số công đức và bay ngoài oan nghiệt, đau đớn nhức. Không chỉ gom bài trừ mãnh thú và bảo lãnh hành fake tu tập luyện, Chú Đại Bi còn khiến cho giải trừ tật căn bệnh và phát triển Đại Bi tâm. Mỗi câu vô bài xích kinh đại diện mang đến hình hình ảnh của Phật, Bồ Tát, Tôn Giả và những thể hiện nay linh ứng vô cuộc sống thường ngày mỗi ngày. Chú Đại Bi được xem là một bạn dạng kinh cứu vãn đau đớn, tiêu xài nghiệp, trở thành ước nguyện trở nên một cách thực tế. phẳng việc trì tụng Chú Đại Bi, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể trừ từng nham hiểm, chướng ngại vật và đạt được từng căn lành lặn, đôi khi gom đạt được sự phong phú, sức mạnh và trở nên tựu từng hạnh nguyện.

Bạn đang xem: lời bài chú đại bi

Xem thêm: Chuỗi tràng phân tử trì chú, niệm Phật

Chú Đại Bi là gì?

Chú Đại Bi là 1 trong những thần chú được trích kể từ Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Bồ Tát Quán Thế Âm. Với 84 câu và 415 chữ, Chú Đại Bi đem vô bản thân sức khỏe và uy thế của Bồ Tát Quán Thế Âm, tạo nên quyền lợi và thiêng liêng vô nằm trong quan trọng đặc biệt.

Chú Đại Bi được tạo thành nhị phần: phần hiển (kinh) và phần mật (câu chú). Phần hiển là sự việc lý giải chân thành và ý nghĩa và chân lý vô Kinh, nhằm hành fake hoàn toàn có thể hiểu và vận dụng vô tu tập luyện. Phần mật là phần câu chú, chỉ mất chư Phật mới mẻ hiểu rõ sâu xa được toàn cỗ chân thành và ý nghĩa và công suất của bọn chúng.

Với những tên thường gọi không giống nhau như Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm La Ni, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni, Chú Đại Bi được nghe biết và trì tụng thoáng rộng vì chưng Phật tử vì thế những công suất, diệu dụng ko thể nghĩ về bàn.

Lời Chú Đại Bi phiên âm giờ Việt

Nam tế bào Đại bi Hội Thượng Phật Bồ tát

Nam tế bào Đại bi Hội Thượng Phật Bồ tát

Nam tế bào Đại bi Hội Thượng Phật Bồ tát

Thiên thủ thiên nhãn, vô lo ngại Đại bi tâm đà la ni.

Nam tế bào hắc rời khỏi đát mãng cầu, đá rời khỏi dạ domain authority. Nam tế bào a rị domain authority, bà lô Yết đế, thước chén rời khỏi domain authority, người yêu đề tát đỏa bà domain authority. Ma ha tát đỏa bà domain authority, yêu tinh ha mũ chào mào ni ca domain authority. Án tát bàn rời khỏi trừng trị duệ, số đát mãng cầu đát lan. Nam tế bào vớ kiết lật đỏa, nó mông a rị domain authority bà lô Yết đế, thất Phật rời khỏi lăng đà bà. Nam tế bào mãng cầu rời khỏi cẩn trì hê rị, yêu tinh ha bàn nhiều tụt xuống mế, tát bà a ân xá đậu du vì chưng, a thệ dựng, tát bà tát nhiều, mãng cầu yêu tinh bà đà, yêu tinh trừng trị quánh đậu, đát điệt ân xá. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca rời khỏi đế, di hê rị, yêu tinh ha người yêu đề tát đỏa, tát bà tát bà, yêu tinh rời khỏi yêu tinh rời khỏi, yêu tinh hê yêu tinh hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, chừng lô chừng lô trừng trị xà domain authority đế, yêu tinh ha trừng trị xà domain authority đế, đà là đà la, địa rị ni, thất Phật rời khỏi domain authority, dá rời khỏi dá rời khỏi. Ma mạ trừng trị yêu tinh rời khỏi, mục đế lệ, nó hê nó hê, thất mãng cầu thất mãng cầu, a rời khỏi sâm Phật rời khỏi xá lợi, trừng trị tụt xuống trừng trị sâm, Phật rời khỏi xá domain authority, hô lô hô lô yêu tinh rời khỏi, hô lô hô lô hê rị, tớ rời khỏi tớ rời khỏi, vớ rị vớ rị, tô rô tô rô, người yêu đề dạ, người yêu đề dạ, người yêu đà dạ, người yêu đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu rời khỏi cẩn trì, địa rị Fe ni mãng cầu, tía dạ yêu tinh mãng cầu tớ bà ha, vớ đà dạ tớ bà ha. Ma ha vớ đà dạ tớ bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn rời khỏi dạ tớ bà ha. Na rời khỏi cẩn trì tớ bà ha. Ma rời khỏi mãng cầu rời khỏi tớ bà ha. Tất rời khỏi tăng a mục khư domain authority, tớ bà ha. Ta bà yêu tinh ha, a vớ đà dạ tớ bà ha. Giả kiết rời khỏi a vớ đà dạ tớ bà ha. Ba đà yêu tinh kiết vớ đà dạ tớ bà ha. Na rời khỏi cẩn trì bàn dà rời khỏi dạ tớ bà ha. Ma bà rị thắng yết rời khỏi dạ, tớ bà ha. Nam tế bào hắc rời khỏi đát mãng cầu nhiều rời khỏi dạ domain authority. Nam tế bào a rị domain authority bà lô Yết đế thước bàn rời khỏi dạ, tớ bà ha.

Án vớ năng lượng điện đô mạn nhiều rời khỏi bạt đà dạ tớ bà ha.

Án vớ năng lượng điện đô mạn nhiều rời khỏi bạt đà dạ tớ bà ha.

Án vớ năng lượng điện đô mạn nhiều rời khỏi bạt đà dạ tớ bà ha.

Xem thêm: kính thực tế ảo samsung

Quan-The-Am-Bo-Tat

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Audio Chú Đại Bi vì thế Thầy Thích Trí Thoát trì tụng

(Nhấn vô nút tam giác phía bên dưới nhằm nghe Thầy trì tụng và tụng bám theo.)

Chú Đại Bi giờ Việt bên trên từng dòng

Nam tế bào Đại bi Hội Thượng Phật Bồ tát

Nam tế bào Đại bi Hội Thượng Phật Bồ tát

Nam tế bào Đại bi Hội Thượng Phật Bồ tát

Thiên thủ thiên nhãn, vô lo ngại Đại bi tâm đà la ni.

 1. Nam tế bào hắc rời khỏi đát mãng cầu nhiều rời khỏi dạ da
 2. Nam tế bào a rị da
 3. Bà lô yết đế thước chén rời khỏi da
 4. Bồ Đề tát đỏa bà da
 5. Ma ha tát đỏa bà da
 6. Ma ha mũ chào mào ni ca da
 7. Án
 8. Tát bàn rời khỏi trừng trị duệ
 9. Số đát mãng cầu đát tỏa
 10. Nam tế bào vớ kiết lật đỏa nó mông a rị da
 11. Bà lô yết đế thất Phật rời khỏi lăng đà bà
 12. Nam tế bào mãng cầu rời khỏi cẩn trì
 13. Hê rị, yêu tinh ha bàn nhiều tụt xuống mế
 14. Tát bà a ân xá đậu du bằng
 15. A thệ dựng
 16. Tát bà tát nhiều (Na yêu tinh bà tát đa)
 17. Na yêu tinh bà dà
 18. Ma trừng trị đạt đậu đát điệt tha
 19. Án. A bà lô hê
 20. Lô ca đế
 21. Ca rời khỏi đế
 22. Di hê rị
 23. Ma ha người yêu đề tát đỏa
 24. Tát bà tát bà
 25. Ma rời khỏi yêu tinh ra
 26. Ma hê yêu tinh hê rị đà dựng
 27. Cu lô cu lô yết mông
 28. Độ lô chừng lô trừng trị xà domain authority đế
 29. Ma ha trừng trị xà domain authority đế
 30. Đà rời khỏi đà ra
 31. Địa rị ni
 32. Thất Phật rời khỏi da
 33. Giá rời khỏi giá bán ra
 34. Mạ mạ trừng trị yêu tinh ra
 35. Mục đế lệ
 36. Y hê di hê
 37. Thất mãng cầu thất na
 38. A Ra sâm Phật rời khỏi xá lợi
 39. Phạt tụt xuống trừng trị sâm
 40. Phật rời khỏi xá da
 41. Hô lô hô lô yêu tinh ra
 42. Hô lô hô lô hê rị
 43. Ta rời khỏi tớ ra
 44. Tất rị vớ rị
 45. Tô rô tô rô
 46. Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ
 47. Bồ đà dạ người yêu đà dạ
 48. Di đế rị dạ
 49. Na rời khỏi cẩn trì
 50. Địa rị sắc ni na
 51. Ba dạ yêu tinh na
 52. Ta bà ha
 53. Tất đà dạ
 54. Ta bà ha
 55. Ma ha vớ đà dạ
 56. Ta bà ha
 57. Tất đà du nghệ
 58. Thất bàn rời khỏi dạ
 59. Ta bà ha
 60. Na rời khỏi cẩn trì
 61. Ta bà ha
 62. Ma rời khỏi mãng cầu ra
 63. Ta bà ha
 64. Tất rời khỏi tăng a mục khê da
 65. Ta bà ha
 66. Ta bà yêu tinh ha a vớ đà dạ
 67. Ta bà ha
 68. Giả kiết rời khỏi a vớ đà dạ
 69. Ta bà ha
 70. Ba đà yêu tinh kiết vớ đà dạ
 71. Ta bà ha
 72. Na rời khỏi cẩn trì bàn đà rời khỏi dạ
 73. Ta bà ha
 74. Ma bà rị thắng yết rời khỏi dạ
 75. Ta bà ha
 76. Nam tế bào hắc rời khỏi đát mãng cầu nhiều rời khỏi dạ da
 77. Nam tế bào a rị da
 78. Bà lô kiết đế
 79. Thước bàn rời khỏi dạ
 80. Ta bà ha
 81. Án. Tất năng lượng điện đô
 82. Mạn đà ra
 83. Bạt đà gia
 84. Ta bà ha.

Án vớ năng lượng điện đô mạn nhiều rời khỏi bạt đà dạ tớ bà ha.

Án vớ năng lượng điện đô mạn nhiều rời khỏi bạt đà dạ tớ bà ha.

Án vớ năng lượng điện đô mạn nhiều rời khỏi bạt đà dạ tớ bà ha.

Hình Hình ảnh Chú Đại Bi

Chú Đại Bi giờ Phạn

 • नीलकण्ठ धारनी
  Nīlakaṇṭha Dhāranī (Ni-la-căn-tha, Đà-ra-ni).
 • नमो रत्नत्रयाय नमह् अर्य अवलोकितेश्वराय
  namo ratnatrayāya namah arya avalokiteśvarāya (Na-mô, Rát-na, tra-da-da. Na-mô, A-ri-da, A-va-lô-ki-tét-soa-ra-da).
 • बोधिसत्त्वाय महासत्वाय महाकारुनिकाय
  bodhisattvāya mahāsatvāya mahākārunikāya (Bô-đi-sát-toa-da, Ma-ha-sát-toa-da, Ma-ha Ka-ru-ni-ka-da).
 • ॐ सर्वरभय सुधनदस्ये नमस्क्र्त्वा इमम्
  oṃ sarvarabhaya sudhanadasye namaskrtvā imam (Om, Sa-rơ-va, Ra-ba-dê, Su-đa-na-đa-si-da, Na-mô, Kờ-rít-toa, I-môm).
 • आर्यावलोकितेश्वर रंधव नमो नरकिन्दि।
  āryāvalokiteśvara raṃdhava namo narakindi. (A-ri-da-va-lô-ki-tét-soa-ra, Ram-đơ-va. Na-mô, Na-ra-kin-đi).
 • ह्रिह् महावधसम सर्व अथदु शुभुं अजेयं।
  hrih mahāvadhasama sarva athadu śubhuṃ ajeyaṃ. (I-hê-ri, Ma-ha, Va-đa-sơ-mê, Sa-rơ-va, A-tha-đu, Su-bam, A-dê-đam).
 • सर्व सत्य नम वस्त्य नमो वाक मार्ग दातुह्।
  sarva sattva nama, vastya namo vāka, mārga dātuh. (Sa-rơ-va, sát-toa, Na-mô, Va-sát-toa, Na-mô, va-ga, Ma-va-đu-đu).
 • तद्यथा ॐ अवलोकि लोचते करते ए ह्रिह्
  tadyathā oṃ avaloki locate karate, e hrih (Ta-đi-da-tha: Om, A-va-lô-ki, Lô-ka-tê, Ka-ra-tê, I-hê-ri).
 • महाबोधिसत्त्व। सर्व सर्व मल मल महिम हृदयम्
  mahābodhisattva. sarva sarva, mala mala, mahima hṛdayam, (Ma-ha-bô-đi-sát-toa, Sa-rơ-va, Sa-rơ-va, Ma-la, Ma-la, Ma-hi-ma-hi- đa-dam).
 • कुरु कुरु कर्मुं धुरु धुरु विजयते महाविजयते
  kuru kuru karmuṃ, dhuru dhuru vijayate mahāvijayate, (Ku-ru, Ku-ru, Ka-rơ-mâm, Đu-ru, Đu-ru, Va-cha-da-tê, Ma-ha-va-cha-da-tê).
 • धर धर धिरीनिश्वराय चल चल मम विमल मुक्तेले
  dhara dhara dhirīniśvarāya, cala cala, mama vamāra muktele, (Đa-ra, Đa-ra, Đi-ri-ni, Sóa-va-rà-da, Cha-la, Cha-la, Ma-ma, va-ma-ra, Mục-kơ-tê-lê).
 • एहि एहि शिन शिन आरषं प्रचलि विष विषं प्राशय |
  ehi ehi, śina śina, āraṣaṃ pracali viṣa viṣaṃ prāśaya. (Ê-hi, Ê-hi, Sín-na, Sín-na, A-ra-si-âm, Pra-cha-li, Va-sá, Va-sấm, Pra-sá-da).
 • हुरु हुरु मर हुलु हुलु ह्रिह्
  huru huru mara hulu hulu hrih (Hu-ru, Hu-ru, Mà-ra, Hu-lu, Hu-lu, Hờ-ri).
 • सर सर सिरि सिरि सुरु सुरु बोधिय बोधिय
  sara sara siri siri suru suru bodhiya bodhiya (Sa-ra, Sa-ra, Sì-ri, Sì-ri, Su-ru, Su-ru, Bồ-đi-da, Bồ-đi-da).
 • बोधय बोधय । मैत्रिय नारकिन्दि
  bodhaya bodhaya. maitriya nārakindi (Bô-đà-da, Bô-đà-da, Mai-tri-da, Na-ra-kin-đi).
 • धर्षिनिन भयमान स्वाहा सिद्धाय स्वाहा
  dharṣinina bhayamāna svāhā siddhāya svāhā (Đa-ri-si-ni-na, ba-da-ma-na, Soa-ha, Si-đi-da-ha, Soa-ha).
 • महासिद्धाय् स्वाहा सिद्धयोगेश्वराय स्वाहा
  mahāsiddhāya svāhā siddhayogeśvarāya svāhā (Ma-ha-si-đi-da-ha, Soa-ha, Sích-đà-dô-giê, Sóa-rà-da, Soa-ha).
 • नरकिन्दि स्वाहा मारणर स्वाहा
  narakindi svāhā māraṇara svāhā (Na-ra-kin-đi, Soa-ha, Mà-ra-na-ra, Soa-ha).
 • शिर संह मुखाय स्वाहा सर्व महा असिद्धाय स्वाहा
  śira saṃha mukhāya svāhā sarva mahā asiddhāya svāhā (Sí-ra-sâm, À-mục-khà-da, Soa-ha, Sa-rơ-va, Ma-ha-a-sích-đà-da, Soa-ha).
 • चक्र असिद्धाय स्वाहा पद्म हस्त्राय स्वाहा
  cakra asiddhāya svāhā padma kastāya svāhā (Chắc-kờ-ra, A-sích-đà-da, Soa-ha, Pát-ma-kát-sơ-tà-da, Soa-ha).
 • नारकिन्दि वगलय स्वाहा मवरि शन्खराय स्वाहा
  nārakindi vagaraya svāhā mavari śankharāya svāhā (Na-ra-kin-đi, Va-ga-rà-da, Soa-ha, Ma-va-ri, Sấn-kơ-rà-da, Soa-ha.).
 • नमः रत्नत्रयाय नमो आर्यवलोकितेश्वराय स्वाहा
  namah ratnatrayāya namo āryavalokiteśvarāya svāhā (Na-ma, Rát-na, Tra-dà-da, Na-mô, À-ri-dà-va-lô-ki-tét-soa-ra-da, Soa-ha).
 • ॐ सिधयन्तु मन्त्र पदाय स्वाहा
  oṃ sidhayantu mantra padāya svāhā (Om, Si-đi-dăn-tu, Man-tờ-ra, Pát-đà-da, Soa-ha.).

Xem thêm: Chuỗi tràng phân tử trì chú, niệm Phật

Xem thêm: dragon knight

Xem tiếp:

 • Quán Thế Âm Bồ Tát là ai? Vì sao nên niệm thương hiệu Ngài?
 • Bộ Phim Cuộc Đời Đức Phật

4.9/5 - (18290 bình chọn)

Hãy share nội dung này nhằm đem giáo pháp đức Phật cho tới với người xem.