Loigiaihay (lời giải hay): tìm lời giải bài tập trên iphone/ipad

Giải bài tập trang 59 bài bác nhân một vài thập phân với một số trong những thập phân SGK Toán thù 5. Câu 1: Đặt tính rồi tính...

Bạn đang xem: Loigiaihay (lời giải hay): tìm lời giải bài tập trên iphone/ipad


Bài 1, 2, 3 trang 59 sgk Tân oán 5

Bài 1:

Đặt tính rồi tính:

a) 25,8 x 1,5;

b) 16,25 x 6,7;

c) 0,24 x 4,7;

d) 7,826 x 4,5.

Hướng dẫn giải:

*

Bài 2: 

a) Tính rồi đối chiếu quý giá của a x b cùng của b x a:

a

b

a x b

b xa

2,36

4,2

 

 

3,05

2,7

 

 

 Nhận xét: Phnghiền nhân các số thập phân tất cả tính chất giao hoán: Lúc thay đổi nơi nhị thừa số của một tích thì tích không biến hóa.

a x b = b x a

b) Viết ngay lập tức kết quả tính:

4,34 x 3,6 = 15,624 9,04 x 16 = 144,64

3,6 x 4,34 = 16x 9,04 = 

Hướng dẫn giải:

a) 

*

Giá trị a x b với b x a luôn luôn luôn bằng nhau.

b) Theo đặc điểm giao hoán thù của phxay nhân ta có ngay:

3,6 x 4,34 = 15,624 16x 9,04 = 144,64

Bài 3: Một sân vườn cây hình chữ nhật gồm chiều dài 15,62m cùng chiều rộng 8,4m. Tính chu vi và ăn diện tích vườn cây đó.

Xem thêm: Tin Tức Khá Bảnh Là Thằng Nào ? Tin Tức Khá Bảnh: Hình Ảnh, Video, Mv

Hướng dẫn giải:

 Chu vi vườn cửa cây là: 

(15,62 + 8,4 ) x 2 = 48,04 (m)

Diện tích sân vườn cây là: 

15,62 x 8,4 = 131,208 (m2)

Đáp số: 48,04 (m) và 131,208 (m2)

Bài 2 trang 59 sgk Tân oán lớp 5

Bài 2:

a) Tính rồi đối chiếu cực hiếm của a x b và của b x a:

a

b

a x b

b xa

2,36

4,2

 

 

3,05

2,7

 

 

 Nhận xét: Phnghiền nhân các số thập phân bao gồm đặc thù giao hoán: Lúc đổi nơi nhì thừa số của một tích thì tích không chuyển đổi.

a x b = b x a

b) Viết tức thì hiệu quả tính:

4,34 x 3,6 = 15,624 9,04 x 16 = 144,64

3,6 x 4,34 = 16x 9,04 = 

Hướng dẫn giải:

a) 

*

Giá trị a x b cùng b x a luôn luôn luôn đều nhau.

b) Theo đặc thù giao hoán của phxay nhân ta bao gồm ngay:

3,6 x 4,34 = 15,624 16x 9,04 = 144,64

Bài 3 trang 59 sgk Tân oán 5

Bài 3.

Xem thêm: Cách Thu Gọn Đơn Thức Sau Rồi Tìm Bậc Củ, Thu Gọn Đơn Thức Sau Rồi Tìm Bậc Củ

Một vườn cây hình chữ nhật có chiều lâu năm (15,62m) và chiều rộng lớn (8,4m). Tính chu vi và diện tích sân vườn cây đó.


Chuyên mục: Kiến thức thú vị