lưu tinh huyễn kiếm

60/?? HH 3 chiều, Hoạt Hình Trung Quốc

Xem Trailer Chọn tập

Bạn đang xem: lưu tinh huyễn kiếm

Click to lớn Play

WLT

Xem thêm: vẽ trang trí đơn giản

Xem thêm: chuyển sim 11 số thành 10 số

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60

Loading server...

Nội dung phim

Thân đem kín đáo rộng lớn, thiếu thốn niên Diệp Bất Quy bay ly sự bảo lãnh của Kiếm Linh Sơn, tái ngắt xuất giang hồ nước. sự xuất hiện nay của cậu đánh tan sự thăng bằng của thế viên, những thủ đoạn bị chôn vệt xuyên suốt hai mươi năm lại một lần tiếp nữa khơi dậy, hợp lý tiếp tục lại mang lại một trận tinh ranh phong huyết vũ và oán thù giang hồ! Thiếu niên Diệp Bất Quy chuẩn bị bước vào một trong những tuyến phố tràn rẫy gian nguy, tuy nhiên toàn bộ là so sánh số phận hoặc ý trời đây?