Miêu tả lễ hội bằng tiếng anh

     

toàn quốc có rất nhiều tiệc tùng truyền thống cuội nguồn phong phú và đa dạng, khác biệt làm việc mọi đa số miền đất nước. Mỗi vùng đều phải sở hữu hầu hết tiệc tùng, lễ hội mang đường nét đặc trưng riêng rẽ.

Bạn đang xem: Miêu tả lễ hội bằng tiếng anh

Lễ hội truyền thống là thời điểm để nhỏ tín đồ gặp mặt, giữ lại phần lớn đạo đức nghề nghiệp, luân lý về mơ ước cao đẹp, tưởng niệm các vị hero chống giặc nước ngoài xâm, những người có công kháng thiên tai, diệt thụ dữ, cứu nhân độ thế… tốt những người dân gồm công truyền nghề.

Các tiệc tùng thường xuyên ra mắt trường đoản cú mùa xuân mở đầu mang đến năm mới cho mùa đông khnghiền lại một năm cũ các dư vị. Mùa xuân là mùa ra mắt nhiều liên hoan tiệc tùng tốt nhất với phần lớn những tiệc tùng, lễ hội văn hóa với sự khiếu nại truyền thống cuội nguồn nghỉ ngơi nước ta phần đa được tổ chức triển khai theo âm lịch.

Xem thêm:

*


Từ vựng giờ Anh về chủ đề lễ hội

Từ vựng tiếng Anh thường chạm chán về chủ thể lễ hội


*

To be well-preserved /´welpri´zə:vd/ – được duy trì gìn, bảo đảm tốt

To be derived from /dɪˈraɪvd frɒm/ – được bắt nguồn từ

Lunar Calendar /ˈluːnə ˈkæləndə/: Âm Lịch

Julian Calendar /ˌdʒuːliən ˈkælɪndər/: Dương Lịch

Oral tradition (collocation) /ˈɔːrəl trəˈdɪʃn/ : sự truyền miệng

Cultural festival (collocation) /ˈkʌltʃərəl ˈfestɪvl/: tiệc tùng, lễ hội văn uống hóa

Cultural identity (collocation) /ˈkʌltʃərəl aɪˈdentəti/: bạn dạng sắc đẹp văn hóa

Cultural specificity (collocation) /ˈkʌltʃərəl ˌspesɪˈfɪsəti/ : đường nét đặt trưng văn hóa

Cultural heritage (collocation) /ˈkʌltʃərəl ˈherɪtɪdʒ / : di sản vnạp năng lượng hóa

Intangible cultural heritage of humanity: Di sản văn hóa phi trang bị thể của nhân loại

Historic site /hɪˈstɔːrɪk saɪt/: di tích định kỳ sử

Rich tradition (collocation) /rɪtʃ trəˈdɪʃ.ən/ : sự nhiều truyền thống

Festive sầu season (collocation) /ˈfestɪv ˌsiːzən/ : mùa lễ hội

Harvest festival /ˈhɑːrvɪst ˈfestɪvl/ : lễ tạ mùa

Harmonious music (collocation) /hɑːrˈmoʊniəs ˈmjuːzɪk/ : âm thanh du dương

Street performance (collocation) /striːt pərˈfɔːrməns/ : màn biểu diễn con đường phố

*

Historical shrine (collocation) /hɪˈstɔːrɪkl ʃraɪn/ : điện thờ kế hoạch sử

Buddhist (n) /ˈbʊdɪst/ : tín trang bị đạo Phật, Phật tử

Pagoda (n) /pəˈɡoʊdə/ : chùa

Temple (n) /ˈtempl/ : miếu

Shrine (n) /ʃraɪn/ : điện thờ

Monument (n) /ˈmɑːnjumənt/ : đài kỷ niệm

The Mother Goddess religion: Đạo Mẫu

Serving the shadows: hầu đồng

Parade (n) /pəˈreɪd/: cuộc diễu hành

Water puppetry performer (n) /ˈdʒʌɡlər/: người nghệ sỹ múa rối nước

Dancer (n) /ˈdɑːnsər/: diễn viên múa

Marching band (n) /ˈmɑːtʃɪŋ ˌbænd/: đoàn diễu hành

Costume (n) /ˈkɒstʃuːm/: trang phục

Mask (n) /mɑːsk/: khía cạnh nạ

Fireworks (n) /ˈfɑɪərˌwɜrks/: pháo hoa

Confetti (n) /kənˈfeti/: hoa giấy

Celebrate (v) /ˈseləbreɪt/: kỷ niệm

Festivalgoer (n) /ˈfestɪvlˌɡoʊər/ : fan tham gia lễ hội

Wind lantern (n) /wɪnd ˈlæntən/ : lồng đèn gió

Firecracker (n) /ˈfaɪərkrækər/ : pháo

Human chess /ˈhjuːmən tʃes/: cờ người

Boat racing /boʊt ˈreɪsɪŋ/ : đua ghe

Kite flying /kaɪt ˈflaɪɪŋ/ : thả diều

Paper lantern /ˈpeɪpər ˈlæntərn/ : lồng đèn giấy

Dragon dance /ˈdræɡən dæns/ : múa rồng

Tug-of-war (n) /ˌtʌɡ əv ˈwɔːr/ : kéo co

Cockfighting (n) /ˈkɑːkfaɪtɪŋ/ : chọi gà

Bamboo swing: tấn công đu

Wrestling (n) /ˈreslɪŋ/ : đấu vật

Blind man’s bluff (n) : nghịch bịt mắt bắt dê

Capture-the-flag (n) : trò đùa giật cờ

Mooncake (n) /ˈmuːnkeɪk/ : bánh trung thu

Sticky rice cake: bánh chưng

Floating rice cake: bánh trôi nước

*


*

Spring festival: Hội Xuân

Lunar New year: Tết Ngulặng Đán

Kitchen Guardians Day: Tết Ông Công Ông Táo

Latern Festival : Tết Ngulặng Tiêu – Rằm tháng Giêng 

Hung Kings Commemorations: Giỗ Tổ Hùng Vương

Cold Food Festival: Tết Hàn Thực

Buddha’s Birthday: Lễ Phật Đản

Parasite-killing Festival/Mid-year Festival: Tết Đoan Ngọ

Wandering Souls Day / Ghost Festival: Tết Trung Nguim / Lễ Vu Lan

Mid-Autumn Festival: Tết Trung Thu

Double Ninth Festival: Tết Trùng Dương

*

Keo Pagoda Festival: Lễ Hội Ca dua Keo

Co Loa Citadel Festival: Lễ Hội Thành Cổ Loa

Giong Festival: Hội Gióng

Perfume Pagodomain authority Festival: Lễ Hội Ca tòng Hương

Ban Flower Festival: Lễ Hội Hoa Ban

Hue Festival: Lễ hội Huế

Lyên ổn Festival: Hội Lim

Do Son Buffalo Fighting Festival: Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Ook Om Bok Festival: Lễ hội Ok Om Bok

Chol Chphái nam Thmay Festival: Lễ hội Chol Chphái nam Thmay 

Nghinc Ong Festival: Lễ Hội Nghinch Ông


*

Annual (a) /ˈænjuəl/ hằng năm

Important (a) /ɪmˈpɔːr.tənt/ quan liêu trọng

National (a) /ˈnæʃənəl/ toàn quốc

Local (a) /ˈloʊkəl/ địa phương

Traditional (a) /trəˈdɪʃənəl/ truyền thống

Seasonal (a) /ˈsiːzənəl/ theo mùa

Musical (a) /ˈmjuːzɪkəl/ trực thuộc về âm nhạc

Cultural (a) /ˈkʌltʃɚəl/ trực thuộc về văn uống hoá

Agricultural (a) /ˌæɡrəˈkʌltʃɚrəl/ nằm trong về nông nghiệp

Outdoor (a) /ˈaʊtˌdɔːr/ ko kể trời

Prevalent (a) /ˈprevələnt/ thông dụng, phổ cập, hay thấy


*

Is there a Vietnamese New Year?

The Vietnamese New Year falls on the first day of spring and is also called Tet. The Vietnamese New Year is celebrated all over Vietnam as it is the beginning of everything new và it is also a public holiday.

Người VN gồm ngày mừng năm mới không?

Ngày mừng năm mới của tín đồ Việt rơi vào ngày thứ nhất của color xuân cùng nó được Gọi là Tết. Ngày mừng năm mới của fan Việt được tổ chức triển khai trên mọi cả cả nước nhỏng một sự mở màn với đa số điều new cùng nó cũng chính là ngày quốc lễ. 

What is the Mid Autumn Festival in Vietnam?

The Mid Autumn Festival in Vietphái nam is a harvest festival celebrated on the 15th day of the 8th month of the lunar calendar. 

Lễ hội Trung Thu sinh hoạt toàn quốc là liên hoan tiệc tùng gì?

Lễ hội Trung Thu sinh hoạt nước ta là lễ tạ mùa được tổ chức triển khai vào ngày 15/8 âm định kỳ.

Xem thêm: Kể Cho Bố Mẹ Nghe Một Chuyện Lí Thú (Hoặc Cảm Động, Hoặc Buồn Cười,…) Mà Em Gặp Ở Trường.

Is Tet a religious holiday?

Tet is the Vietnamese New Year & is a national holiday. 

Tết có phải là đợt nghỉ lễ tín ngưỡng tôn giáo không?

Tết là ngày mừng năm mới tết đến và ngày quốc lễ của bạn VN. 

What are the traditional celebrations in Vietnam?

There are two main traditional festivals celebrated in Vietphái mạnh by the locals are Tet và Mid-Autumn Festival. 

Ở Việt Nam bao gồm lễ kỷ niệm truyền thống lịch sử gì?

Tại toàn nước tất cả 2 tiệc tùng truyền thống cuội nguồn chủ yếu được tổ chức triển khai sinh sống mọi những địa phương là Tết với Trung Thu. 

How long is the Tet holiday in Vietnam?

The Tet holiday in Vietphái nam is celebrated for a week or two in Vietnam and it is celebrated in late January or early February.

Ngày Tết sinh sống toàn nước được tổ chức vào bao lâu?

Ngày Tết sinh sống đất nước hình chữ S được tổ chức trong một hoặc 2 tuần với điễn ra vào thời điểm cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2. 


*

*

#Hoctuyệt #TuvungtiengAnhtheochude #Apphoctienghen #WebhoctiengAnh #Vocabulary #Hoctuvung #TuvungtiengAnhvelehoiVieNam #LehoitiengAnh #NgocNgaHoctuyệt #VietNam


Chuyên mục: Kiến thức thú vị