Một chất điểm có khối lượng m=50g

     

Câu 62226:  Một chất điểm tất cả cân nặng m = 50g dao động điều hoà trên đoạn thẳng MN = 8cm cùng với tần số f = 5 Hz . khi t = 0 hóa học điểm qua địa điểm cân bằng theo hướng dương. Lấy π2 = 10 nghỉ ngơi thời gian t = 1/12 s, lực gây ra chuyển động của hóa học điểm bao gồm độ bự là

A.

Bạn đang xem: Một chất điểm có khối lượng m=50g

10 N

B. √3 N

C.

Xem thêm: Bài Văn Tả Cái Đồng Hồ Báo Thức Lớp 5 Hay Nhất Chi Tiết Đầy Đủ

1 N

D. 10√3 N


Giải chi tiết:

A = 

*
 = 4 cm ; ω = 2πf = 2π.5 = 10π (rad/s)

t = 0 => Vật trải qua VTCB theo hướng dương

=> x = A cos = 0

đồng thời v > 0 => sin    = 

*

=> t = 1/12 (s) => ∆ = ω.t = 10π.

*
 = 
*
=
*
 =  

=> Sau t = 1/12 (s) đồ vật tại vị trí x = A cos () = 4.cos() = 2

=> Vật sẽ hoạt động theo chiều âm

=> F gây ra lực hồi phục 

=> |F| = k.|x| = 100.10.0,05.0,02 = 1 (N)


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan liêu nhà quản: Công ty Cổ phần technology dạy dỗ Thành PhátChuyên mục: Kiến thức thú vị