Một dây đàn hồi rất dài có đầu a

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một dây đàn hồi hết sức nhiều năm tất cả đầu A xê dịch theo phương thơm vuông góc cùng với gai dây. Tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s. Xét một điểm M bên trên dây cùng bí quyết A một quãng 40 cm, người ta thấy M luôn luôn dao động lệch pha đối với A một góc Δ φ = k + 0 , 5 π rad với k là số nguyên ổn. Tính tần số sóng, biết f có mức giá trị trong vòng trường đoản cú 8 Hz mang lại 13 Hz.

Bạn đang xem: Một dây đàn hồi rất dài có đầu a

A. 12 Hz.

B.8,5 Hz.

C.10 Hz.

D.12,5 Hz.


*

Đáp án D

*


Một dây bọn hồi dài tất cả đầu A xấp xỉ theo pmùi hương vuông góc với gai dây. Tốc độ truyền sóng bên trên dây là 4m/s. Xét một điểm M bên trên dây cùng bí quyết A một đoạn 40cm, tín đồ ta thấy M luôn luôn luôn xê dịch lệch sóng so với A một góc Δφ = (k + 0,5)π cùng với k là số nguyên ổn. Tính tần số, biết tần số f có mức giá trị trong tầm tự 8 Hz mang lại 13 Hz.

A. 8,5 Hz

B.10Hz

C.12Hz

D.12,5Hz


Một sóng cơ truyền trên một gai dây bọn hồi dài, mối cung cấp sóng O xê dịch cùng với phương thơm trình x 0 = A cos 2 πft (tần số f không đổi), điểm M trên dây biện pháp mối cung cấp O 25 centimet lệch sóng cùng với mối cung cấp O một góc ∆ Φ = 2 k + 1 π 2 cùng với k = 0, ±1, ±2, … Biết tần số sóng trên dây nằm trong tầm tự 15 Hz đến 33 Hz, vận tốc truyền sóng bên trên dây là 4,8 m/s. Tần số sóng bên trên dây là

A. 25 Hz

B. 20 Hz

C. 24 Hz

D. 28 Hz


Một sóng cơ truyền trên một tua dây bầy hồi nhiều năm, mối cung cấp sóng O xê dịch cùng với phương thơm trình x 0 = A cos 2 πft (tần số f ko đổi), điểm M bên trên dây cách mối cung cấp O 25 cm lệch pha cùng với nguồn O một góc △ φ = 2 k + 1 π 2 với k = 0, ±1, ±2, … Biết tần số sóng trên dây nằm trong khoảng từ bỏ 15 Hz đến 33 Hz, vận tốc truyền sóng trên dây là 4,8 m/s. Tần số sóng trên dây là

A. 20 Hz

B. 25 Hz

C.

Xem thêm: Sự Khác Nhau Giữa Người Tối Cổ Và Người Tinh Khôn Và Người Tối Cổ?

28 Hz

D. 24 Hz


Một sóng cơ truyền trên một tua dây đàn hồi căng ngang có mối cung cấp sóng O giao động với phương trình x o = A cos 2 πft (tần số f không đổi). Một điểm M trên dây cách mối cung cấp 25 cm lệch sóng đối với mối cung cấp một góc △ φ = ( 2 k + 1 ) π 2 cùng với k = 0,±1,±2,… Biết tần số sóng bên trên dây có giá trị ở trong tầm từ 15 Hz đến 33 Hz, vận tốc truyền sóng trên dây là 4,8 m/s. Tần số sóng trên dây có giá trị là

A. đôi mươi Hz

B. 25 Hz

C. 28 Hz

D. 24 Hz


Một sóng ngang truyền trên một tua dây dài cùng với vận tốc truyền sóng là 4 m/s cùng tần số sóng có giá trị từ 33 Hz mang lại 43 Hz. Biết nhì thành phần tại hai điểm trên dây giải pháp nhau 25 cm luôn luôn dao động ngược trộn nhau. Tần số sóng bên trên dây là:

A. 42 Hz.

B.35 Hz.

C. 40 Hz.

D.37 Hz.


Trên một sợi dây bầy hồi khôn cùng lâu năm tất cả một sóng đang rất được truyền rằng tiếp tục, xê dịch của thành phần trên từng điểm là 1 xê dịch điều hoà với nhì thành phần trên dây tại nhì điểm phương pháp nhau một đoạn 14 centimet luôn luôn dao động ngược pha nhau. Tốc độ truyền sóng bên trên dây là 4,0 m/s cùng tần số sóng có mức giá trị từ bỏ 75 Hz cho 1trăng tròn Hz. Bước sóng của sóng trên dây là

A. 4,0 cm.

B. 3,1 centimet.

C. 6,0 centimet.

D. 5,6 cm


Một sóng ngang truyền bên trên tua dây rất dài với tốc độ truyền sóng là 4 m/s cùng tần số sóng có mức giá trị trường đoản cú 33 Hz mang lại 43 Hz. Biết nhì thành phần tại nhì điểm trên dây phương pháp nhau 25 centimet luôn luôn xê dịch ngược pha nhau. Tần số sóng trên dây là

A. 42 Hz.

B. 35 Hz.

C. 40 Hz.

D. 37 Hz.


Một sóng ngang truyền trên sợi dây dài với tốc độ truyền sóng là 4 m/s và tần số sóng có mức giá trị trường đoản cú 41 Hz đến 69 Hz. Biết nhị thành phần tại nhị điểm trên dây cách nhau 25 centimet luôn giao động ngược trộn nhau. Tần số sóng bên trên dây là

A.48 Hz

B.64 Hz

C. 56 Hz

D. 52 Hz


Một sóng ngang truyền bên trên sợi dây dài với tốc độ là 4 m/s cùng tần số sóng có mức giá trị từ trăng tròn Hz mang đến 30 Hz. Biết nhị phần tử trên nhì điểm bên trên dây bí quyết nhau 25 cm luôn xê dịch ngược trộn nhau. Tần số sóng trên dây là


Chuyên mục: Kiến thức thú vị