một đường thẳng có bao nhiêu vectơ pháp tuyến

Câu hỏi:

18/06/2019 34,482

Bạn đang xem: một đường thẳng có bao nhiêu vectơ pháp tuyến

D. Vô số

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Chọn D.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một đường thẳng liền mạch với từng nào vectơ chỉ phương ?

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. Vô số

Câu 2:

Vectơ này bên dưới đấy là một vectơ chỉ phương của đường thẳng liền mạch trải qua nhì điểm A(1; 2)  và B(3; 6)?

Câu 3:

Vectơ này bên dưới đấy là một vectơ chỉ phương của đường thẳng liền mạch x=-1+6ty=-3là:

A.  (-1; -3) 

B. (6; -3) 

Xem thêm: chuyển dữ liệu android sang android

C.  (1; -3) 

D. (1; 0)

Câu 4:

Phương trình này sau đấy là phương trình thông số của đường thẳng liền mạch d: 2x- 6y + 23= 0.

Câu 5:

Phương trình này sau đấy là phương trình tổng quát tháo của đường thẳng liền mạch d : x =15 y = 6 + 7t

A.x- 7= 0 

B.x+ 15= 0 

C.6x+ 15y= 0 

D.x-15= 0

Câu 6:

Với độ quý hiếm này của m  hai đường thẳng liền mạch tại đây tuy nhiên song? (d1) : 2x+ (m2+1) hắn – 3= 0 và (d2) : x+ my -100= 0

A. m= -1

B. m= 1 hoặc m= -1

C. m = 0 hoặc m= -1 

D. m= 1

TÀI LIỆU VIP VIETJACK