Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng va dien tich la 108

Hãy nhập thắc mắc của bạn, tinycollege.edu.vn sẽ tìm kiếm những câu hỏi gồm sẵn cho bạn. Nếu không thỏa mãn nhu cầu cùng với các câu trả lời gồm sẵn, bạn hãy tạo nên thắc mắc new.


Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng va dien tich la 108
Chiều nhiều năm hình chữ nhật là :

( 108 : 2 ) : 3 = 18 ( centimet )

Chiều rộng hình chữ nhật là :

108 : 18 = 6 ( cm )

Chu vi hình chữ nhật là :

( 18 + 6 ) x 2 = 48 ( centimet )

Đáp số : 48 cmgọi chiều rộng là a ; chiều lâu năm là 3a

ta tất cả : 3a xa = 108

3 xa xa = 108

a xa = 108 : 3

a xa = 36

Mà 6 . 6 = 36

=> chiều rộng Hcông nhân là 6 cm

chiều nhiều năm HCN là : 6 x 3 = 18 ( cm )

chu vi Hcông nhân là : ( 6 + 18 ) x 2 = 48 ( cm )

Đáp số : 48 cmBài làm:

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

(108:2):3=18(cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

108:18=6(cm)

Chu vi hình chữ nhật là:

(18+6).2=48(cm)

Đáp số: 48cm

lốt chấm là vệt nhân kia bạn


chiều dàihình chữ nhật là :

(108 : 2) : 3 = 18 (cm)

chiều rônghình chữ nhật là :

108 : 18 = 6 (cm)

chu vi hình chữ nhật là :

(18 + 6) x 2 = 48 (cm)

đáp số : 48 cm
Xem thêm:

Chiều nhiều năm h.c.n là:(108:2):3=18(cm)

Chiều rộng lớn h.c.n là:108:18=6(cm)

Chu vi h.c.n là (18+6).2=48(cm)

Hok giỏi nha!


C1

Chiều lâu năm hình chữ nhật là :

( 108 : 2 ) : 3 = 18 ( cm )

Chiều rộng hình chữ nhật là :

108 : 18 = 6 ( centimet )

Chu vi hình chữ nhật là :

( 18 + 6 ) x 2 = 48 ( centimet )

Đáp số : 48 cm

C2:

call chiều rộng lớn là a ; chiều nhiều năm là 3a

ta có : 3a xa = 108

3 xa xa = 108

a xa = 108 : 3

a xa = 36

Mà 6 . 6 = 36

=> chiều rộng HCN là 6 cm

chiều nhiều năm HCN là : 6 x 3 = 18 ( centimet )

chu vi HCN là : ( 6 + 18 ) x 2 = 48 ( cm )

Đáp số : 48 cm

P/ s đấy là tôi chỉ hopwh 2 cái của 2 các bạn trên thui


Dưới đó là một vài câu hỏi hoàn toàn có thể liên quan tới thắc mắc nhưng các bạn trình lên. cũng có thể trong các số ấy bao gồm câu trả lời nhưng chúng ta cần!

một hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm cấp 3 lần chiều rộng và diện tích là 108 cmét vuông . tính chu vi hình chữ nhật đó

Đọc tiếp...

Bài giải

Chiều lâu năm hình chữ nhật là :

108 : 3 : (3 + 1) x 2 = 18 ( centimet )

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là :

108 : 18 = 6 ( cm )

Chu vi hình chữ nhật là :

(18 + 6) x 2 = 48 ( centimet )

Đáp số : 48 cm


Một hình chữ nhật có chiều dàigấp 3 lần chiều rộng và ăn diện tích là 108 cmét vuông . Tính chu vi hình chữ nhật kia .

Đọc tiếp...

hotline A là chiều nhiều năm , B là chiều rộng lớn . Ta gồm : Diện tích = A x B = 3B x B = 108 cm2

2. BxB = 108 : 3 = 36 = 6x6 . Vậy B = 6 centimet , A = 6 x 3 = 18 cm

Chu vi hình chữ nhật đó là : ( 18 + 6 ) x 2 = 48 ( cm )

Đ/S : .. ..


Kiểm tra Toán thù lớp 5 Giải SGK Toán lớp 5 Giải SGK Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 5


Xem thêm: Cuộc Sống Sau Ánh Hào Quang Của Hứa Minh Đạt, Thông Tin Tiểu Sử Diễn Viên Hứa Minh Đạt

αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗

Chuyên mục: Kiến thức thú vị