Một miếng gỗ hình tròn bán kính 4cm ở tâm o cắm thẳng góc một đinh oa

Một miếng mộc mỏng mảnh hình tròn, nửa đường kính 4centimet. Người ta cắn thẳng góc một mẫu đinh qua trung tâm O của miếng gỗ nổi vào chậu thau nước. Thành chậu trực tiếp đứng và rìa miếng mộc phương pháp thành chậu 10cm. Nước có phân tách suất n = 1,33

a) Cho OA = 6cm. Mất sống vào bầu không khí vẫn thấy đầu A giải pháp mặt nước vào bầu không khí bao nhiêu?

b) Tìm chiều lâu năm lớn nhất của OA trông nom không thấy đầu A của đinch.

Bạn đang xem: Một miếng gỗ hình tròn bán kính 4cm ở tâm o cắm thẳng góc một đinh oa

c) Tgiỏi nước bởi một chất lỏng có chiết suất n Khi sút chiều lâu năm OA của đinh cho tới 3,2cm thì đôi mắt không thấy được đầu A của đinc nữa. Tính n’.

*

a)

*

Mắt nghỉ ngơi trong không khí đã thấy tia khúc xạ từ bỏ nước ra bầu không khí, do đó mắt quan gần kề thấy hình họa A’ của A.

Xem thêm: Cuo Tác Dụng Với H2So4 Đặc Nóng, Cuo + H2So4 Đặc Nóng Có Phải Phản Ứng Oxi Hóa Khử

Theo công thức (Xem bài bác giải câu 5 bài xích tập bài xích 44)

(OA’ over n_2 = OA over n_1 Rightarrow OA’ = n_2 over n_1OA)Quảng cáo

( Rightarrow OA’ = 1 over 1,33.6 = 4,5left( cm ight))

Vậy mắt sinh hoạt trong không gian sẽ thây đầu A bí quyết khía cạnh nước 4,5 cm.

 b) Để mắt ko thây đầu A của dinh thì i > ighvì lúc dó không tồn tại tia khúc xạ trường đoản cú nước ra không khí. Chiều nhiều năm lớn nhất của OA thoả i = igh cùng đồng thời đề nghị bị cạnh của miếng mộc bịt lấp đi.

Xem thêm: Soạn Văn 11 Thực Hành Về Thành Ngữ Điển Cố Ngắn Nhất, Soạn Bài Thực Hành Về Thành Ngữ, Điển Cố

*

Ta có: ( ung i = ON over OA Rightarrow OA = ON over ung i)

Với (mathop m sini olimits _gh = n_2 over n_1 = 1 over 1,33 Rightarrow i_gh = 49^0)

Vậy (OA = 4 over an 49^0 = 3,53left( cm ight))

c) Khi thế nước bởi một chất lỏng bao gồm chiết suất n’ thì lúc chiều lâu năm của đinc là 3,2 centimet thì mắt cũng không nhìn thấy đầu A của đinh.

Tương tự nlỗi câu trên: (i = i_gh) với (mathop m sini olimits _gh = n_2 over n_1 = 1 over n’)

(OA = R over mathop m tani olimits Rightarrow ã i = R over OA = 4 over 3,2 = 1,25 Rightarrow cot gi = 1 over ã i = 0,8)

Áp dụng bí quyết lượng giác:

(1 + mathop m cotg olimits ^2i = 1 over sin ^2i Rightarrow 1 + 0,8^2 = n‘^2 Rightarrow n’ = 1,28)


Chuyên mục: Kiến thức thú vị