Một xe máy đi từ a lúc 8 giờ 37 phút

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Một xe máy đi từ a lúc 8 giờ 37 phút

*

Một xe trang bị đi trường đoản cú A thời điểm 8 giờ đồng hồ 37 phút ít cùng với vận tốc 36km/giờ .Đến 11 giờ đồng hồ 7 phút một ô tô cũng chạy từ bỏ A đi theo xe cộ sản phẩm công nghệ cùng với vận tốc 54km/giờ đồng hồ .Hỏi ô tô đi kịp xe pháo thiết bị lúc mấy tiếng ?


*

Thời gian xe sản phẩm công nghệ đi trước xe hơi là

11 giờ đồng hồ 7 phút - 8 giờ đồng hồ 37 phút = 2 tiếng 1/2 tiếng

= 2,5 giờ

Quãng con đường xe pháo máy đi trước xe hơi là

36 x 2,5 = 90 ( km )

Hiệu tốc độ của nhì xe là

54 - 36 = 18 ( km/tiếng )

Thời gian nhì xe pháo chạm chán nhau là

90 : 18 = 5 ( giờ )

Ô sơn đuổi theo kịp xe máy lúc :

11 tiếng 7 phút ít + 5 tiếng = 16 giờ đồng hồ 7 phút

Đáp số 16 giờ 7 phút


*

Thời gian của 2 thời khắc là :

11 giờ 7 phút ít - 8 tiếng 37 phút ít =2 giờ 30 phút =2,5 giờ

Quãng con đường người đó bắt buộc đi là :

2,5 x36=90 (km)

Ô tô theo kịp xe pháo sản phẩm công nghệ sau :

90 : (54-36)=5 giờ

ĐS :5 giờ


Một xe pháo máy đi tự A lúc 8 giờ 37 phút cùng với tốc độ 36km/tiếng. Đến 11 giờ đồng hồ 7 phút ít một ô tô cũng đi từ A xua đuổi theo xe pháo máy với tốc độ 54km/tiếng. Hỏi ô tô đuổi kịp xe vật dụng thời gian mấy giờ?
Xem thêm: Thực Hành: Quan Sát Các Dạng Đột Biến Nst Ở Thực Vật, Đột Biến Nhiễm Sắc Thể Ở Thực Vật

Một xe cộ máy đi tự A thời gian 8 tiếng 37 phút với vận tốc 36km/giờ. Đến 11 giờ 7 phút một ô tô cũng đi từ A xua theo xe sản phẩm cùng với tốc độ 54km/giờ. Hỏi xe hơi theo kịp xe cộ lắp thêm lúc mấy giờ đồng hồ ?


một xe pháo trang bị đi trường đoản cú A dịp 8 giờ đồng hồ 37 phút cùng với tốc độ 36km/giờ. mang lại 11 tiếng 7 phút một xe hơi cũng đi tự A xua theo xe pháo thứ với vận tốc 54km/giờ đồng hồ. Hỏi ô tô theo kịp xe pháo thứ lúc mấy giờ?


một xe cộ máy đi từ bỏ A dịp 8 giờ 37 phút cùng với tốc độ 36km/giờ đồng hồ . mang đến 11 giờ 7 phút một xe hơi cũng đi trường đoản cú A dduoir theo xe đồ vật cùng với vận tốc 54km/giờ đồng hồ . hỏi ô tô dduoir kịp xe pháo sản phẩm thời điểm mấy giờ


Một xe pháo thiết bị đi trường đoản cú A dịp 8 giờ 37 phút cùng với gia tốc 36km/giờ đồng hồ .Đến 11 giờ 7 phút , một xe hơi cũng đi từ bỏ A đuổi theo xe cộ lắp thêm cùng với gia tốc 54km/tiếng .Hỏi ô tô đuổi theo kịp xe vật dụng lúc mấy giờ ?


Một xe cộ đồ vật đi từ bỏ a lúc 8 tiếng 37 phút ít với tốc độ 36km/giờ đồng hồ. Đến 11 giờ đồng hồ 37 phút một ô tô cũng đi tự a xua đuổi theo xe pháo sản phẩm công nghệ cùng với gia tốc 54km/giờ đồng hồ. Hỏi ô tô đuổi kịp xe pháo thứ thời điểm mấy giờ ?


Một xe trang bị đi trường đoản cú A lúc 8 giờ 37 phút ít cùng với gia tốc 36km/h. Đến 11 giờ đồng hồ 7 phút ít một xe hơi cũng đi tự A đuổi theo xe cộ đồ vật cùng với tốc độ 54km/h. Hỏi xe hơi đuổi kịp xe cộ trang bị thời gian mấy giờ ?


Một xe cộ máy tự đi trường đoản cú a lúc 8 tiếng 37 phút ít với vân tốc 36km/giờ đồng hồ . Đến 11 giờ đồng hồ 7 phút , một ô tô cũng đi từ a xua đuổi theo xe lắp thêm với vận tốc 54km/tiếng. Hỏi xe hơi đuổi kịp xe cộ sản phẩm công nghệ thời điểm mấy giờ đồng hồ ?


Một xe pháo thiết bị đi tự A thời điểm 8 giờ 37 phút cùng với gia tốc 36km/giờ đồng hồ. Đến 11giowf 7 phút ít một ô tô cũng đi trường đoản cú A xua đuổi theo xe pháo lắp thêm cùng với tốc độ 54km/tiếng. Hỏi xe hơi đuổi theo kịp xe pháo sản phẩm dịp mấy giờ?


Chuyên mục: Kiến thức thú vị