ninh chí khiêm

Nhiều người theo dõi nhận định rằng việc biên kịch nhằm tình tiết Ninh Chí Khiêm thất lạc trí lưu giữ ở tập dượt cuối, tạo nên dòng sản phẩm kết banh mang đến "Nghe trình bày em quí tôi" là ko hợp lí.