Nội Quy

     
Website tinycollege.edu.vn là sảnh chơi vui chơi giải trí cho người yêu thương technology với kiến thức và kỹ năng. Là chỗ mang lại gần như gọi biết, phần lớn thông tin tiên tiến nhất về công nghệ năng lượng điện tử, điện auto, công nghệ lên tiếng, viễn thông và lên tiếng lẫn nhau những thành quả chuyên môn tiên tiến nhất. Để tránh các hiểu lầm đáng tiếc chúng ta sẽ :

Không bàn vụ việc tương quan mang lại thiết yếu trị.
Không bàn vụ việc tương quan cho tôn giáo.
Không đả kích cá thể giỏi tổ chức triển khai như thế nào.
Không làm cho khu vực hội đàm mua bán những thành phầm không trực thuộc các phạm trù website.
Bài viết hoặc bốn liệu nhằm viết bài bác bắt buộc có mối cung cấp dẫn nếu như không phải là biến đổi của doanh nghiệp..