Ôn tập về phân số

     

Giải bài tập trang 148, 149 SGK Toán 5: Ôn tập về phân số gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải hay bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài so sánh phân số, quy đồng phân số, rút gọn phân số và biểu diễn phân số trên trục số.

Bạn đang xem: Ôn tập về phân số

Sau đây mời các em tham khảo lời giải chi tiết.


Giải bài tập lớp Toán 5 câu 1 trang 148

a) Viết phân số chỉ hình đã tô màu trong hình dưới đây


b) Viết hỗn số chỉ hình đã tô màu trong hình dưới đây

Đáp án

a) Hình 1 :

*

Hình 2 :

*

Hình 3 :

*

Hình 4 :

*

b) Hình 1 :

*

Hình 2 :

*

Hình 3 :

*


Hình 4 :

*

Giải bài tập Toán lớp 5 câu 2 trang 148

Rút gọn các phân số:

*

Hướng dẫn giải

Khi rút gọn phân số có thể làm như sau:

- Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1.

- Chia tử số và mẫu số cho số đó.

Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản.

Đáp án

*

*

*

*

*

Giải bài tập Toán lớp 5 câu 3 trang 149

Quy đồng mẫu số các phân số:

a)

*

b)

*

c)

*

Hướng dẫn giải

Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau:

- Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.

Xem thêm:

- Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất.


Đáp án

a)

*

*

b)

*

Giữ nguyên phân số

*

c)

*

*

*

Giải bài tập Toán lớp 5 câu 4 trang 149

Điền dấu ">","5)." width="159" height="41" data-latex="\dfrac{7}{12} > \dfrac{5}{12} (vì 7>5)." class="lazy" data-src="https://tex.tinycollege.edu.vn?tex=%5Cdfrac%7B7%7D%7B12%7D%20%3E%20%5Cdfrac%7B5%7D%7B12%7D%20(v%C3%AC%207%3E5).">

+) Ta có: 

*

Vậy

*
.

+)

*

Giải bài tập lớp Toán 5 câu 5 trang 149

Viết phân số thích hợp vào vạch giữa

*
*
trên tia số:


Hướng dẫn giải

Ta thấy: từ vạch 0 đến vạch 1 được chia thành 6 phần bằng nhau. Ta sẽ quy đồng hai phân số 

*
*
với mẫu số chung là 6 rồi tìm phân số ở giữa hai phân số đó.

Đáp án

Ta thấy: từ vạch 0 đến vạch 1 được chia thành 6 bằng nhau. Quy đồng hai phân số

*
*
với mẫu số chung là 6 ta có:

*

Mà:

Giải bài tập trang 148, 149 SGK Toán 5: Ôn tập về phân số bao gồm các bài tập tự luyện SGK có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán phân số, rút gọn phân số, quy đồng phân số, so sánh phân số hệ thống lại các kiến thức Toán 5 chương 5 Ôn tập.. Tham khảo và luyện tập bài tập SBT Toán 5: Giải vở bài tập Toán 5 tập 2 bài 140: Ôn tập về phân số để biết thêm các cách giải bài tập toán ôn tập tổng hợp học kì 1, 2. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải. Chúc các bạn học tốt.

Ngoài các dạng bài tập SGK Toán 5, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo lời giải hay Vở bài tập Toán lớp 5 hay đề thi học kì 1 lớp 5 và đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng việt, Tiếng Anh, Khoa học, Sử, Địa, Tin học chuẩn kiến thức kỹ năng của các trường trên cả nước mà tinycollege.edu.vn đã sưu tầm và chọn lọc. Các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.


Chuyên mục: Kiến thức thú vị