Oxi tự nhiên là một hỗn hợp các đồng vị

*


Oxi tự nhiên và thoải mái là 1 tất cả hổn hợp các đồng vị: 99,757%16O; 0,039%17O; 0,204%18O. Tính số nguyên ổn tử của mỗi các loại đồng vị khi có 1 ngulặng tử17O


*
Nhóm tiếp thu kiến thức facebook miễn phí tổn mang lại teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Đồng giá chỉ 250k 1 khóa học lớp 3-12 ngẫu nhiên trên VietJachồng. Đăng ký ngay!

*
Thi online bên trên app tinycollege.edu.vn. Tải ngay!


lúc có 1 nguim tử17O, nhưng % nguyên tử của17O = 0,039%

⇒ Số nguim tử O = 1 : 0,039% = 2564 nguim tử

99,757%16O ⇒ Số ngulặng tử16O = 99,757%.2564 = 2558 nguyên ổn tử

0,204%18O ⇒ Số nguyên ổn tử18O = 0,204%.2564 = 5 nguim tử


Hãy xác minh điện tích phân tử nhân, số proton, số nơtron, số electron, nguim tử kân hận của những nguim tử nằm trong những nguim tố sau:

*


Agon tách bóc ra từ bỏ không khí là hỗn hợp ba đồng vị: 99,6%40Ar; 0,063%38Ar; 0,337%36Ar. Tính thể tích của 10g Ar ngơi nghỉ điều kiện tiêu chuẩn


Nguyên ổn tố cacbon có nhị đồng vị:

*
chiếm 98,89% và
*
chỉ chiếm 1,11%

Nguyên tử kân hận vừa phải của cacbon là:

a) 12,500.

Bạn đang xem: Oxi tự nhiên là một hỗn hợp các đồng vị

b) 12,011.

c) 12,022.

Xem thêm: Cách Vẽ Giải Trí/Draw Square/ Cách Trang Trí Hình Vuông Với 5 Màu Cơ Bản Nhất

d) 12,055.

Xem thêm: Viết 1 Đoạn Văn Có Sử Dụng Cụm Danh Từ Và Cụm Danh Từ, Viết Đoạn Văn Có Sử Dụng Danh Từ Và Cụm Danh Từ

Chọn câu trả lời đúng.


Đồng bao gồm nhị đồng vị bền

*
*
Nguyên tử kăn năn vừa phải của đồng là 63,54. Tính nguyên tố phần trăm số nguyên ổn tử của mỗi đồng vị


Hidro bao gồm nguyên ổn tử kăn năn là 1,008. Hỏi gồm bao nhiêu ngulặng tử của đồng vịvào 1ml nước (cho rằng trong nước chỉ có đồng vịvà

*
)? (Cho khối lượng riêng rẽ của nước là 1g/ml)
Chuyên mục: Kiến thức thú vị