phản ứng tráng gương

Các hóa học nhập cuộc phản xạ tráng bạc

Bạn đang xem: phản ứng tráng gương

Phản ứng tráng gương là gì? Cách viết lách phản ứng tráng gương được VnDoc thuế tầm share cho tới chúng ta học viên. Với tư liệu này hy vọng sẽ hỗ trợ ích cho tới chúng ta học viên tìm hiểu thêm nhằm giải những bài xích tập dượt Hoá học một cơ hội đơn giản và dễ dàng rộng lớn. Mời chúng ta tham ô khảo

I. Phản ứng tráng gương là gì?

Phản ứng tráng gương là một trong những phản xạ chất hóa học đặc thù của những hóa học như anđehit, glucozơ, este, axit fomic… với hợp ý hóa học của sắt kẽm kim loại bạc (Ag). Hợp hóa học của sắt kẽm kim loại bạc là AgNO3 và Ag2O nhập môi trường thiên nhiên NH3 viết lách gọn gàng là AgNO3/NH3. Phản ứng tạo nên trở nên sắt kẽm kim loại bạc. Chính vì vậy, phản xạ này mang tên gọi không giống là phản xạ tráng bạc..

Phản ứng tráng gương là phản xạ được dùng làm phân biệt những hóa học như este, andehit,… Trong số đó, dung dịch test người sử dụng cho tới phản xạ là hỗn hợp AgNO3 nhập môi trường thiên nhiên NH3. Nó được viết lách gọn gàng là AgNO3/NH3. Hiện ni loại phản xạ này được dùng nhiều nhập trong vắt công nghiệp phát hành ruột phích, gương,..

II. Phương trình tổng quát các hóa học nhập cuộc phản ứng tráng gương

1. Phản ứng tráng gương của Anđehit

a. Phương trình phản xạ tổng quát

R-(CHO)x + 2xAgNO3 + 3xNH3 + xH2O → R-(COONH4)x + xNH4NO3 + 2xAg

→ Phản ứng chứng tỏ anđehit đem tính khử và được dùng làm phân biệt anđehit.

Riêng HCHO đem phản ứng:

HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4NH4NO3 + 4Ag

Phản ứng của HCHO dẫn đến những muối bột vô sinh chứ không cần nên muối bột của axit cơ học giống như các anđehit không giống.

b. Phương pháp giải bài xích tập dượt phản ứng tráng gương anđehit

Phản ứng:

R(CHO)a + aAg2O → R(COOH)a + 2aAg

  • Dựa nhập tỷ trọng số mol andehit và Ag

+ Nếu \frac{n_{Ag}}{n_A}=2 => Andehit A là andehit đơn chức.

+ Nếu \frac{n_{Ag}}{n_A}=4 => Andehit A là HCHO hoặc andehit nhì chức R(CHO)2

+ Hỗn hợp ý 2 andehit đơn chức cho tới phản ứng tráng gương

\frac{n_{Ag}}{n_A}>2 => mang 1 hóa học là HCHO.

+ Hỗn hợp ý 2 andehit mạch trực tiếp (khác HCHO) cho tới phản ứng tráng gương với:

2<\frac{n_{Ag}}{n_A}<4=> mang 1 andehit đơn chức và một andehit nhiều chức.

Dựa và phản ứng tráng gương:

+ 1mol anđehit đơn chức (R-CHO) cho tới 2mol Ag

+ Trường hợp ý quánh biệt: H-CH = O phản xạ Ag2O tạo nên 4mol Ag và %O = 53,33%

c. Chú ý khi giải bài xích tập dượt về phản ứng tráng gương của anđehit

  • Phản ứng tổng quát mắng phía trên vận dụng với anđehit không tồn tại nối tía ở đầu mạch. Nếu đem nối tía nằm ở vị trí đầu mạch thì H của C nối tía cũng trở thành thay cho thế bởi vì Ag.
  • Các Đặc điểm của phản xạ tráng bạc của anđehit:

+ Nếu n_{Ag}=2_{nanđehit} thì anđehit nằm trong loại đơn chức và ko nên HCHO.

+ Nếu n_{Ag}=4_{nanđehit} thì anđehit cơ nằm trong loại 2 chức hoặc HCHO.

+ Nếu n_{Ag}>2_{nhỗnhợp} những anđehit đơn chức thì lếu láo hợp ý cơ đem HCHO.

+ Số group CHO=\frac{n_{Ag}}{2nanđehit} (nếu nhập lếu láo hợp ý không tồn tại HCHO).

  • Tất cả những hóa học nhập cấu trúc đem chứa chấp group chức -CHO đều rất có thể nhập cuộc nhập phản xạ tráng bạc. Do cơ nhập lịch trình chất hóa học phổ thông, ngoài anđehit những hợp ý hóa học sau cũng đều có kĩ năng nhập cuộc phản xạ này gồm:

+ HCOOH và muối bột hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR. Các hóa học HCHO, HCOOH, HCOONH4 khi phản xạ chỉ dẫn đến những hóa học vô sinh.

+ Các tạp chức đem chứa chấp group chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…

2. Phản ứng tráng gương của Axit fomic và este

Este đem dạng HCOOR, RCOOCH=CHR’, HCOOOCH=CHR rất có thể phản xạ với hỗn hợp AgNO3/NH3. đun rét, sinh rời khỏi kết tủa Ag sắt kẽm kim loại. Một số hợp ý hóa học este cho tới phản ứng tráng gương như este của axit fomic (HCOOR và muối bột hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR) ). Một số hợp ý hóa học không nhiều bắt gặp như RCOOCH=CHR’, với R’ là gốc hidrocacbon. Một số phương trình chất hóa học nổi bật phản ứng tráng gương của este:

  • Với R là gốc hidrocacbon:

HCOOR + 2[Ag(NH3)2]OH → NH4OCOOR + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

  • Với R là H: (axit fomic)

HCOOH + 2[Ag(NH3)2]OH → (NH4)2CO3 + 2Ag ↓ + 2NH3 + H2O

  • Muối của (NH4)2CO3 là muối bột của axit yếu đuối, nên ko bền dễ dàng phân bỏ trở nên NH3 theo đuổi phương trình:

HCOOH + 2[Ag(NH3)2]OH → CO2 + 2Ag ↓ + 3NH3 + 2H2O

3. Phản ứng tráng gương của glucozơ fructozơ và saccarozơ

Phức bạc amoniac lão hóa glucozơ tạo nên amoni gluconat tan nhập hỗn hợp và giải hòa Ag sắt kẽm kim loại.

CH2OH[CHOH]4CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

Phản ứng tráng gương của glucozơ fructozơ và saccarozơ

  • Fructozơ là đồng phân của glucozơ, tuy vậy fructozơ không tồn tại group –CH=O nên ko xẩy ra phản ứng tráng gương ở điềuu khiếu nại nhiệt độ phỏng chống. Nhưng khi đun rét nhập môi trường thiên nhiên kiềm, fructozơ đem trở nên glucozơ theo đuổi cân nặng bằng: Fructozơ (OH–) ⇔ Glucozơ. Cho nên đem phản ứng tráng gương của fructozơ.
  • Đối với saccarozơ, saccarozơ là hỗn hợp không tồn tại tính khử. Tuy nhiên, khi đun rét nhập môi trường thiên nhiên axit, nó bị thủy phân tạo nên trở nên hỗn hợp đem tính khử bao gồm glucozơ và fructozơ. Sau cơ, glucozơ tiếp tục nhập cuộc phản ứng tráng gương. Phương trình phân bỏ như sau:

C12H22O11 (saccarozơ) + H2O → C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ)

4. Phản ứng của Ank-1-in

Nguyên tử H nhập ankin–1–in này chứa chấp links tía ( ≡ ) sinh động. Vì thế Ankin–1–in cũng rất có thể nhập cuộc phản ứng tráng gương. Đây là phản xạ thế vẹn toàn tử H bởi vì ion sắt kẽm kim loại Ag+ dẫn đến kết tủa gold color nhạt nhẽo, sau đem lịch sự color xám. Đây cũng chính là phản xạ nhằm phân biệt những ankin đem links tía ở đầu mạch.

R-C≡CH + AgNO3 + NH3 → R-C≡CAg + NH4NO3

R–C≡C–H + [Ag(NH3)2]OH → R–C≡C–Ag ↓ (màu vàng nhạt) + 2NH3 + H2O

Ví dụ:

Axetilen (C2H2) phản xạ với hỗn hợp AgNO3 nhập môi trường thiên nhiên NH3:

AgNO3 + 3NH3 + H2O → [Ag(NH3)2]OH + NH4NO3

H–C≡C–H + 2[Ag(NH3)2]OH → Ag–C≡C–Ag ↓ (màu vàng nhạt) + 4NH3 + 2H2O

Các hóa học thông thường bắt gặp là: C2H2: etin (hay thường hay gọi là axetilen), CH3-C≡C propin(metylaxetilen), CH2=CH-C≡CH but-1-in-3-en (vinyl axetilen)

III. Bài tập dượt áp dụng phản ứng tráng gương

Câu 1: Cho 11,6 gam andehit đơn no A đem số cacbon to hơn 1 phản xạ trọn vẹn với dd AgNO3/NH3 dư, toàn cỗ lượng Ag sinh rời khỏi cho tới nhập dd HNO3 quánh rét sau thời điểm phản xạ xẩy ra trọn vẹn tao thấy lượng hỗn hợp tăng thêm 24,8 gam. Tìm công thức cấu trúc của A.

Đáp án chỉ dẫn giải

Gọi công thức của andehit no đơn chức là: RCHO

Phương trình phản ứng:

R-CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → R-COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

Gọi số mol của A là x => nAg = 2x

Phương trình phản ứng:

Ag + 2HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O

mdd tăng = mAg - mNO2 = 2x.108 - 2x.6 = 124x = 24,8 gam => x = 0,2 mol

=>Mandehit=\frac{11,6}{0,2}=58=>R=29

Vậy công thức phân tử của andehit là: C2H5CHO

Câu 2: Cho 10,2g lếu láo hợp ý X bao gồm anđehit axetic và anđehit propioic tính năng với hỗn hợp AgNO3 nhập ammoniac dư, thấy đem 43,2g bạc kết tủa.

a) Viết phương trình chất hóa học của phản xạ xẩy ra.

b) Tính % lượng của từng hóa học nhập lếu láo hợp ý ban sơ.

Đáp án chỉ dẫn giải

a) Phương trình phản xạ hóa học

CH3CHO + 2AgNO3 + 4NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

C2H5CHO + 2AgNO3 + 4NH3 + H2O → C2H5COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

b) Gọi x, nó thứu tự là số mol anđehit axetic, anđehit propioic.

Ta đem hệ phương trình:

44x + 58y = 10,2 (*)

2x + 2y = 0,4 (**)

Giải hệ (*) (**) tao được: x = nó = 0,1

% khối lượng CH3CHO = 43,14%

% lượng  C2H5CHO = 56,86%

Câu 3. Cho 0,2 mol lếu láo hợp ý 2 anđehit nằm trong sản phẩm đồng đẳng no, mạch hở, đem số mol đều bằng nhau phản xạ trọn vẹn với lượng dư AgNO3 nhập hỗn hợp NH3 con số Ag chiếm được là 43,2 gam ( hiệu suất 100%). Nếu nhóm cháy trọn vẹn lếu láo hợp ý bên trên chiếm được 15,68 lít (ĐKTC) khí CO2. Công thức phân tử của 2 anđehit là:

Đáp án chỉ dẫn giải

nAg = 43,2/108 = 0,4 mol => nAg : nhỗn hợp = 2:1 vậy lếu láo hợp ý anđehit là no, đơn chức, mạch hở ( nhập lếu láo hợp ý không tồn tại HCHO ).

Gọi công thức tầm là: CnH2+1CHO

Sơ trang bị phản xạ cháy:

CnH2+1CHO → n+1 CO2

0,2 mol 0,7 mol

n + 1 = 3,5 => n = 2,5

Trường hợp: n1 = 0 HCHO loại

Trường hợp: n1 = 1 CH3CHO vì thế = 2,5 => (n1+n2 ) / 2 = 2,5

Vậy: n2 = 4; => C4H9CHO

Trường hợp: n1 = 2 = 2,5 => (n1+n2 ) / 2 = 2,5

Vậy: n2 = 3

Vậy công thức phân tử cần thiết mò mẫm là: C2H5CHO, C3H7CHO

Câu 4. Hỗn hợp ý khí X bao gồm etilen và propin. Cho a mol X tính năng với hỗn hợp AgNO3 nhập NH3, chiếm được 17,64 gam kết tủa. Mặt không giống a mol X phản xạ tối nhiều với 0,34 mol H2. Giá trị của a là

Đáp án chỉ dẫn giải

nC3H4 = nC3H3Ag = 17,64/147 = 0,12 mol

nC2H4 + 2nC3H4 = nH2 ⇒ nC2H4 = 0,1 mol ⇒ a = nC2H4 + nC3H4 = 0,22 mol

Câu 5. Hỗn hợp ý X bao gồm metan, etilen, axetilen. Sục 7 gam X nhập nước brom dư thì thấy đem 48 gam brom pư. Cho 7 gam bên trên pư với AgNO3 dư nhập NH3 thì chiếm được 24 gam kết tủa. Tính lượng từng hóa học nhập X?

Đáp án chỉ dẫn giải

Gọi số mol của metan, etilen, axetilen thứu tự là x, nó, z tao có: 16x + 28y + 26z = 7 (1)

Phương trình phản ứng:

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

y………y

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

z………2z

số mol brom phản ứng: nBr2 = 48/160 = 0,3 mol = nó + 2z (2)

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → C2H2Ag2↓ + 2NH4NO3.

z……………………………….z

Số mol kết tủa: n↓ = 24/240 = 0,1 mol = z (3)

Từ (1), (2), (3) tao có: x = nó = z = 0,1 mol

Khối lượng từng hóa học nhập X là:

mmetan = 0,1.16 = 1,6 gam; metilen = 0,1.28 = 2,8 gam; maxetilen = 0,1.26 = 2,6 gam

Câu 6. Dẫn 4,032 lít (đktc) lếu láo hợp ý khí A bao gồm C2H2, C2H4, CH4 thứu tự qua quýt bình 1 chứa chấp hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 rồi qua quýt bình 2 chứa chấp hỗn hợp Br2 dư nhập CCl4. Tại bình 1 đem 7,2 gam kết tủa. Khối lượng bình 2 tăng thêm một,68 gam. Xác ấn định thể tích (ở đktc) của những khí nhập lếu láo hợp ý A.

Đáp án chỉ dẫn giải

Hỗn hợp ý khí A bao gồm C2H2, C2H4, CH4 thứu tự qua quýt bình 1 chứa chấp hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 chỉ mất C2Hphản ứng

nC2H2 = nkết tủa = 0,03 mol => VC2H2 = 0,672 lít

Rồi qua quýt bình 2 chứa chấp hỗn hợp Br2 dư nhập CCl4 thì đem C2H4 bị lưu giữ lại

mbình 2 tăng = mC2H4 = 1,68 gam => nC2H4 = 0,06 => VC2H4 = 1,344 lít

=> VCH4 = 2,016 lít

IV. Bài tập dượt trắc nghiệm phản ứng tráng gương

Câu 1: Cho 0,1 mol anđehit X tính năng với hỗn hợp dư AgNO3/NH3 thu được 0,4 mol Ag. Mặt không giống cho tới 0,1 mol X tính năng trọn vẹn với H2 thì nên 22,4 lít H2 (đktc). Công thức cấu trúc phù phù hợp với X là:

A. HCHO

B. CH3CHO

C. (CHO)2

D. cả A và C đều đúng

Câu 2: Cho 5,8 gam anđehit A tính năng không còn với 1 lượng dư AgNO3/NH3 chiếm được 43,2 gam Ag. Tìm công thức phân tử của A

A. CH3CHO .

B. CH2=CHCHO

C. OHCHO

D. HCHO

Câu 3: Cho 0,15 mol một anđehit Y tính năng trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3 thu được 18,6 gam muối bột amoni của axít cơ học. Công thức cấu trúc của anđehit bên trên là:

A. C2H4(CHO)

B. (CHO)2

C. C2H2(CHO)2

D. HCHO

Câu 4: Khi cho tới 0,l mol X tính năng với hỗn hợp AgNO3 dư/NH3 tao chiếm được Ag kim loai. Hoà tan trọn vẹn lượng Ag chiếm được nhập hỗn hợp HNO3 quánh rét dư chiếm được 8,96 lít NO2 (đktc). X là:

A. X là anđêhit nhì chức

B. X là anđêhitformic

C. X là hợp ý hóa học chứa chấp chức – CHO

D. Cả A, B đều trúng.

Câu 5: Cho 6,6 gam một anđehit X đơn chức, mạch hở phản xạ với lượng dư AgNO3/NH3, đun rét. Lượng Ag sinh rời khỏi cho tới phản xạ không còn với axit HNO3 loãng, bay rời khỏi 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử có một không hai, đktc). Công thức cấu trúc thu gọn gàng của X là

A. CH3CHO

B. HCHO

C. CH3CH2CHO

D. CH2=CHCHO

Câu 6. Hòa tan 6,12 gam lếu láo hợp ý glucozo và saccarozo nhập nước chiếm được 100ml hỗn hợp X. Cho X tính năng với AgNO3/NH3 dư chiếm được 3,24 gam Ag. Khối lượng saccarozo nhập lếu láo hợp ý ban sơ là:

A. 2,7 gam

B. 3,42 gam

C. 32,4 gam

D. 2,16 gam

Câu 7. Đun rét dung dich chứa chấp 27 gam glucozo với hỗn hợp AgNO3/NH3 (dư) thì lượng Ag tối nhiều thu được:

A. 32,4 g.

B. 21,6 g.

C. 16,2 g.

D. 10,8 g.

Câu 8. Khối lượng kết tủa đồng (I) oxit tạo nên trở nên khi đun rét hỗn hợp lếu láo hợp ý chứa chấp 18 gam glucozơ và lượng dư đồng (II) hiđroxit nhập môi trường thiên nhiên kiềm là từng nào gam?

A. 1,44 g

B. 3,60 g

C. 7,đôi mươi g

D. 14,4 g

Xem thêm: nhận robux miễn phí.com

Câu 9. Đun rét hỗn hợp chứa chấp 54g glucozơ với lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3 thì lượng Ag tối nhiều thu đựơc là m gam. Hiệu suất phản xạ đạt 75%. Giá trị m là.

A. 32,4

B. 48,6

C. 64,8

D. 24,3g.

Câu 10. Đun rét hỗn hợp chứa chấp 4,5 gam glucozơ với hỗn hợp AgNO3 đầy đủ pứ nhập hỗn hợp NH3 thấy Ag tách rời khỏi. Tính lượng Ag chiếm được.

A. 5,4 g

B. 10,3 g

C. 14,3 g

D. 26,1 g

Đáp án chỉ dẫn giải 

1.C2.C3.B4.D5.A
6B7A8D9B10A

Hướng dẫn thực hiện bài:

Câu 1:

n_X:n_{Ag}=1:4n_X:n_{H_2}=1:1

=> CTCT trúng là: (CHO)_2

Câu 2:

n_{Ag}=\frac{43,2}{108}=0,4mol=>n_A=0,1mol

=>M_A=58=>A là: OHCCHO.

Câu 3:

n_{muối}=n_{andehit}=0,15mol;M_{muối}=\frac{18,6}{0,15}=124

=> R +(44 + 18).2 = 124 => R = 0

Câu 4:

nAg = nNO2 = 0,4 mol; nX : nAg = 1: 4

Câu 5:

nAg = 3nNO2 = 0,3 mol => nX = 0,15 mol

=>M_X=\frac{6,6}{0,15}=44=>R=15

Vậy CTCT thu gọn gàng của X là: CH3CHO

Câu 6.

Khi phản xạ với AgNO3/NH3:

CH2OH[CHOH]4CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

nGlucozo = 1/2nAg

=> nGlucozo = 0,015 mol

=> mSaccarozo = mhh – mGlucozo = 3,42 gam

Câu 7. 

Khi phản xạ với AgNO3/NH3:

CH2OH[CHOH]4CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

nGlucozo = 27/180 = 0,15 mol

=> nAg = 2nGlucozo = 0,3 mol

=> mAg = 0,3.108 = 32,4 gam

Câu 9.

Số mol glucozo = 0,3 mol → số mol Ag chiếm được với H = 75% = 0,45 mol → m = 48,6 gam.

V. Bài tập dượt tự động luyện 

Câu 1. Thủy phân trọn vẹn 7,02 gam lếu láo hợp ý X bao gồm glucozơ và saccarozơ nhập môi trường thiên nhiên axit, chiếm được hỗn hợp Y. Trung hòa axit nhập hỗn hợp Y tiếp sau đó cho thêm nữa hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 dư, đun rét, chiếm được 8,64 gam Ag. Thành phần % về lượng của glucozơ nhập lếu láo hợp ý X là

A. 24,35%.

B. 51,30%.

C. 48,70%.

D. 12,17%.

Xem đáp án

Đáp án C

Quá trình phản ứng:

Glu → 2Ag (glucozo, fructozo)

Sac + \overset{H_{2} O; H^{+} }{\rightarrow} 1glu + 1fruc AgNO3/NH3 → AgNO3/NH3 4Ag

nAg = 0,08mol

Dựa nhập tỉ lệ thành phần quy trình phản xạ tao có: nAg = 2nGlu + 4nSac = 0,08 (1)

mhh = mGlu + mSac = 180nGlu + 342nSac = 7,02 (2)

Giải hệ (1) và (2)

=> nGlu = 0,02 và nSac = 0,01

%Sac = mSac/mhh.100%=0,01.34/27,02.100% = 48,72%

Câu 2. Cho m gam glucozo phản xạ trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 (đun nóng), chiếm được 10,8 gam Ag. Giá trị của m là

A. 36,0.

B. 16,2.

C. 9,0.

D. 18,0.

Xem đáp án

Đáp án D

nAg = 21,6 : 108 = 0,2 mol

Phương trình hóa học:

CH2OH(CHOH)4CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH2OH(CHOH)4COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3.

nGlucozo = nAg/2 = 0,1 mol

=> m glucozo = 0,1.180 = 18 gam

Câu 3. Cho m gam glucozơ tính năng với lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3 chiếm được 34,2 gam Ag. Nếu lên men trọn vẹn m gam glucozơ rồi cho tới khí CO2 chiếm được hít vào nhập nước vôi nhập dư thì lượng kết tủa chiếm được là:

A. 80 gam

B. 60 gam.

C. 40 gam.

D. đôi mươi gam.

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

C6H12O6 + Ag2O → C6H12O7 + 2Ag (1)

nAg = 0,8 mol

theo phương trình chất hóa học (1) tao có:

nC6H12O6 = 0,4 mol

C6H12O6 →2C2H5OH + 2CO2

0,4 → 0,8 mol

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

0,8 → 0,8 mol

mCaCO3 = 0,8.100 = 80g

Câu 4. Cho m gam glucozo phản xạ trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 (đun nóng), chiếm được 43,2 gam Ag. Giá trị của m là

A. 36,0.

B. 16,2.

C. 9,0.

D. 18,0.

Xem đáp án

Đáp án D

nAg = 21,6 : 108 = 0,2 mol

Phương trình hóa học:

CH2OH(CHOH)4CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH2OH(CHOH)4COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3.

nGlucozo = nAg/2 = 0,1 mol

=> m glucozo = 0,1.180 = 18 gam

Câu 5. Đun rét m gam glucozơ với lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3, chiếm được 15,12 gam Ag. Giá trị của m là

A. 12,74.

B. 12,60.

C. 6,30.

D. 25,20.

Xem đáp án

Đáp án B

nAg = 15,12 : 108 = 0,14 (mol)

1 glu → 2Ag

0,07 ← 0,14 (mol)

=> mGlu = 0,07. 180 = 12,6 (g)

Câu 6. Tráng bạc trọn vẹn m gam glucozơ chiếm được 86,4 gam Ag. Nếu lên men trọn vẹn m gam glucozơ rồi cho tới khí CO2 chiếm được hít vào nhập nước vôi nhập dư thì lượng kết tủa chiếm được là

A. 60 gam.

B. đôi mươi gam.

C. 40 gam.

D. 80 gam.

Xem đáp án

Đáp án D

C6H12O6 + Ag2O → C6H12O7 + 2Ag (1)

nAg = 86,4/108 = 0,8 mol

Theo phương trình chất hóa học (1) tao có: nglucozơ = một nửa.nAg =12.0,8=0,4 mol

C6H12O6 \overset{men \; rượu}{\rightarrow}2C2H5OH + 2CO2

0,4 → 0,8 mol

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

0,8 → 0,8 mol

=>mCaCO3= 0,8.100 = 80gam

Câu 7. Hiđrocacbon X tính năng với hỗn hợp AgNO3/NH3 tạo nên trở nên kết tủa. Hiđro hóa trọn vẹn X chiếm được isopentan. Số công thức cấu trúc của X thỏa mãn nhu cầu là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án

Đáp án B

Hiđro hóa trọn vẹn X chiếm được isopentan => X đem mạch iso

Công thức cấu trúc của X là

1) (C2)C-C≡C

2) C=C(C)-C≡C

....................................

................................

Trên trên đây, VnDoc vẫn gửi cho tới chúng ta tư liệu Hóa học tập 9 Phản ứng tráng gương là gì? Các hóa học nhập cuộc phản ứng tráng gương. Hy vọng trải qua tư liệu này, những bạn cũng có thể bắt được những kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng như Khái niệm Phản ứng tráng gương, Phương trình tổng quát mắng những hóa học nhập cuộc phản ứng tráng gương... Trong khi những bạn cũng có thể áp dụng thực hiện những dạng bài xích tương quan cho tới phản ứng tráng gương.

Để đem học tập chất lượng Hóa 9 rộng lớn, những bạn cũng có thể tìm hiểu thêm Hóa 9; Giải SBT Hóa 9; Trắc nghiệm Hóa học tập 9 được update liên tiếp bên trên VnDoc.

Xem thêm: hack game roblox blox