Phương trình điều chế cao su buna

Điều chế cao su đặc buna

cũng có thể điều chế cao su thiên nhiên Buna (X) từ bỏ những mối cung cấp vạn vật thiên nhiên theo những sơ đồsau. Hãy chỉ ra rằng sơ đồ sai.

Ôn Thi Đại Học Cơ phiên bản Câu A. Tinh bột → glucozơ → C2H5OH → Buta-1,3-đien→ X.

Bạn đang xem: Phương trình điều chế cao su buna

Câu B. Xenlulozơ → glucozơ → C2H4 → C2H5OH → Buta-1,3-đien → X.Đáp án đúngCâu C. CH4 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.Câu D. CaCO3 → CaO → CaC2 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.
Giải say mê câu trả lời Cliông xã để thấy lý giải của đáp án(quý khách sẽ được dẫn đến trang quảng bá cùng hiển thị trong khoảng 15 giây)(Quảng cáo sẽ giúp chúng mình duy trì website luôn luôn miễn tầm giá mang đến toàn bộ học sinh)Cảm ơn chúng ta rất nhiều ^^!
Nguồn nội dung

Kĩ thuật dấu dầu loang chinh phục lí tmáu Hóa học

Liên quan lại cho tới pmùi hương trình

C + CaO => CaC2 + CO CaC2 + 2H2O => C2H2 + Ca(OH)2 CaCO3 => CaO + CO2 2CH4 => C2H2 + 2H2 2C2H2 => C4H4 2C2H5OH => H2 + 2H2O + CH2=CH-CH=CH2 nH2O + (C6H10O5)n => nC6H12O6 C6H12O6 => 2C2H5OH + 2CO2 nCH2=CH-CH=CH2 => (-CH2-CH=CH-CH2-)n H2 + C4H4 => CH2=CHCH=CH2


Điều chế cao su đặc bumãng cầu

cũng có thể pha chế cao su thiên nhiên Bumãng cầu (X) trường đoản cú những nguồn vạn vật thiên nhiên theo những sơ đồsau. Hãy chỉ ra rằng sơ thiết bị không đúng.

Ôn Thi Đại Học Cơ phiên bản Câu A. Tinch bột → glucozơ → C2H5OH → Buta-1,3-đien→ X.

Xem thêm: Soạn Ngữ Văn Lớp 7 Bài Sau Phút Chia Li, Sau Phút Chia Li

Câu B. Xenlulozơ → glucozơ → C2H4 → C2H5OH → Buta-1,3-đien → X.Câu C. CH4 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.

Xem thêm: Thành Ngữ Tục Ngữ Về Lòng Nhân Hậu, Thành Ngữ, Tục Ngữ Về Lòng Nhân Ái

Câu D. CaCO3 → CaO → CaC2 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.
Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí tmáu Hóa học

Liên quan lại cho tới pmùi hương trình

C + CaO => CaC2 + CO CaC2 + 2H2O => C2H2 + Ca(OH)2 CaCO3 => CaO + CO2 2CH4 => C2H2 + 2H2 2C2H2 => C4H4 2C2H5OH => H2 + 2H2O + CH2=CH-CH=CH2 nH2O + (C6H10O5)n => nC6H12O6 C6H12O6 => 2C2H5OH + 2CO2 nCH2=CH-CH=CH2 => (-CH2-CH=CH-CH2-)n H2 + C4H4 => CH2=CHCH=CH2


Ứng dụng

Quá trình công dụng thân cacbon và can xi oxit sẽ tạo thành canxi cacbua tốt nói một cách khác là quá trình thêm vào

Lớp 11 Cơ phiên bản Câu A. axetylenCâu B. can xi xianamitCâu C. thépCâu D. khu đất đèn
*

*

*

Nhân quả vào cuộc sống

*
*

*


Chuyên mục: Kiến thức thú vị