quặng manhetit

I. Quặng sắt:

Bạn đang xem: quặng manhetit

 1. Hematit đỏ: Fe2O3 khan
 2. Hematit nâu (limonit): Fe2O3.nH2O
 3. Manhetit: Fe3O4
 4. Xiderit: FeCO3
 5. Pirit: FeS2 (không người sử dụng qặng này nhằm pha trộn Fe vì thế đựng nhiều lưu hoàng, dùng để làm pha trộn H2SO4).

II. Quặng kali, natri:

 1. Muối ăn : NaCl ;
 2. Sivinit: KCl.NaCl
 3. Cacnalit: KCl.MgCl2.6H2O…
 4. Xô nhiều : Na2CO3
 5. Diêm tiêu: NaNO3
 6. Cacnalit: KCl.MgCl2.6H2O

III. Quặng can xi, magie:

 1. Đá vôi, đá phấn…. CaCO3
 2. Thạch cao : CaSO4.2H2O
 3. Photphorit :Ca3(PO4)2
 4. Apatit: Ca5F(PO4)3 hay 3Ca3(PO4)2.CaF2
 5. Đolomit CaCO3.MgCO3 (đá bạch vân).
 6. Florit: CaF2.
 7. Cacnalit: KCl.MgCl2.6H2O
 8. Manhezit : MgCO3 ,
 9. Cainit: KCl.MgCl2.6H2O

VI. Quặng nhôm:

 1. Boxit: Al2O3.nH2O (thường láo nháo SiO2, Fe2O3 và một vài tạp hóa học khác).
 2. Cryolit: Na3AlF6 hay AlF3.3NaF
 3. Cao lanh: Al2O3.2SiO2.2H2O
 4. Mica: K2O.Al2O3.6SiO2.2H2O…

V. Quặng đồng

1.      Chancozit : Cu2S

2.      Cancoporit : CuS.FeS ( CuFeS2)

3.      Malakit : CuCO3.Cu(OH)­2

4.      Azurite : 2CuCO3.Cu(OH)2  

5.      Cuprit : Cu2O

CÂU HỎI:

Thành phần chủ yếu của quặng manhetit là

A. Fe2O3.

B. FeCO3.

C. Fe3O4.

D. FeS2.

TRẢ LỜI:

Chọn đáp án C

Quặng hematit đỏ chót là Fe2O3

Quặng hematit nâu là Fe2O3.nH2O

Quặng xiđerit là FeCO3

Quặng manhetit là Fe3O4

Quặng pirit là FeS2

CÂU 1:

Kim loại thuộc tính với hỗn hợp HCl và khí Cl2 tạo nằm trong loại muối hạt clorua là

A. Cu.

B. Zn.

C. Fe.

D. Ag.

TRẢ LỜI:

Chọn đáp án B

+ Loại Cu và Ag vì thế k thuộc tính với HCl.

+ Loại Fe vì thế phản xạ HCl → FeCl2 và phản xạ với Cl2 → FeCl3.

⇒ Chọn B

CÂU 2:

Dung dịch H2SO4 loãng ko phản xạ với kim loại

A. Fe.

B. Cu.

C. Na.

D. Zn.

TRẢ LỜI:

Chọn đáp án B

H2SO4 không phản xạ với những sắt kẽm kim loại sau H+ ⇒ chọn B.

CÂU 3:

Công thức chất hóa học của Fe (III) hiđroxit là

A. Fe2O3.

B. Fe(OH)3.

C. Fe3O4.

D. Fe2(SO4)3.

TRẢ LỜI:

Chọn đáp án B

Xem thêm: chuyển dữ liệu android sang android

A. Sắt (III) oxit.

B. Sắt (III) hidroxit.

C. Sắt kể từ oxit.

D. Sắt (III) sunfat.

⇒ chọn B.

CÂU 4:

Cho sắt kẽm kim loại M phản xạ với Cl2, nhận được muối hạt X. Cho M thuộc tính với hỗn hợp HCl, nhận được muối hạt Y. Cho Cl2 tác dụng với hỗn hợp muối hạt Y, nhận được muối hạt X. Kim loại M là

A. Al.

B. Fe.

C. Zn.

D.Mg.

TRẢ LỜI:

Chọn đáp án B

Ta có: 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3(X).

Fe + 2HCl → FeCl2(Y) + H2.

2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3.

⇒ Kim loại này đó là Fe ⇒ Chọn B

CÂU 5:

Trong những sắt kẽm kim loại sau đây sở hữu từng nào sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể khử Fe3+ trong hỗn hợp trở thành kim loại: Zn, Na, Cu, Al, Fe, Ca, Mg?

A. 6.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

TRẢ LỜI:

Chọn đáp án B

Các sắt kẽm kim loại vừa lòng là Zn, Al và Mg ⇒ chọn B

CÂU 6:

X là sắt kẽm kim loại phản xạ được với hỗn hợp H2SO4 loãng; Y là sắt kẽm kim loại thuộc tính được với hỗn hợp Fe(NO3)3. Hai sắt kẽm kim loại X, Y lần lượt là

A. Cu, Fe.

B. Mg, Ag.

C. Fe, Cu.

D. Ag, Mg.

TRẢ LỜI:

Chọn đáp án C

X phản xạ được với H2SO4 loãng ⇒ loại A và D.

Y phản xạ được với Fe(NO3)3 ⇒ chọn C.

Magnetit

Magnetit là 1 trong khoáng chất Fe kể từ sở hữu công thức chất hóa học Fe3O4, một trong những ôxít Fe và nằm trong group spinel. Tên theo đuổi IUPAC là Fe (II,III) ôxít và thông thường được ghi chép là FeO·Fe2O3, sẽ là hội tụ của wüstit (FeO) và hematit (Fe2O3). Công thức bên trên nhắc đến những hiện trạng lão hóa không giống nhau của Fe vô và một cấu hình chứ không hề nên vô hỗn hợp rắn. Nhiệt chừng Curie của magnetit là 858 K.

Magnetit ở phân phối hòn đảo Kola, Nga
Thông tin cậy chung
Thể loại Khoáng vật dù xít
Công thức hóa học sắt (II,III) ôxít, Fe2+Fe3+2O4
Phân loại Strunz 4.BB.05
Hệ tinh ranh thể Lập phương
Nhận dạng
Màu Kim loại
Dạng thông thường tinh ranh thể Lục chén diện, phân tử mịn dạng khối
Song tinh Hiếm gặp gỡ tuy nhiên tinh ranh chén diện quy luật spinel
Cát khai Không rõ
Vết vỡ Không phẳng
Độ cứng Mohs 5,5–6,5
Ánh Kim loại
Màu vết vạch Đen
Tính vô mờ Trong mờ
Tỷ trọng riêng 5,17–5,18
Chiết suất Chắn sáng
Các thay đổi thể chính
Lodestone Nam châm nhằm xác lập vô cùng bắc và vô cùng nam

Tính chất

Magnetit là khoáng chất sở hữu kể từ tính vượt trội nhất trong những khoáng chất xuất hiện nay vô vạn vật thiên nhiên. Các miếng magnetit bị kể từ hóa bất ngờ được gọi là lodestone tiếp tục bú những khuôn Fe nhỏ, và kể từ tính này cũng chính là cơ hội tuy nhiên người cổ truyền tò mò đi ra đặc thù kể từ học tập trước tiên. Lodestone được dùng trong những la bàn. Magnetit thông thường đem những tín hiệu kể từ trong những đá và vì vậy nó được coi như là 1 trong dụng cụ nhằm nghiên cứu và phân tích cổ kể từ, một tò mò khoa học tập cần thiết nhằm hiểu rõ quy trình thiết kế mảng và tài liệu lịch sử vẻ vang cho tới kể từ thủy động lực học tập và những chuyên nghiệp ngành khoa học tập không giống. Các quan hệ đằm thắm magnetit và những khoáng chất ôxít nhiều Fe khác ví như ilmenit, hematit, và ulvospinel cũng sẽ được nghiên cứu và phân tích nhiều, cũng giống như các phản xạ phức tạp Một trong những khoáng chất này và oxy tác động ra sao tới việc bảo đảm ngôi trường kể từ của Trái Đất.

Magnetit sở hữu tầm quan trọng cần thiết trong công việc thăm dò hiểu những ĐK môi trường xung quanh tạo hình đá. Magnetit phản xạ với oxy sẽ tạo đi ra hematit, và cặp khoáng chất tạo hình một vùng đệm hoàn toàn có thể kiểm soát sự đập phá bỏ của ôxy. Các đá mácma thường thì chứa chấp những phân tử của 2 hỗn hợp rắn, một phía là đằm thắm magnetit và ulvospinel còn một phía là đằm thắm ilmenit và hematit. Các bộ phận của những hai bạn trẻ khoáng chất được dùng nhằm tính sự lão hóa ra mắt ra sao vô macma (như sự đập phá bỏ của oxy vô magma): một dải những ĐK lão hóa được nhìn thấy vô mácma và hiện trạng lão hóa hùn xác lập thực hiện thế này mácma hoàn toàn có thể tương quan tới việc kết tinh ranh phân đoạn.

Các phân tử magnetit nhỏ xuất hiện vô hầu đết những đá mácma và những đá thay đổi hóa học. Magnetit cũng khá được nhìn thấy vô một vài loại đá trầm tích như trong những trở thành hệ Fe dải. Trong một vài đá mácma, những phân tử nhiều magnetit và ilmenit xuất hiện nay ở dạng kết tủa bên nhau vô mácma. Magnetit cũng khá được tạo ra kể từ peridotit và dunit vì chưng cách thức serpentin hóa.

Magnetit là mối cung cấp quặng Fe có mức giá trị, nó hòa tan chậm rì rì vô axít clohiđric.

Phân bố

Mẫu sở hữu phong cách thiết kế mịn, ~5cm

Magnetit thỉnh thoảng được nhìn thấy với con số rộng lớn vô cát hải dương. Các loại cát thâm (cát khoáng chất hoặc cát sắt) được nhìn thấy ở nhiều điểm như California và bờ hải dương tây của New Zealand. Magnetit được mang tới những bãi tắm biển trải qua những dòng sông đem những vật tư xói ngót và bọn chúng được triệu tập nhờ hiệu quả của sóng và những loại chảy.

Các mỏ rộng lớn được nhìn thấy trong những trở thành hệ Fe dải. Các đá trầm tích này được dùng để làm suy đi ra nồng độ oxy vô khí quyển Trái Đất khi nó được ngọt ngào và lắng đọng.

Các mỏ magnetit rộng lớn cũng khá được nhìn thấy ở vùng Atacama của Chile, Kiruna, Thụy Điển, Pilbara, những chống trung tây và bắc Goldfields ở tây Úc, và vô chống Adirondack của Thành Phố New York ở Hoa Kỳ. Các mỏ cũng khá được nhìn thấy ở Na Uy, Đức, Ý, Thụy Sĩ, Nam Phi, đè Độ, México, và Oregon, New Jersey, Pennsylvania, Bắc Carolina, Virginia, New Mexico, Utah, và Colorado ở Hoa Kỳ. Gần trên đây, vô mon 6 năm 2005, công ty lớn khai quật tài nguyên, Cardero Resources, vẫn vạc hiện nay một mỏ cát chứa chấp magnetit rộng lớn ở dạng rượu cồn cát ở Peru. Mỏ phủ bên trên diện tích S 250 km2(100 sq mi), với rượu cồn cán tối đa nằm tại vị trí chừng cao bên trên 2.000 m (6,560 ft) đối với nền tụt xuống mạc. Cát chứa chấp 10% magnetit.

Magnetit và những khoáng chất nặng trĩu không giống (màu tối) vô cát thạch anh ở bãi tắm biển (Chennai, đè Độ).

Xuất hiện nay vô sinh vật

Các tinh ranh thể magnetit được nhìn thấy vô một vài ba vi trùng (như Magnetospirillum magnetotacticum) và vô óc của ong, của nguyệt lão, cá, một vài ba loại chim (như nhân tình câu) và loài người. Các tinh ranh thể này được cho rằng tương quan tới việc cảm biến kể từ, một kỹ năng nhằm cảm biến vô cùng hoặc chừng nghiêng của kể từ ngôi trường Trái Đất, và tương quan tới việc triết lý. Ốc tuy nhiên kinh sở hữu cỗ răng thực hiện vì chưng magnetit bên trên lưỡi tua của bọn chúng thực hiện cho tới bọn chúng dễ dàng phân biệt với những động vật hoang dã không giống. Điều này còn có nghĩa rằng cỗ lưỡi của bọn chúng sở hữu kỹ năng trau ngót nhằm thăm dò thực phẩm bên trên đá.

Việc nghiên cứu và phân tích kể từ sinh học tập chính thức với những tò mò ở trong phòng cổ loại vật học tập Caltech Heinz Lowenstam những năm 1960.

Tổng hợp

Magnetit hoàn toàn có thể được chế vô chống thí nghiêm ngặt ở dạng nước kể từ theo đuổi cách thức Massart bằng phương pháp trộn sắt(II) chloride và sắt(III) chloride vô hydroxit natri.

Magnetit cũng hoàn toàn có thể được chế vì chưng sự đồng kết tủa, bao gồm một láo lếu thích hợp hỗn hợp FeCl3·6H2O và FeCl2·4H2O 0,1 M với tảo vì chưng mô tơ với vận tốc khoảng tầm 2000 vòng/phút. Tỷ lệ mol FeCl3:FeCl2 hoàn toàn có thể là 2:1; nung hỗn hợp này ở 70 °C, và ngay lập tức tiếp sau đó nâng vận tốc tảo lên 7500 vòng/phút và thêm thắt nhanh chóng hỗn hợp NH4OH (10% về thể tích), ngay lập tức tức thì tiếp tục tạo hình kết tủa black color chứa chấp những phân tử magnetit độ dài rộng nano.

Ứng dụng thực hiện hóa học hấp thụ

Bột magnetit vô hiệu As(III) và As(V) thoát ra khỏi nước vô cùng hiệu suất cao, và hiệu suất cao vô hiệu tăng thêm ~200 đợt khi bọn chúng sở hữu độ dài rộng kể từ 300 cho tới 12 nm. Nước nốc nhiễm arsen (As) là 1 trong vấn nàn bên trên toàn toàn cầu, vì thế phần mềm magnetit với tầm quan trọng hóa học hít vào là 1 trong trong mỗi biện pháp vô hiệu arsen nội địa.

Trang sức

Magnetit được sử dụng phổ cập ở dạng nguyên vật liệu thô trong những thiết bị trang sức quý của những ngăn chặn fake khoa học tập về nam châm từ liệu pháp. Khi được tiến công bóng và thực hiện trở thành thiết bị trang sức quý, magnetit có màu sắc tối, sáng bóng loáng với mặt phẳng láng.

Xem thêm: faecbook dang nhap