Sách đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam

     

Giáo trình Đường lối giải pháp mạng của Đảng Cộng sản nước ta PGS, TS. Đinc Xuân Lý cùng CN. Nguyễn Đăng Quang đồng chủ biên. Đối tượng phân tích cơ bạn dạng của môn học là khối hệ thống quan điểm, công ty trương, cơ chế của Đảng trong quá trình giải pháp mạng đất nước hình chữ S - tự bí quyết mạng dân tộc dân người chủ dân đến biện pháp social chủ nghĩa.
Bạn đang xem: Sách đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam

Giáo trình có 9 chương:

- Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp phân tích môn Đường lối phương pháp mạng của Đảng Cộng sản VN ;

- Chương I: Sự thành lập và hoạt động của Đảng Cộng sản nước ta cùng Cương lĩnh chủ yếu trị thứ nhất của Đảng;

- Chương thơm II: Đường lối tranh đấu giành chính quyền (1930-1945);

- Cmùi hương III: Đường lối kháng chiến phòng thực dân Pháp với đế quốc Mỹ xâm lăng (1945-1975);

- Chương thơm IV: Đường lối công nghiệp hóa;

- Chương V: Đường lối tạo nền tài chính Thị Trường triết lý buôn bản hội nhà nghĩa;

- Chương VI: Đường lối xuất bản hệ thống bao gồm trị;

- Chương thơm VII: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa truyền thống và xử lý những vấn đề xóm hội;

- Chương VIII: Đường lối đối nước ngoài.


*

*

*Xem thêm: Cách Làm Kem Trà Xanh Ăn Là Mê, Công Thức Làm Kem Tươi Trà Xanh Ăn Là Ghiền

*

*

Tác giả: Quỹ Nobel; Người dịch: Lê Trung Hoàng Tuyến, Phí Thị Mai; Người hiệu đính: Tô Hoàng Việt Linh
Tác giả: Quỹ Nobel; Người dịch: Lê Diệu Hường, Phạm Thị Tkhô hanh Xuân, Dương Thị Thu Hằng; Người hiệu đính: Trần Quang Tùng


Xem thêm: Giáo Án Lớp 3 Mới Nhất ) - Giáo Án Lớp 3 Trọn Bộ Mới Nhất

Giáo trình Triết học Mác - Lênin (Dành đến bậc ĐH hệ không chăm giải thích chính trị Giáo trình Kinc tế chủ yếu trị Mác - Lênin (Dành đến bậc ĐH hệ ko chuyên trình bày chính trị) Giáo trình Chủ nghĩa làng mạc hội công nghệ (Dành đến bậc đại học hệ ko siêng lý luận bao gồm trị) Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản nước ta (Dành mang lại bậc ĐH hệ ko siêng giải thích chính trị) Giáo trình Tư tưởng HCM (Dành đến bậc ĐH hệ ko chăm trình bày thiết yếu trị)Giáo trình Triết học tập Mác - Lênin (Dành mang đến bậc ĐH hệ chuyên giải thích chủ yếu trị)Giáo trình Kinch tế thiết yếu trị Mác - Lênin (Dành đến bậc đại học hệ chuyên trình bày chủ yếu trị)Giáo trình Chủ nghĩa thôn hội công nghệ (Dành đến bậc đại học hệ chuyên lý luận bao gồm trị)Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho bậc đại học hệ siêng lý luận bao gồm trị)

Chuyên mục: Kiến thức thú vị