set off là gì

Bản dịch của "set off" vô Việt là gì?

en

Bạn đang xem: set off là gì

volume_up

set off = vi bắt đầu một chuyến đi

chevron_left

chevron_right

Bản dịch

bắt đầu một cuộc hành trình

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ bám theo văn cảnh của "set off" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng đắn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

to set off

bắt đầu một cuộc hành trình dài

Xem thêm: youtube premium free

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "set off" vô một câu

A recurring plot device is the use of manufactured letters between or involving the characters to tướng mix off the individual chapters of each novel.

She mix off to tướng find him, and finally tracked him down in his castle.

The county was mix off in 1831 and organized in 1850.

The ship took on a cargo of salt and mix off in convoy.

The resolution mix off a firestorm of truyền thông criticism and ignited a hotly discussed national debate.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "set off":

Xem thêm: nexon game

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "set off" vô giờ đồng hồ Việt