so2 + na2o

Mời những em theo đòi dõi nội dung bài học kinh nghiệm SO2 + Na2O → Na2SO3 tự thầy cô ngôi trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ hỗ trợ những em cầm chắc hẳn kiến thức và kỹ năng nội dung bài học kinh nghiệm chất lượng rộng lớn.

SO2 + Na2O → Na2SO3

Bạn đang xem: so2 + na2o

SO2 + Na2O → Na2SO3 được trung học cơ sở Bình Chánh biên soạn chỉ dẫn chúng ta học viên ghi chép và cân đối phương trình phản xạ khi cho tới sulfur đioxit thuộc tính với oxit bazo tạo ra muối bột sunfit. Từ cơ áp dụng giải bài xích tập luyện áp dụng nhập thực hiện những dạng bài xích tập luyện tương quan. Mời chúng ta tìm hiểu thêm.

1. Phản trình phản xạ SO2 đi ra Na2SO3

SO2 + Na2O → Na2SO3 

Đây đó là đặc thù chất hóa học của oxit axit và oxit bazo

2. Điều khiếu nại phản xạ SO2 đi ra Na2SO3

Nhiệt phỏng phòng

3. Bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1: Để nhận thấy 3 khí ko màu: SO2, O2, H2 đựng nhập 3 lọ tổn thất nhãn tao dùng

A. Giấy quỳ tím ẩm

B. Giấy quỳ tím độ ẩm và sử dụng que đóm cháy dở còn tàn đỏ

C. Than hồng bên trên que đóm

D. Dẫn những khí nhập nước vôi trong

Xem đáp ánĐáp án B

Câu 2: CaO dùng để hóa học khử chua khu đất trồng là phần mềm đặc thù chất hóa học gì của CaO?

A. Tác dụng với axit

B. Tác dụng với bazơ

C. Tác dụng với oxit axit

D. Tác dụng với muối

Xem đáp ánĐáp án A

Câu 3: Chất nào là tại đây thêm phần tối đa nhập sự tạo hình mưa axit?

A. CO2

B. SO2

C. N2

D. O3

Xem đáp ánĐáp án B

Câu 4: Oxit được sử dụng thực hiện hóa học mút hút độ ẩm (chất thực hiện khô) nhập chống thực nghiệm là:

A. CuO

B. ZnO

C. PbO

Xem thêm: điện thoại cảm ứng đầu tiên

D. CaO

Xem đáp ánĐáp án D

Câu 5: Dẫn lếu láo phù hợp khí bao gồm CO2, CO, SO2 lội qua chuyện hỗn hợp nước vôi nhập (dư), khí bay đi ra là:

A. CO

B. CO2

C. SO2

D. CO2 và SO2

Xem đáp ánĐáp án A

Câu 6. Dãy oxit nào là tiếp sau đây tan nội địa cho tới hỗn hợp thực hiện quỳ tím hóa xanh

A. CaO, SO2, CO2, N2O5

B. Na2O, CaO, BaO, K2O

C. BaO, FeO, CaO, N2O5

D. N2O5, K2O, CaO, SO3

Xem đáp ánĐáp án B

Câu 7. Dãy những oxit thuộc tính được với hỗn hợp HCl:

A. CO2, CaO, CuO, FeO.

B. N2O, Na2O, ZnO, Fe2O3.

C. SO2, CaO, CuO, FeO.

D. CuO, BaO, Na2O, Fe2O3.

Xem đáp ánĐáp án D

……………………………………..

Mời chúng ta tìm hiểu thêm tư liệu liên quan

  • SO2 + KOH → K2SO3 + H2O
  • SO2 + H2S → S + H2O
  • SO2 + NaH → H2S + Na2SO4
  • SO2 + Br2 + H2O → HBr + H2SO4
  • SO2 + Cl2 + H2O → HCl + H2SO4
  • SO2 + O2 + H2O → H2SO4
  • SO2 + KMnO4 + H2O → MnSO4 + K2SO4 + H2SO4

Trên trên đây trung học cơ sở Bình Chánh đang được gửi cho tới chúng ta cỗ tư liệu SO2 + Na2O → Na2SO3 cho tới chúng ta. Để đem thành quả cao hơn nữa nhập tiếp thu kiến thức, trung học cơ sở Bình Chánh van nài reviews cho tới chúng ta học viên tư liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học tập 9, Giải bài xích tập luyện Hóa học tập 9, Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 9 nhưng mà trung học cơ sở Bình Chánh tổ hợp và đăng lên.

Ngoài đi ra, trung học cơ sở Bình Chánh.com đang được xây dựng group share tư liệu tiếp thu kiến thức trung học cơ sở không tính phí bên trên Facebook: Luyện thi đua lớp 9 lên lớp 10. Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm rất có thể sẽ có được những tư liệu tiên tiến nhất.

Đăng bởi: trung học cơ sở Bình Chánh

Chuyên mục: Học Tập

Xem thêm: truyện gì hit

Rate this post