take down là gì


Trang trước

Bạn đang xem: take down là gì

Trang sau  


Cụm động kể từ Take down đem 2 nghĩa:

Nghĩa kể từ Take down

Ý nghĩa của Take down là:

 • Ghi chú

Ví dụ cụm động kể từ Take down

Dưới đấy là ví dụ cụm động kể từ Take down:

- The police TOOK DOWN his answers to lớn their questions. Cảnh sát biên chép lại câu vấn đáp của anh ấy ấy với những thắc mắc của mình.

Nghĩa kể từ Take down

Ý nghĩa của Take down là:

 • Rời chuồn, rước chuồn

Ví dụ cụm động kể từ Take down

Dưới đấy là ví dụ cụm động kể từ Take down:

- People TAKE DOWN their Christmas decorations twelve days after Christmas. Mọi người di rời vật trang chí noel chục ngáy sau kỳ gáng sinh.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Take down bên trên, động kể từ Take còn tồn tại một trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Take aback

 • Cụm động từ Take after

 • Cụm động từ Take apart

 • Cụm động từ Take aside

 • Cụm động từ Take away

 • Cụm động từ Take back

 • Cụm động từ Take down

 • Cụm động từ Take in

 • Cụm động từ Take it

 • Cụm động từ Take it out on

 • Cụm động từ Take it upon yourself

  Xem thêm: ảnh miệng anime nam

 • Cụm động từ Take off

 • Cụm động từ Take on

 • Cụm động từ Take out

 • Cụm động từ Take over

 • Cụm động từ Take through

 • Cụm động từ Take to

 • Cụm động từ Take up


Trang trước

Trang sau  

t-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài ghi chép liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài xích luyện C++ đem giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript đem giải hoặc nhất

  Xem thêm: cách đổi sim không chính chủ thành chính chủ