tam giác tù


Tam giác nhọn, tam giác vuông, tam giác tù


+ Tam giác sở hữu tía góc đều nhọn gọi là tam giác nhọn

Bạn đang xem: tam giác tù

Ví dụ:

Tam giác ABC là tam giác nhọn vì thế cả 3 góc A, B, C vô tam giác đều là góc nhọn.

+ Tam giác có một góc tù gọi là tam giác tù

Ví dụ:

Tam giác DEF là tam giác nhọn vì thế góc F là góc tù (có số đo to hơn 90 độ)

+ Tam giác có một góc vuông gọi là tam giác vuông

Ví dụ:

Tam giác MNP vuông bên trên M có: 2 cạnh MN và MP là 2 cạnh góc vuông, cạnh NP là cạnh huyền

Xem thêm: leica phone 1

Chú ý: 2 góc nhọn vô tam giác vuông sở hữu tổng số đo là 90 độ


Bình luận

Chia sẻ

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

Xem thêm: naruto dai chine