The same as cách dùng

     

(Các em tất cả thể save ảnh về điện thoại hoặc laptop để học)

– The same ( cùng/giống) , similar (tươngtự), vàdifferent ( khác) được sử dụng có tác dụng tính từ .

Bạn đang xem: The same as cách dùng

Lưu ý : “the “ luônđứngtrước “same” .

e.g. John và Mary have the same books.(their books are the same )

John & Mary have similar books. (their books are similar )

John và Mary have sầu different books. (their books are different )

– The sameđược theo sau bởias, similarđược theo sau bởito, differentđược theo sau bởifrom

e.g. This book is the same as that one

This book is similar to that one

This book is different from that one

– Danh từ gồm thể đứng giữa the same cùng as

e.g.

She is the same age as my mother

My shoes are the same kích cỡ as yours

*

(Các em tất cả thể save sầu ảnh về điện thoại hoặc máy vi tính để học)

– Cách sử dụnglike( giống) : Noun + be like + noun

– Cách dùngalike (giốngnhau) : Noun & noun + be alike

e.g. My pen is like your pen

My pen và your pen are alike

– Ngoài theo sau “be” , “like’ còn theo sau một số động từ khác, chủ yếu là những động từ chỉ giác quan

e.g. She looks lượt thích her sister

It sounds like thunder

This material feels like silk

That smells lượt thích gas

Stop acting like a fool

– “Alike”cũng có thể theo sau một số động từ không giống “be “

e.g. The twin look alike

We think alike

Most teenagers act alike

The little girls are dressed alike

Cùng thực tập một số bài tập mặt dưới để hiểu cặn kẽ hơn các bạn nhé!

Bài tập thực hành :

1. Jenifer & Jack both com from Rapid City . In other words, they come from the same town

2. This city is the same as / similar to / like my hometown. Both are quiet & conservative sầu.

Xem thêm: Lý Do Thứ Sáu Ngày 13 Là Gì, Tại Sao Thứ Sáu Ngày 13 Lại Bị Coi Là Ngày Xui

3. You & I don’t agree. Your ideas are _______ mine

4. Eric never wears __________ clothes two days in the same row.

5. Ants are fascinating. An ant colony is _________ a well-disciplined army.

6. In term of shape, cabbage looks ______ lettuce . But cabbage và lettuce don’t taste ________.

7. A male mosquilớn is not ___________ size _______ a female mosquikhổng lồ . The female is larger.

8. I’m used to lớn svào coffee. I think the coffee most North America drinks tastes ________ dishwater!

9. The pronunciation of “caught” is ___________ the pronunciation of “cot”

10. Trying khổng lồ get through school without studying ______ trying lớn go swimming without getting wet

Các bạn đã hoàn tất bài xích tập chưa nào? Hãy cùng dò với đáp án mặt dưới đây để coi bản thân đã làm cho đúng đắn từng nào câu nhé!

Answer :

3. different from

4. the same

*

5. similar khổng lồ / like

6. like….. alike/the same

7. the same … as

8. like

9. similar to/ different from (caught is pronounced /kɔːt/, cot is pronounced /kɑːt/ , but some American English speakers pronounce both words /kɑːt/)

10. lượt thích / the same as / similar to

Giờ thì các bạn đã hoàn toàn nắm vững phương pháp sử dụng những tính từ có vẻ ” hao hao nhau ” này rồi nhé!


Chuyên mục: Kiến thức thú vị