Violympic

     

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 4

Đề luyện thi Violympic Toán lớp 4

Bài 1: Bức tnhãi nhép túng ẩn


Bài 2: Đi tra cứu kho báu

Câu 1: Điền số phù hợp vào nơi trống: 2 tiếng đồng hồ 15 phút ít = ….. phút.

Bạn đang xem: Violympic

Câu 2: Điền số tương thích vào nơi trống: tiếng + giờ = ….. phút ít.

Câu 3: Tính: 23126 x 9 = …...

a/ 208134;

b/ 820134;

c/ 208964;

d/ 208341.

Câu 4: Trung bình cùng số gà của 30 hộ mái ấm gia đình trong một khu vực cư dân là 9 nhỏ. Nhà bà Lan cũng ngơi nghỉ trong số 30 hộ gia đình kia, còn nếu không tính số kê trong phòng bà Lan thì mức độ vừa phải cùng số gà của những hộ gia đình sót lại là 8 bé.

Vậy số gà ở trong phòng bà Lan là ….. bé.

Câu 5: Tổng của hai số là 1053, hiệu của hai số là 147. Vậy số bé xíu là …..

a/ 600;

b/ 1200;

c/ 500;

d/ 453.

Bài 3: Không giới hạn:

Câu 1: So sánh: 4783 + 4637 .... 12839 − 3728.

Câu 2: So sánh: 9370kg …………9 tấn 37 yến.

Câu 3: Điền số phù hợp vào chỗ trống: 3 phút 17 giây =……………… giây.

Câu 4: Tính: 4năm nhâm thìn x 3 - 32017 =………………..

Xem thêm: Những Vị Trí Xăm Đẹp Trên Cơ Thể Nam Cần Biết, Ý Nghĩa Vị Trí Các Hình Xăm Nàng Đã Biết Chưa

Câu 5: Tính: 37512 : 4 + 30472 = ……….


Câu 6: Tính: 64182 – 12300 x 4 …

a/ 14289;

b/ 19428;

c/ 12498;

d/ 14982.

Câu 2: Tìm x, biết: 710 - X x 5 = 175. Vậy x là: …

a/ 107;

b/ 675;

c/ 170;

d/ 165.

Câu 8: Tìm x, biết: X : 2 x 5 = 1000. Vậy x là: …

a/ 400;

b/ 250;

c/ 800;

d/ 600.

Câu 9: Tìm x biết: X x 4 + 8 = năm nhâm thìn . Trả lời: Giá trị của x là……………..

Câu 10: Tìm x biết: 12063 + x – 2106 = 37485. Trả lời: Giá trị của x là…………

Câu 11: Tìm x, biết: 2015 : 5 + x = 817. Vậy x = ………

Câu 12: Tìm x, biết: năm nhâm thìn - x : 3 = 435. Vậy x = …

a/ 527;

b/ 4743;

c/ 7353;

d/ 711.

Câu 13: Tìm x, biết: x x 2 + x x 3 + x x 4 + x = 2130. Vậy x = ………

Câu 14: Tìm x biết: (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) + (x + 4 + … + (x + 9) + (x + 10) = 2015

Trả lời: Giá trị của x là …………..

Câu 15: Giá trị biểu thức: a x 100 + b x 10 + c với a = 4; b = 7; c = 2 là: ………

Câu 16: Tìm quý giá của a để biểu thức: A = 2134 : (25 – a) có giá trị lớn số 1. Vậy a = …

Câu 17: Cho các số a, b, c. Biết a là số tất cả một chữ số, b là số tất cả hai chữ số, c là số gồm tía chữ số và vừa phải cộng của 3 số đó là 369. Vậy số c là: …

a/ 998;

b/ 99;

c/ 9;

d/ 999.

Câu 18: Tìm chữ số tận cùng của tổng:

1 x 2 + 2 x 3 + 3 x 4 + 4 x 5 + 5 x 6 + ….. + năm ngoái x năm 2016.

a/ 0;

b/ 4;

c/ 5;

d/ 6.

Câu 19: Tính: 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + … + 4096 + 8192 =………………


Câu 20: Tìm mức độ vừa phải cộng của dãy số sau, biết hàng số có đôi mươi số hạng 2; 6; 10; 14; 18; … Vậy mức độ vừa phải cộng của hàng số trên là: ……….

a/ 41;

b/ 42;

c/ 40;

d/ 39.

Đề thi giải toán qua mạng lớp 4 vòng 4 bao gồm 3 phần thi: Bức tnhóc con bí ẩn, đi tìm kiếm kho báu, không giới hạn tất cả đáp án cụ thể tất nhiên mỗi phần tranh tài cho các em học viên tham khảo, củng cầm tập luyện tài năng giải Toán lớp 4, tính nkhô hanh, tính nhẩm với sẵn sàng cho các vòng thi giải Toán thù qua mạng tiếp theo sau. Các em học sinh tham khảo Lịch thi Viompic năm 2019 - 20trăng tròn mới nhất nhằm cố được kế hoạch thi và những vòng thi tiếp theo


Chuyên mục: Kiến thức thú vị