Giải toán 9 bài 2: tỉ số lượng giác của góc nhọn

*
Trả lời thắc mắc 1 Bài 2 trang 71 SGK Toán thù 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 71 SGK Tân oán 9 Tập 1. Xét tam giác ABC vuông trên A


*
Trả lời thắc mắc 2 Bài 2 trang 73 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 73 SGK Toán thù 9 Tập 1. Cho tam giác ABC vuông tại A có


*
Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 74 SGK Tân oán 9 Tập 1. Hãy nêu phương pháp dựng góc nhọn


*
Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 74 SGK Toán thù 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 74 SGK Toán thù 9 Tập 1. Cho hình 19, hãy cho biết thêm tổng cộng đo...

Bạn đang xem: Giải toán 9 bài 2: tỉ số lượng giác của góc nhọn


*
Bài 10 trang 76 sgk Tân oán 9 - tập 1

Giải bài 10 trang 76 SGK Tân oán 9 tập 1. Vẽ một tam giác vuông...


*
Bài 11 trang 76 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài xích 11 trang 76 SGK Toán 9 tập 1. Tính những tỷ con số giác của góc B, từ đó suy ra những tỷ số lượng giác của góc A.

Xem thêm: Nhiễm Điện Do Hưởng Ứng - Trình Bày Hiện Tượng Và Giải Thích Hiện Tượng


*
Bài 12 trang 76 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài bác 12 trang 76 SGK Toán thù 9 tập 1. Hãy viết các tỉ số lượng giác sau thành tỉ số lượng giác của những góc bé dại...

Xem thêm: Giải Bài 12: Chia Đa Thức Một Biến Đã Sắp Xếp Lớp 8, Chia Đa Thức Một Biến Đã Sắp Xếp


*
Bài 13 trang 77 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài bác 13 trang 77 SGK Toán 9 tập 1. Dựng góc α biết:


*
Bài 14 trang 77 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài bác 14 trang 77 SGK Toán thù 9 tập 1. Sử dụng có mang tỉ số những lượng giác của một góc nhọn nhằm chứng minh...


Chuyên mục: Kiến thức thú vị