BộSách Học Sinh Tiếng Anh Lớp 3tập 1 và tập 2 bởi vì Nhà xuất phiên bản Giáo dụcấn bản nhằm mục tiêu giúp các em học viên lớp 3 có tài liệu học môn tiếng anh. Sách học sinh giờ đồng hồ anh 3 bao gồm 2 tập, mỗi tập có 10 Unit cùng với 3 Lesson từng unit, được phân bổ nlỗi sau:

Tập một tất cả 10 Unit, từ Unit 1 đến Unit 10.Tập hai gồm 10 Unit trường đoản cú Unit 11 đến Unit đôi mươi.

Sách giờ đồng hồ Anh lớp 3 của Sở Giáo Dục được thiết kế theo hướng tiếp xúc, góp các bé bước đầu tiên có tác dụng quen thuộc và phát triển khả năng tiếp xúc bởi giờ Anh thông qua cả 4 kỹ năng chính là nghe, nói, hiểu, viết, trong số đó ưu tiên triệu tập hoàn thiện tài năng luyện nghe và nói giờ đồng hồ Anh rất tốt. Theo sách tiếng Anh lớp 3 lịch trình mới, học sinh chính là công ty của quy trình dạy dỗ học vào môi trường xung quanh văn hóa truyền thống với điều kiện học hành phù hợp cùng với vai trung phong sinh lí tầm tuổi của những em.

Bạn đang xem:

Sách tiếng Anh lớp 3 của Sở Giáo Dục được tạo thành 2 tập tương tự với 2 học kỳ trong quy trình học.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Về Thói Quen Hàng Ngày Bằng Tiếng Anh Có Dịch, Viết Về Thói Quen Hằng Ngày Của Em Bằng Tiếng Anh

Cuốn nắn sách học sinh tiếng anh lớp 3 tập 1 bao hàm 2 chủ đề giao tiếp gần gũi với học sinh sẽ là “Me and My Friends” với “Me và My School”.Cuốn sáchhọc sinh tiếng anh lớp 3 tập 2 có 2 chủ đề giao tiếp khác là “Me & My Family” và “Me và The World Around”

Mỗi phần sẽ được chia thành 5 bài học tương ứng với 5 chủ thể của công tác học tập.

Xem thêm: Cấu Tạo Và Chức Năng Của Atp, Bài 3 Trang 56 Sgk Sinh Học 10

Trong cuốn nắn sách giờ Anh lớp 3 của Sở Giáo Dục, tập một sẽ sở hữu được 10 Unit ( từ Unit 1 mang lại Unit 10). Tập hngười nào cũng bao hàm 10 Unit ( tự Unit 11 mang đến Unit đôi mươi ). Mỗi Unit đều có kết cấu phổ biến là 3 Lesson/ Unit cùng kỹ năng gồm 4 phần để luyện các năng lực Nghe – Nói – Đọc – Viết:

Competencies: Năng lực.Sentence patterns: Mẫu câu.Vocabulary: Từ vựng.Phonics: Ngữ âm.

Nội dung cuốn nắn sách học viên Tiếng Anh 3 Tập 1:

Unit 1: Hello Unit 1 Lesson 1 trang 6-7 Tiếng Anh 3 Unit 1 Lesson 2 trang 8-9 Tiếng Anh 3 Unit 1 Lesson 3 trang 10-11 Tiếng Anh 3

Unit 2: What’s your name? Unit 2 Lesson 1 trang 12-13 Tiếng Anh 3 Unit 2 Lesson 2 trang 14-15 Tiếng Anh 3 Unit 2 Lesson 3 trang 16-17 Tiếng Anh 3

Unit 3: This is Tony Unit 3 Lesson 1 trang 18-19 Tiếng Anh 3 Unit 3 Lesson 2 trang 20-21 Tiếng Anh 3 Unit 3 Lesson 3 trang 22-23 Tiếng Anh 3

Unit 4: How old are you? Unit 4 Lesson 1 trang 24-25 Tiếng Anh 3 Unit 4 Lesson 2 trang 26-27 Tiếng Anh 3 Unit 4 Lesson 3 trang 28-29 Tiếng Anh 3Unit 5: Are they your friends? Unit 5 Lesson 1 trang 30-31 Tiếng Anh 3 Unit 5 Lesson 2 trang 32-33 Tiếng Anh 3 Unit 5 Lesson 3 trang 34-35 Tiếng Anh 3

Reviews 1 lớp 3 Đánh Giá 1 lớp 3 trang 36-37 Tiếng Anh 3 Short Story: Cat & Mouse 1 trang 38-39 Tiếng Anh 3

Unit 6: Stvà up! Unit 6 Lesson 1 trang 40-41 Tiếng Anh 3 Unit 6 Lesson 2 trang 42-43 Tiếng Anh 3 Unit 6 Lesson 3 trang 44-45 Tiếng Anh 3

Unit 7: That’s my school Unit 7 Lesson 1 trang 46-47 Tiếng Anh 3 Unit 7 Lesson 2 trang 48-49 Tiếng Anh 3 Unit 7 Lesson 3 trang 50-51 Tiếng Anh 3

Unit 8: This is my pen Unit 8 Lesson 1 trang 52-53 Tiếng Anh 3 Unit 8 Lesson 2 trang 54-55 Tiếng Anh 3 Unit 8 Lesson 3 trang 56-57 Tiếng Anh 3

Unit 9: What colour is it? Unit 9 Lesson 1 trang 58-59 Tiếng Anh 3 Unit 9 Lesson 2 trang 60-61 Tiếng Anh 3 Unit 9 Lesson 3 trang 62-63 Tiếng Anh 3

Unit 10: What vì you bởi at the break time? Unit 10 Lesson 1 trang 64-65 Tiếng Anh 3 Unit 10 Lesson 2 trang 66-67 Tiếng Anh 3 Unit 10 Lesson 3 trang 68-69 Tiếng Anh 3

review 2 lớp 3 Đánh Giá 2 lớp 3 trang 70-71 Tiếng Anh 3 Short Story: Cat và Mouse


Nội dung sách học viên Tiếng Anh 3 Tập 2:

Unit 11: This is my family Unit 11 Lesson 1 trang 6-7 Tiếng Anh 3 Unit 11 Lesson 2 trang 8-9 Tiếng Anh 3 Unit 11 Lesson 3 trang 10-11 Tiếng Anh 3

Unit 12: This is my house Unit 12 Lesson 1 trang 12-13 Tiếng Anh 3 Unit 12 Lesson 2 trang 14-15 Tiếng Anh 3 Unit 12 Lesson 3 trang 16-17 Tiếng Anh 3

Unit 13: Where’s my book? Unit 13 Lesson 1 trang 18-19 Tiếng Anh 3 Unit 13 Lesson 2 trang 20-21 Tiếng Anh 3 Unit 13 Lesson 3 trang 22-23 Tiếng Anh 3

Unit 14: Are there any posters in the room? Unit 14 Lesson 1 trang 24-25 Tiếng Anh 3 Unit 14 Lesson 2 trang 26-27 Tiếng Anh 3 Unit 14 Lesson 3 trang 28-29 Tiếng Anh 3

Unit 15: Do you have sầu any toys? Unit 15 Lesson 1 trang 30-31 Tiếng Anh 3 Unit 15 Lesson 2 trang 32-33 Tiếng Anh 3 Unit 15 Lesson 3 trang 34-35 Tiếng Anh 3

đánh giá 3 lớp 3

reviews 3 lớp 3 trang 36-37 Tiếng Anh 3 Short Story: Cat and Mouse 3 trang 38-39 Tiếng Anh 3

Unit 16: Do you have any pets? Unit 16 Lesson 1 trang 40-41 Tiếng Anh 3 Unit 16 Lesson 2 trang 42-43 Tiếng Anh 3 Unit 16 Lesson 3 trang 44-45 Tiếng Anh 3

Unit 17: What toys vì chưng you like? Unit 17 Lesson 1 trang 46-47 Tiếng Anh 3 Unit 17 Lesson 2 trang 48-49 Tiếng Anh 3 Unit 17 Lesson 3 trang 50-51 Tiếng Anh 3

Unit 18: What are you doing? Unit 18 Lesson 1 trang 52-53 Tiếng Anh 3 Unit 18 Lesson 2 trang 54-55 Tiếng Anh 3 Unit 18 Lesson 3 trang 56-57 Tiếng Anh 3

Unit 19: They’re in the park Unit 19 Lesson 1 trang 58-59 Tiếng Anh 3 Unit 19 Lesson 2 trang 60-61 Tiếng Anh 3 Unit 19 Lesson 3 trang 62-63 Tiếng Anh 3

Unit 20: Where’s Sapa? Unit đôi mươi Lesson 1 trang 64-65 Tiếng Anh 3 Unit 20 Lesson 2 trang 66-67 Tiếng Anh 3 Unit trăng tròn Lesson 3 trang 68-69 Tiếng Anh 3

nhận xét 4 lớp 3 đánh giá 4 lớp 3 trang 70-71 Tiếng Anh 3 Short Story: Cat và Mouse


Chuyên mục: Kiến thức thú vị