Tiếng anh lớp 6 review 1

Phần Skills góp cho mình học tập củng thay kỹ năng và kiến thức cũng như 4 tài năng chính: nghe, nói, hiểu, viết thông qua 3 unit đầu tiên. Bài viết là nhắc nhở giải bài bác tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Reading

1. Choose A, B, or C for each blank in the e-mail below. (Chọn A, B hoặc C cho từng địa điểm trống trong đoạn e-mail bên dưới.)

From: an
fastmail.com

Subject: My best friend

Hi Niông xã,

It"s great khổng lồ hear from you. I want to lớn tell you about my best friover. My grandma is my best friend. She is 68 years old. She (1)______ with our family. She was a maths teacher (2)______ a secondary school. She likes (3)______ up early and watering the flowers in our garden. She usually helps (4)______ with my homework. In the evening, she tells me interesting (5)______ . She also listens (6)______ me when I"m sad. I love sầu my grandma very much.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 review 1

What about you? Who"s your best friend?

Please write lớn me soon.

Bye bye,

An

A. lives B. works C. goesA. for B. on C. atA. going B. staying C. gettingA. I B. me C. myA. stories B. songs C. filmsA. with B. khổng lồ C. for

Đáp án: 1-A, 2-C, 3-C, 4-B, 5-A, 6-B

2. Read the text và answer the questions. (Đọc đoạn viết sau đây cùng trả lời câu hỏi)

MY SCHOOL

My new school is in a quiet place not far from the thành phố centre. It has three buildings & a large yard. This year there are 16 classes with more than 1,000 students in my school. Most students are hard-working và serious. The school has about 40 teachers. They are all helpful and friendly. My school has different clubs: Dance, English, Arts, football và basketball. I lượt thích English, so I joined the English club. I love my school because it is a good school.

Xem thêm: Bài 2 Trang 13 Sgk Toán 10, Giải Bài 2 Trang 13 Sgk Đại Số 10

Dịch:

Trường của tôi

Trường bắt đầu của tớ ở ở 1 địa điểm lặng tĩnh mà lại ko phương pháp xa trung thực tâm phố. Nó tất cả 3 tòa công ty với Sảnh ngôi trường không nhỏ. Năm ni trường gồm 16 lớp với trên 1000 học viên. Hầu không còn các học viên đều chăm chỉ với tráng lệ và trang nghiêm. Trường có khoảng 40 thầy giáo. Họ phần lớn giỏi hỗ trợ học viên và hết sức thân mật. Trường của tớ có khá nhiều câu lạc bộ: dancing, giờ đồng hồ Anh, mỹ thuật, soccer và trơn rổ. Tôi thích giờ Anh, vày vậy tôi vẫn tmê mẩn gia câu lạc cỗ giờ Anh. Tôi yêu thương ngôi trường của bản thân vì kia là 1 trong những ngôi ngôi trường xuất sắc.


Where is the writer"s new school? (Trường new của tác giả làm việc đâu?)What are the students like? (Học sinc như thế nào?)What are the teachers like? (Giáo viên như thế nào?)How many clubs are there in the school? (Có bao nhiêu câu lạc cỗ nghỉ ngơi trong trường?)Why does the author love sầu the school? (Tại sao tác giả yêu thương ngôi trường của mình?)

Trả lời:

It is in a quiet place not far from the city centre.They are hard-working & serious.They are helpful and friendly.There"re 5 clubs.Because it is a good school.

Xem thêm: Top 50 Hình Ảnh Chim Bồ Câu Đẹp Nhất Thế Giới, 500+ Chim Bồ Câu Hòa Bình & Ảnh Hòa Bình Miễn Phí

Speaking

3. Interview two classmates. Ask them what they like & dislượt thích about your school and the reasons why. Write their answers in the table và report them to lớn the class. (Phỏng vấn nhì fan các bạn thuộc lớp. Hỏi chúng ta điều mà họ ưa thích cùng ghét về ngôi trường học và lý do tại vì sao. Viết câu vấn đáp của họ vào bảng dưới rồi báo cáo đến lớp.)

Ví dụ: 

 What he/she likes + reasonsWhat he/she dislikes + reasons
Classmate Amany interesting clubs - because she likes activitiesfar from her trang chủ - because it"s unconvenient
Classmate Bthere"s a library - because he loves readingin the centre of the đô thị - because it"s too noisy

4. An & Mi are talking on the phone. Listen & circle the parts of the house you hear. (An với Mi đang thủ thỉ trên Smartphone. Lắng nghe rồi khoanh vào gần như phần của nơi ở mà lại chúng ta nghe được.)

Đáp án: kitchen, garden, living room, bedroom.

5. Listen again & answer the questions. (Nghe lại và trả lời thắc mắc.)

What"s Mi"s mum doing? (Mẹ của Mi sẽ làm gì?)What"s Mi"s dad doing? (Bố của Mi vẫn làm gì?)Where is Mi"s younger brother? (Em trai của Mi sẽ nghỉ ngơi đâu?) What"s Mi"s cousin doing? (Em họ của Mi đang làm gì?)

Trả lời:

She"s watering the plants in the garden.He"s listening lớn the radio.He"s in Mi"s bedroom.She"s watching TV. 

Writing

6. Write an e-mail lớn your friover. Tell him/her about a family member. Include this information: (Viết e-mail gửi tặng một bạn chúng ta. Kể cho bạn ấy về một thành viên trong gia đình. Bao bao gồm những thông tin:)

Who the person is. (Người đây là ai)How old he/she is. (Người đó từng nào tuổi)What his/her job is/was. (Công Việc của bạn sẽ là gì)What he/she likes doing. (Người kia mê say gì)What he/she does for you. (Những điều fan đó làm cho bạn)

Ví dụ: 

From: est.r.w
fastmail.com

Subject: My family member

Hi Rachel,

It"s great lớn hear from you. I want to tell you about my mum. 

Mum is the one who I love sầu the most in my family. She"s 45 years old. She"s a shopkeeper and she"s always busy at the siêu thị. In her freetime, she loves cooking và reading books, especially quotes books. Her favourite book is "The things you can see only when you slow down". It"s an interesting book. She usually baking cookies for me in the weekends. I"m fascinated by her cookies. 


Chuyên mục: Kiến thức thú vị