Tiếng anh lớp 8 unit 7

     

Chủ đề bài học này khá độc đáo, mang tính chất “thời sự” cao bởi vì tương quan cho sức mạnh cùng môi trường thiên nhiên sinh sống của quanh ta. Đó là sự độc hại.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 8 unit 7


1. Listen và read 

(Nghe và đọc)

A project on pollution

Nick: Your home village is so beautiful. There are so many trees, flowers và birds.

Mi: Yes, that"s why I like coming baông chồng here on holiday.

Nick: Mi, what"s that factory? It looks new.

Mi: I don"t know. There wasn"t a factory here last year.

Nick: Mi, look at the lake! Its water is almost blachồng.

Mi: Let"s go closer. ... I can"t believe my eyes. The fish are dead!

Nick: I think the waste from the factory has polluted the lake. The fish have died because of the polluted water.

Mi: That"s right. If the factory continues dumping poison inlớn the lake, all the fish & other aquatic animals will die.

Nick: Ahchoo!

Mi: Bless you! What"s the matter?

Nick: Thanks. Ahchoo! I think there"s air pollution here as well. If the air wasn"t dirty, I wouldn"t sneeze so much. Ahchoo!

Mi: I"ve come up with an idea about our environmental project! How about giving a presentation about water và air pollution?

Nick: That"s a good idea. Let"s take some pictures of the factory và the lake khổng lồ illustrate our presentation. Ahchoo!

*

a. Find the word/ phrase that means 

(Tìm một từ/ các từ bỏ mà lại gồm nghĩa:)

1. no longer alive

2. growing or living in, on, or near water

3. throwing away something you vì not want, especially in a place which is not allowed

4. a substance that can make people or animals ill or kill them if they eat or drink it

5. made unclean or unsafe khổng lồ use

6. to lớn think of an idea, or a plan

b. Answer the questions.

(Trả lời các câu hỏi.)

1. Where are Nick và Mi?

2. What does the water in the lake look like?

3. Why is Mi surprised when they get closer lớn the lake?

4. What is the factory dumping inkhổng lồ the lake?

5. Why is Niông xã sneezing so much?

c. Tick (✓) true (T), false (F), or no information (NI)

(Chọn đúng (T) giỏi không đúng (F), hoặc không tồn tại công bố (NI).)

 

T

F

NI

1. The water in the lake has been polluted by a ship.

 

 

 

2. Water pollution in the lake has made the fish die.

 

 

 

3. Aquatic plants may also die because of the polluted water.

 

 

 

4. Niông xã wouldn"t sneeze so much if the air was clean.

 

 

 

5. Niông xã and Mi will give a talk about water & air pollution.

 

 

 

Pmùi hương pháp giải:

Dịch bài hội thoại:

Nick: Làng quê của người tiêu dùng thật đẹp. Có các cây, hoa cùng động vật hoang dã.

Mi: Đúng vậy, đó là tại sao mình thích trsinh sống về nơi phía trên vào từng kỳ nghỉ mát.

Nick: Mi à, xí nghiệp sản xuất sẽ là gì vậy? Trông nó bắt đầu rò rỉ.

Mi: Mình chần chờ. Năm rồi không có nhà máy sản xuất như thế nào ở chỗ này cả.

Nick: Mi, quan sát cái hồ nước kìa! Nước của nó gần như là đen thui!

Mi: Chúng ta lại sát xem... Mình cần thiết tin vào đôi mắt mình nữa! Cá chết rồi!

Nick: Mình nghĩ về chất thải từ nhà máy làm cho ô nhiễm và độc hại hồ nước đấy. Cá chết cũng chính vì nước ô nhiễm và độc hại.

Mi: Đúng rồi, nếu như xí nghiệp liên tục khiến ô nhiễm và độc hại nguồn nước. Tất cả cá với hầu hết động vật hoang dã dưới nước sẽ chết.

Nick: Ahchoo! (Tiếng hắt xì)

Mi: Cầu Chúa phù hộ cho bạn! Chuyện gì vậy?

Nick: Cảm ơn. Ahchoo! Mình nghĩ rằng tất cả sự ô nhiễm và độc hại không gian nữa. Nếu không gian không ô nhiễm và độc hại, mình không hắt xì hơi nhiều như thế đâu. Ahchoo!

Mi: Mình có một chủ ý về một dự án môi trường! Chúng ta hãy trình bày một bài xích biểu lộ về độc hại nước cùng không khí!

Nick: Ý con kiến hay. Chúng ta hãy chụp vài bức hình về xí nghiệp sản xuất cùng hồ nhằm minh họa bài bác thyết trình của chúng ta. Ahchoo!

Lời giải chi tiết:

a)

1. no longer alive = dead 

(không còn sinh sống = chết)

2. growing or living in, on or near water = aquatic 

(to lên hoặc sinh sống trong hoặc ngay gần nước)

3. throwing away something you vày not want, especially in a place which is not allowed = dump 

(nỉm đi máy gì mà lại bạn không muốn, đặc biệt là sinh sống khu vực nhưng không được có thể chấp nhận được = thải)

4. a substance that can make people or animals ill or kill them if they eat or drink it = poison 

(một thiết bị cơ mà rất có thể làm cho cho người hoặc động vật hoang dã mắc bệnh hoặc giết bọn chúng ví như bọn chúng ăn hoặc uống nó)

5. made unclean or unsafe lớn use = polluted 

(làm cho không sạch mát hoặc ko an toàn lúc sử dụng)

6. lớn think of an idea or a plan = khổng lồ come up with 

(suy nghĩ về một phát minh hoặc một kế hoạch)

b)

1. They are in Mi’s trang chủ village.

(Nick với Mi sinh hoạt đâu? => Họ đang sinh hoạt nông thôn của Mi.)

2. It’s almost blaông xã.

(Nước sinh hoạt trong hồ trông như vậy nào? => Nó gần như là Đen.)

3. She’s surprised because she sees the fish dead.

(Tại sao Mi không thể tinh được khi đến gần? => Cô ấy ngạc nliiễn chính vì cô ấy thấy cá chết.)

4. It’s dumping poison into lớn the lake.

Xem thêm: Tài Liệu Bài Tập Đọc Tên Ankan, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 11, Chuyên Đề: Phân Loại

(Nhà đồ vật xả thải cái gì xuống? => Nó xả độc hại xuống hồ.)

5. He’s sneezing so much because the air is not clean.

(Tại sao Nichồng hắt hơi nhiều? => Anh ấy hắt xì các bởi vì không khí không không bẩn.)

c)

1. F 

(Nước trong hồ bị ô nhiễm vày một bé tàu.)

=> It’s polluted by the factory.

(Nước bị ô nhiễm và độc hại bởi vì xí nghiệp.)

2. T

(Ô lan truyền nước trong hồ vẫn làm cho cá bị tiêu diệt.)

3. NI 

(Thực thiết bị dưới nước hoàn toàn có thể chết vì chưng độc hại nước.)

4. T 

(Niông chồng sẽ không hắt xì các còn nếu như không khí sạch.)

5. T

(Nichồng cùng Mi sẽ có được một bài nói đến ô nhiễm và độc hại nước với bầu không khí.)


2. There are different types of pollution. Write each type under a picture. 

(Có sự khác nhau về loại ô nhiễm. Viết từng loại dưới một bức hình.)

water pollution

land/soil pollution

air pollution

noise pollution

thermal pollution

light pollution

radioactive sầu pollution

visual pollution

 

*

Lời giải chi tiết:

1. radioactive sầu pollution: ô nhiễm và độc hại phóng xạ 

2. noise pollution: ô nhiễm ồn ào

3. visual pollution: độc hại thị giác — khoảng nhìn 

4. thermal pollution: ô nhiễm nhiệt 

5. water pollution: độc hại nước 

6. land/soil pollution: độc hại đất

7. light pollution: ô nhiễm ánh sáng 

8. air pollution: ô nhiễm không khí 


3. Complete the sentences with the types of pollution. 

(Hoàn thành câu cùng với hầu hết loại độc hại.)

1. When happens, the water temperature in streams, rivers, lakes, or oceans changes.

2. occurs when the atmosphere contains gases, dust, or fumes in harmful amounts.

3. When radiation goes inlớn the land, air or water, it is called .

4. Too much use of electric lights in cities may cause .

5.  is the contamination of lakes, rivers, oceans, or groundwater, usually by human activities.

6. happens when human activities destroy the Earth"s surface.

7.  occurs because there are too many loud sounds in the environment.

8. The sight of too many telephone poles, advertising billboards, overhead power lines, or shop signs may cause .

Lời giải đưa ra tiết:

1. thermal pollution

2. Air pollution

3. radioactive pollution

4. light pollution

5. Water pollution

6. Land/ Soil pollution

7. Noise pollution

8. visual pollution

 

1. thermal pollution: ô nhiễm và độc hại nhiệt

When thermal pollution happens, the water temperature in streams, rivers, lakes, or oceans changes.

 (khi ô nhiễm sức nóng xẩy ra, ánh nắng mặt trời nước ngơi nghỉ suôi, sông, hồ với biển cả biến đổi.)

2. Air pollution: Ô lan truyền ko khí 

Air pollution occurs when the atmosphere contains gases, dust, or fumes in harmful amounts.

 (Ô truyền nhiễm không khí xảy ra khi không khí chứa khí, những vết bụi hoặc mùi hương với số lượng gian nguy. )

3. radioactive sầu pollution: ô nhiễm và độc hại pđợi xạ

When radiation goes inlớn the lvà, air or water, it is called radioactive pollution.

 (lúc pngóng xạ bước vào đất, không khí hoặc nước được điện thoại tư vấn là ô nhiễm pngóng xạ. )

4. light pollution: ô nhiễm ánh sáng

Too much use of electric lights in cities may cause light pollution.

 (Sử dụng rất nhiều ánh sáng điện tử trong tỉnh thành rất có thể gây độc hại ánh sáng. )

5. Water pollution: Ô lây lan nước

Water pollution is the contamination of lakes, rivers, oceans, or groundwater, usually by human activities.

 (Ô lây lan nước là việc lây lan độc của hồ nước, sông, hải dương hoặc nước ngầm hay do hoạt động vui chơi của con fan. )

6. Land/ Soil pollution: Ô lây lan đất

Land/Soil pollution happens when human activities destroy the Earth’s surface.

 (Ô lan truyền đất xẩy ra Khi phần đa buổi giao lưu của bé bạn hủy hoại bề mặt Trái đất. )

7. Noise pollution: Ô nhiễm giờ đồng hồ ồn

Noise pollution occurs because there are too many loud sounds in the environment.

 (Ô truyền nhiễm tiếng ồn ào xảy ra bởi vì có rất nhiều âm thanh phệ trong môi trường. )

8. visual pollution: độc hại khoảng nhìn

The sight of too many telephone poles, advertising billboards, overhead power lines, or shop signs may cause visual pollution.

 (Chình ảnh quá nhiều cột điện thoại cảm ứng truyền bá pa nô, dây điện trên đầu, hoặc bảng hiệu shop gây ra ô nhiễm và độc hại khoảng chú ý. )


4. Work in groups. Which types of pollution in 3 does your neighbourhood face? Rank them in order of seriousness. Give sầu reasons for your group"s order.

Vote for the group with the best reasons.

(Làm theo nhóm. Loại ô nhiễm và độc hại nào trong phần 3 mà buôn bản bạn đối mặt? Sắp xếp mức độ nghiêm trọng. Đưa ra nguyên do mang lại vật dụng từ đội.)

Lời giải chi tiết:

It’s air pollution, noise pollution & visual pollution.

Air pollution —> noise pollution —> visual pollution

Air pollution does harm lớn your health. Noise pollution can make you stressed. Visual pollution is not good for sight around.

Tạm dịch:

Đó là độc hại không gian với ô nhiễm và độc hại tiếng ồn ào và ô nhiễm tầm chú ý.

Xem thêm: Giải Mã Ảo Thuật David Copperfield, : Làm Biến Mất Tượng Nữ Thần Tự Do

Ô truyền nhiễm không gian gây hại mang lại sức mạnh. Ô lây truyền tiếng ồn ào có thể có tác dụng các bạn căng thẳng mệt mỏi. Ô lan truyền trung bình chú ý không xuất sắc đến khung chình ảnh xung quanh.


Chuyên mục: Kiến thức thú vị