tiểu dược thê

Bỏ qua chuyện nội dung

Bạn đang xem: tiểu dược thê

tdt

Tiểu Dược Thê

Tác giả: Đạm Anh

Dịch: QT

Biên tập: Chan

Thể loại: ngôn tình, cổ xưa, cung đình, ấm cúng, sủng.

Tình trạng phiên bản raw: Hoàn 142 chương

Tình trạng phiên bản edit: Hoàn.

Truyện được gửi ngữ với mục tiêu phi thương nghiệp và không được sự đồng ý của người sáng tác.
Mọi phiên bản quyền thuộc sở hữu người sáng tác Đạm Anh.
Vui lòng ko re-up phiên bản chỉnh sửa nhưng mà không được sự được cho phép của Tiêu Diêu Cư.

Xem thêm: chuyển dữ liệu android sang android

Văn Án:

Mục Dương Hậu danh chấn tứ phương với cùng một quỷ quái căn bệnh, người biết chỉ mất bản thân A Ân. Mỗi đợt người không giống nhắc tới, A Ân khẩn trương cho tới đỏ chót bừng khuôn mặt.
Mục Dương Hậu: “Nương tử, cầu mớm thuốc!”
A Ân: “Đang cuống quýt xung khắc, ko rảnh! Không…. A…”
Mục Dương Hậu sau thời điểm tu dung dịch xong xuôi cảm nhận thấy mỹ mãn, tuy nhiên A Ân ngày loại nhị thì ko trườn dậy nổi.

Chương 1 ~ Chương 2 ~ Chương 3 ~ Chương 4 ~ Chương 5
Chương 6~ Chương 7 ~ Chương 8 ~ Chương 9 ~ Chương 10
Chương 11 ~ Chương 12 ~ Chương 13 ~ Chương 14 ~ Chương 15
Chương 16 ~ Chương 17 ~ Chương 18 ~ Chương 19 ~ Chương 20
Chương 21 ~ Chương 22 ~ Chương 23 ~ Chương 24 ~ Chương 25
Chương 26 ~ Chương 27 ~ Chương 28 ~ Chương 29 ~ Chương 30
Chương 31 ~ Chương 32 ~ Chương 33 ~ Chương 34 ~ Chương 35 Chương 36 ~ Chương 37 ~ Chương 38 ~ Chương 39 ~ Chương 40
Chương 41 ~  Chương 42 ~ Chương 43 ~ Chương 44 ~ Chương 45
Chương 46 ~ Chương 47 ~ Chương 48 ~ Chương 49 ~ Chương 50
Chương 51 ~ Chương 52 ~ Chương 53 ~ Chương 54 ~ Chương 55
Chương 56 ~ Chương 57 ~ Chương 58 ~ Chương 59 ~ Chương 60
Chương 61 ~ Chương 62 ~ Chương 63 ~ Chương 64 ~ Chương 65
Chương 66 ~ Chương 67 ~ Chương 68 ~ Chương 69 ~ Chương 70
Chương 71 ~ Chương 72 ~ Chương 73 ~ Chương 74 ~ Chương 75
Chương 76 ~ Chương 77 ~ Chương 78 ~ Chương 79 ~ Chương 80
Chương 81 ~ Chương 82 ~ Chương 83 ~ Chương 84 ~ Chương 85
Chương 86 ~ Chương 87 ~ Chương 88 ~ Chương 89 ~ Chương 90
Chương 91 ~ Chương 92 ~ Chương 93 ~ Chương 94 ~ Chương 95
Chương 96 ~ Chương 97 ~ Chương 98 ~ Chương 99 ~ Chương 100
Chương 101 ~ Chương 102 ~ Chương 103 ~ Chương 104 ~ Chương 105
Chương 106 ~ Chương 107 ~ Chương 108 ~ Chương 109 ~ Chương 110
Chương 111 ~ Chương 112 ~ Chương 113 ~ Chương 114 ~ Chương 115
Chương 116 ~ Chương 117 ~ Chương 118 ~ Chương 119 ~ Chương 120
Chương 121 ~ Chương 122 ~ Chương 123 ~ Chương 124 ~ Chương 125

Chương 126 ~ Chương 127 ~ Chương 128 ~ Chương 129 ~ Chương 130 ~ Chương 131 ~ Chương 132

Chương 133 ~  Chương 134 ~ Chương 135 ~ Chương 136 ~ Chương 137 ~ Chương 138 ~ Chương 139

Chương 140 ~  Chương 141 ~  Chương 142 ~ Phiên nước ngoài 1 ~ Phiên nước ngoài 2 ~ Phiên nước ngoài 3.

Người móc hố với câu nói. ham muốn nói: năn nỉ lắm cô Chan mới mẻ nhảy nhập cái hố rộng lớn 100c này :((( Tại vì như thế các bạn Lạc gọi văn án thấy nam giới chủ yếu thặc xứng đáng eo :))

Truyện này phái nữ đó là Điêu xung khắc sư (gọi tắt là Điêu sư nhé) còn nam giới chủ yếu, khụ, kín đáo :)) Không tương quan gì cho tới nó học tập này nọ đâu, phái nữ đó là dung dịch của nam giới chủ yếu nên mới mẻ gọi là Tiểu Dược Thê.

Xem thêm: everwing

Tác giả

Bình luận